• Câu hỏi: Phân biệt show và mention

  Nguyễn Thị Thu Ngân

  Được hỏi bởi Nguyễn Thị Thu Ngân, vào ngày 24/11/2019

 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Shou là đáp án phù hợp hơn. Nhờ ad giải thích tại sao ko chọn nhé

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Thường mình sẽ dùng động từ "show" để chỉ hành động thể chất cho ai thấy một cái gì đó (bằng cách đưa nó ra, thể hiện nó ra, chỉ nó ra...). Câu này đang nói về việc viết thư, nên khi muốn nói về một điều gì đó, động từ "mention" (nhắc đến) sẽ thích hợp hơn về mặt nghĩa nha.

  Trân trọng,
  TAMN Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

 • 1

  Bạn còn những thắc mắc khác về tiếng Anh?

  Tìm kiếm một câu hỏi có sẵn ở Tiếng Anh Mỗi Ngày

 • 2

  Bạn đang muốn học và phát triển trình độ tiếng Anh của mình?

  Nếu bạn đang thật sự muốn học tiếng Anh online, bạn sẽ quan tâm đến Chương trình Học tiếng Anh PRO của Tiếng Anh Mỗi Ngày.

  Chương trình này sẽ giúp bạn phát triển những gì cần thiết nhất để giỏi tiếng Anh.

  Xem mô tả chi tiết về Học tiếng Anh PRO