• Câu hỏi: Sau "have been" là gì

  Lê Văn Hoà
  Được hỏi bởi Lê Văn Hoà, vào ngày 04/03/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Chào admin ạ!!
  Sao mình không chọn B là have been V3 ạ!!

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Sau "have been" không phải lúc nào cũng là V3/ed mà có thể là V-ing, một tính từ, danh từ... nha bạn. Ví dụ:

  - V-ing: The children have been playing in the park for 2 hours (Lũ trẻ đã chơi trong công viên suốt 2 tiếng đồng hồ rồi)

  - Tính từ: I have been busy all month (Tôi bận rộn suốt cả tháng nay)

  - Danh từ: I have been a doctor for 3 years (Tôi làm bác sĩ đã được 3 năm)

  Trong câu này, ta thấy sau "have been" đã có tính từ "low" thể hiện tính chất của chủ ngữ nên không cần một động từ V3/ed ở đây nữa.

  Nếu bỏ đi chỗ trống trên thì câu vẫn đúng và đủ thành phần, do vậy nếu ta cần từ điền vào chỗ trống thì ta sẽ cần một trạng từ để bổ nghĩa cho tính tù "low" -> chọn "worryingly" (đáng lo ngại).

 • Sang
  Trả lời bởi: Sang (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này