• Câu hỏi: Nghĩa của "since"

  Lie
  Được hỏi bởi Lie, vào ngày 14/03/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Cho em hỏi là tại sao Since trong trường hợp này không có nghĩa là bởi vì ạ ?
  Em cảm ơn

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  "since" có 2 nghĩa phổ biến là "từ lúc" (giới từ) và "bởi vì" (liên từ).

  Thông thường, giới từ "since" sẽ được dùng trong câu hiện tại hoàn thành hoặc câu quá khứ hoàn thành để chỉ một khoảng thời gian. Ví dụ như:

  I have worked there since I graduated (Tôi đã làm việc ở đó từ lúc tôi tốt nghiệp)

  Riêng liên từ "since" mang nghĩa là "vì" dùng để nối 2 mệnh đề nguyên nhân - kết quả với nhau. Ví dụ như:

  I didn't go to school since I was sick (Tôi đã không đi học vì tôi bị bệnh)

  Trong câu này, vì "since" là đáp án sai nên không quan trọng việc nó được dịch theo nghĩa nào. Quan trọng là bạn biết cách sử dụng đúng thì khi gặp đúng ngữ cảnh, bạn sẽ tìm được nghĩa phù hợp nhé.

 • Sang
  Trả lời bởi: Sang (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này