• Câu hỏi: Động từ khiếm khuyết "need"

  Hadelin Zoey
  Được hỏi bởi Hadelin Zoey, vào ngày 21/08/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • cho hỏi 'need' là động từ khiếm khuyết ạ

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  "Need" có thể được dùng như một động từ khiếm khuyết, mặc dù hiếm gặp hơn những từ cùng loại khác. Sau nó cần phải có "to V", tạo thành "need to V" (cần làm gì đó), tương tự với "have to V" (phải làm gì đó).

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này