• Câu hỏi: Repeating vs Repetitive

  Hoàng Anh
  Được hỏi bởi Hoàng Anh, vào ngày 12/08/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • ad ơi repeating không phải là 1 tính từ sao ạ
  em cảm ơn ad

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  "Repeating" có thể đóng vai trò là một tính từ, nhưng nghĩa của nó ghép vào đây sẽ không thích hợp. "Repeating" chỉ đơn giản là "một cái gì đó lặp đi lặp lại", mang nghĩa trung lập.

  "Repetitive" mới là tính từ cần dùng vì nó mang nghĩa tiêu cực, ám chỉ một việc gì đó lặp đi lặp lại đến mức phát chán, khó chịu,...

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này