• Câu hỏi: Cấu trúc đặc biệt của động từ "see"

  Nga Nguyen

  Được hỏi bởi Nga Nguyen, vào ngày 20/11/2019

 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Xin giải thích

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Câu này sử dụng một cấu trúc đặc biệt của động từ "see", là "see + somebody + do/doing (something)", nghĩa là "thấy/xem ai đó làm gì đó". Lưu ý rằng vị trí động từ sau "somebody" sẽ luôn ở dạng nguyên mẫu hoặc Ving.

  Ghép vào câu trên, ta đã có "see", và "popular concert violinist Rosa Marche"="somebody". Sau chỗ trống là "a free performance" làm tân ngữ cho chỗ trống, tương ứng với vị trí "(something)", vậy suy ra ta cần điền một trong hai dạng động từ trên vào chỗ trống. Xét trong 4 đáp án, chỉ có đáp án B là phù hợp với cấu trúc, nên ta chọn "give" nha.

  Trân trọng,
  TAMN Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

 • 1

  Bạn còn những thắc mắc khác về tiếng Anh?

  Tìm kiếm một câu hỏi có sẵn ở Tiếng Anh Mỗi Ngày

 • 2

  Bạn đang muốn học và phát triển trình độ tiếng Anh của mình?

  Nếu bạn đang thật sự muốn học tiếng Anh online, bạn sẽ quan tâm đến Chương trình Học tiếng Anh PRO của Tiếng Anh Mỗi Ngày.

  Chương trình này sẽ giúp bạn phát triển những gì cần thiết nhất để giỏi tiếng Anh.

  Xem mô tả chi tiết về Học tiếng Anh PRO