• Câu hỏi: Từ hạn định "any"

  Nguyễn Trần Gia Bảo

  Được hỏi bởi Nguyễn Trần Gia Bảo, vào ngày 07/01/2021

 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • tại sao trong ngữ pháp any/bất kỳ,dùng cho danh từ số ít, mà trong câu này lại dùng được any.
  E.g: If you have any ideas about how to update or improve the site, that would also be very helpful.
  Mong AD giải đáp.

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Như bảng trong bài Từ hạn định chỉ số lượng có liệt kê rõ, "any" có thể dùng cho các danh từ số nhiều  không đếm được.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

 • 1

  Bạn còn những thắc mắc khác về tiếng Anh?

  Tìm kiếm một câu hỏi có sẵn ở Tiếng Anh Mỗi Ngày

 • 2

  Bạn đang muốn học và phát triển trình độ tiếng Anh của mình?

  Nếu bạn đang thật sự muốn học tiếng Anh online, bạn sẽ quan tâm đến Chương trình Học tiếng Anh PRO của Tiếng Anh Mỗi Ngày.

  Chương trình này sẽ giúp bạn phát triển những gì cần thiết nhất để giỏi tiếng Anh.

  Xem mô tả chi tiết về Học tiếng Anh PRO