• Câu hỏi: So sánh câu điều kiện loại 3 và câu điều kiện hỗn hợp ?

  Nguyễn Thị Phương Chi
  Được hỏi bởi Nguyễn Thị Phương Chi, vào ngày 24/05/2019
 • Mình vẫn bị lẫn giữa 2 loại câu điều kiện này , giasutoiec.com giải thích so sánh lại giúp mình với

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Như bạn biết, câu điều kiện loại 3 là để nói về một hành động đã không xảy ra trong quá khứ, và một kết quả cũng đã không xảy ra trong QUÁ KHỨ. Mệnh đề if của nó dùng thì quá khứ hoàn thành (had + Ved/V3), mệnh đề chính của nó dùng cấu trúc "would have + Ved/V3".

  Câu điều kiện hỗn hợp nói về một hành động đã không xảy ra trong quá khứ, và một kết quả đã không xảy ra ở HIỆN TẠI. Mệnh đề if của nó dùng thì quá khứ hoàn thành như trên, nhưng mệnh đề chính của nó dùng cấu trúc "would + động từ nguyên mẫu" (như mệnh đề chính của câu điều kiện loại 2).

  Như vậy, sự khác nhau giữa chúng là ở mệnh đề chính của nhau, hay nói cách khác là thời điểm của kết quả. Câu loại 3 nói về những sự việc không xảy ra hoàn toàn trong quá khứ, còn câu hỗn hợp sẽ nói về một hành động trong quá khứ đã có thể ảnh hưởng đến HIỆN TẠI. Bạn có thể đọc lại bài Câu điều kiện để hiểu rõ hơn.

  Trân trọng,

  Tiếng Anh Mỗi Ngày Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Hỏi đáp thêm về câu hỏi & câu trả lời