• Câu hỏi: Động từ nối "to be"

  Hadelin Zoey
  Được hỏi bởi Hadelin Zoey, vào ngày 22/08/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • to be có phải động từ thường không ạ/

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Không nha. Động từ thường là bất kì động từ nào khác "to be". Tuy nhiên, do câu này đang nói về Động từ nối, nên nếu ý bạn là "to be" có phải động từ nối không, thì nó và mọi dạng khác của nó (am/is/are/...) đều động từ nối hết.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này