• Câu hỏi: trong giải thích "have been" là đã đến một nơi nào đó và quay về rồi còn "have gone" là đã đến và chưa quay về. Vậy vd t...

  Lê
  Được hỏi bởi Lê, vào ngày 12/02/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • trong giải thích "have been" là đã đến một nơi nào đó và quay về rồi còn "have gone" là đã đến và chưa quay về. Vậy vd trong câu hỏi: "How have you been in Vietnam? dành cho khách du lịch. họ đang ở Việt Nam đã đi và chưa về, vậy sao không dùng "how have you gone in VN". Team giải đáp thắc mắc giúp mình đc không?. cám ơn nhiều.

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Đây là một trường hợp có giới từ đi với động từ trong cấu trúc đặc biệt. Ta dùng "been in/to", nhưng ta chỉ dùng "gone to" chứ không dùng "gone in" khi nói về việc đi qua một nước khác.

  Ngoài ra, do hai dạng câu hỏi này được dùng để hỏi ai đó đã đến một nước nào đó chưa, thì mình sẽ không hỏi nếu như người đó đang ở nước mình đang muốn hỏi chứ nhỉ?

  Giả sử ta muốn người đó đã đến đây trước đó chưa, thì ta sẽ dùng "Have you been in/to Vietnam before?", nhưng ta không bao giờ dùng "gone to Vietnam" nếu người đó đang ở Việt Nam rồi nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này