• Câu hỏi: So sánh turnover và revenue ?

  Nguyễn Thị Phương Chi
  Được hỏi bởi Nguyễn Thị Phương Chi, vào ngày 18/05/2019
 • So sánh giúp minh:
  1. từ doanh thu turnover và revenue ?
  2. cụm từ quyết toán thuế Thu nhập cá nhân: PIT finalization và PIT settlement ?
  3. Khi nào thì sử dụng women và woman?

Có 2 câu trả lời

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  "Turnover" và "Revenue" đồng nghĩa nhau là "doanh thu" nha.

  Quyết toán Thuế Thu nhập Cá nhân thì sẽ là "PIT Finalization" nha bạn.

  "Woman" là số ít, và "women" là số nhiều nha.

  Trân trọng,

  Tiếng Anh Mỗi Ngày Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)
 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  "Turnover" và "Revenue" đồng nghĩa nhau là "doanh thu" nha.

  Quyết toán Thuế Thu nhập Cá nhân thì sẽ là "PIT Finalization" nha bạn.

  "Woman" là số ít, và "women" là số nhiều nha.

  Trân trọng,

  Tiếng Anh Mỗi Ngày Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này