• Câu hỏi: "Quite a while" có nghĩa là gì

  Hoàng Anh
  Được hỏi bởi Hoàng Anh, vào ngày 18/03/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Ad ơi "quite a while" thì tương đương bao nhiêu lâu ạ
  Em cảm ơn ad

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Nghĩa của cụm này sẽ tùy thuộc vào ngữ cảnh, nhưng nó sẽ luôn có nghĩa là "khá lâu, một khoảng thời gian khá dài" vì có "quite" trong đó nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này