• Câu hỏi: Add cho mình hỏi là tại sao không dùng this mà phải dùng that vì this và that ở đây đều là đại từ chỉ định thay thế cho ...

  Lua
  Được hỏi bởi Lua, vào ngày 23/07/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Add cho mình hỏi là tại sao không dùng this mà phải dùng that vì this và that ở đây đều là đại từ chỉ định thay thế cho danh từ số ít hoặc danh từ ko đếm được

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Bạn có thể xem "its products" trong câu là "this" rồi. Câu đang muốn so sánh các sản phẩm của 1 công ty này và 1 công ty khác (of the other company), nên ta phải nói chung các sản phẩm của công ty kia là "that". Sẽ luôn là "that of + danh từ" nha.

  Trân trọng,
  Tiếng Anh Mỗi Ngày Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Hỏi đáp thêm về câu hỏi & câu trả lời