• Câu hỏi: Danh từ bổ nghĩa danh từ

    Nguyen Tan Quang
    Được hỏi bởi Nguyen Tan Quang, vào ngày 07/10/2020
  • Nội dung đề luyện tập liên quan
  • cho e hỏi danh từ housing thì sao ạ


Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này