• Câu hỏi: V-ing hay "to V"

  Mai
  Được hỏi bởi Mai, vào ngày 04/09/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Ở đây mình thấy đáp án C cũng hợp lý. Nhờ a/c giải thích sự khác biệt hộ vs ạ

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Ở đây mình dùng đáp án B là vì nó ám chỉ việc mình đang là một nhạc công và ca sĩ đòi hỏi nhiều tiền và thời gian (để giữ 2 vị trí này).

  Trong thực tế, nếu muốn nói "để trở thành gì đó thì cần gì đó", mình sẽ dùng dạng câu "you need something to be something" thì thích hợp hơn, vì nó nhấn mạnh vào những thứ ta cần để đạt được vị trí đó. Vậy nếu dùng đáp án C thì câu thực chất nên là:
  "She told me that you need a lot of time and money to be a musician as well as an actress." => Cô ấy đã nói tôi rằng bạn cần rất nhiều thời gian và tiền để trở thành một nhạc công và diễn viên.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này