• Câu hỏi: "Would" trong những câu nói thông thường

  Hoàng Anh
  Được hỏi bởi Hoàng Anh, vào ngày 12/03/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • ad ơi câu '' Tôi sẽ rất thích nó'' vì sao mình lại trả lời là '' I would love it.'' mà ko phải là '' I will love it.'' vậy ạ
  em cảm ơn ad

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Là vì đây là văn nói, nên ta thường dùng "would", đặc biệt là trong những câu mời hỏi, trả lời.

  Bạn có thể thấy việc này trong những câu như "Would you like...?", nhưng không bao giờ là "Will you like...?". Tuy nhiên, câu trả lời tương ứng của dạng câu hỏi này sẽ là "yes, please" hoặc "no, thank you". Trường hợp dùng "would" trong câu trả lời có lẽ chỉ có "I'd love + to V" (tôi thích làm gì đó) hoặc "I'd love + danh từ" (tôi muốn gì đó).

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này