• Câu hỏi: ad ơi cho mình hỏi: tại sao double back là 2 lần quay ngược lại hả?...

  Nguyễn Bảo Linh
  Được hỏi bởi Nguyễn Bảo Linh, vào ngày 20/05/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • ad ơi cho mình hỏi: tại sao double back là 2 lần quay ngược lại hả?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  "Double back" nghĩa là đi ngược lại chỉ một lần thôi nha bạn. Nó là cụm động từ của động từ "double", nhưng ở đây nó chỉ có nghĩa là đi ngược lại, chứ không có 2 lần gì hết nha.

  Trân trọng,

  Tiếng Anh Mỗi Ngày Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Hỏi đáp thêm về câu hỏi & câu trả lời