• Câu hỏi: Nhận biết rút gọn mệnh đề

  Quang Duy
  Được hỏi bởi Quang Duy, vào ngày 26/02/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • làm thế để nhận biết đây là dạng rút gọn mệnh đề

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Thông thường tính từ mà bổ nghĩa cho danh từ thì sẽ đứng trước danh từ. Nếu tính từ đứng sau danh từ thì ở giữa chúng bắt buộc phải có một từ nối nào đó, như liên từ, động từ,...

  Tuy nhiên, trong cụm "at a time and place _____ to both parties involved" thì chỗ trống nằm ngay sau cụm danh từ "a time and place".

  Chắc chắn loại được đáp án C "accept" vì động từ nguyên mẫu không bao giờ đứng ở vị trí như thế này được. Ta cũng loại được đáp án B "acceptingly" vì không có động từ hay tính từ nào cho nó bổ nghĩa gần đó cả.

  Còn lại đáp án A và D. Khi này ta xét về mặt nghĩa mà chọn đáp án đúng. Ta cũng để ý rằng sau chỗ trống có giới từ "to", gợi ý cho ta rằng ở đây có dùng cấu trúc đặc biệt "acceptable to" (có thể chấp nhận được cho/với ai đó), nên đáp án đúng là D nha.

  Bạn hãy so với cụm đầy đủ không được rút gọn trong phần giải thích, và tham khảo các ví dụ trong bài rút gọn mệnh đề quan hệ để hiểu rõ hơn một câu có rút gọn trông như thế nào nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này