• Câu hỏi: cấu trúc talk to sb và talk with sb

  Hoàng Anh
  Được hỏi bởi Hoàng Anh, vào ngày 16/12/2019
 • trong phần từ vựng pro có cấu trúc talk to sb và talk with sb
  2 cái này có gì khác nhau ko ạ
  em cảm ơn ad

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Một số người xem "talk with sb" là cách nói lịch sự hơn và cụm này mới có ý là "hai người nói chuyện với nhau", thay vì "talk to sb" là "một người nói một người nghe". Tuy nhiên, trong thực tế thì cả hai đều có thể được dùng như nhau và không có sự khác biệt gì giữa chúng nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này