• Câu hỏi: Xác định được từ khóa trong câu hỏi ở phần nghe

  Lê Văn Hoà
  Được hỏi bởi Lê Văn Hoà, vào ngày 21/03/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Chào amin ạ!
  Làm sao để xác định được từ khóa trong câu hỏi ở phần nghe này ạ!

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Với câu hỏi 1, bạn có thể chú ý các từ khóa như: "How long" (từ khóa quan trọng cho chúng ta biết chúng ta đang cần nghe về một khoảng thời gian bao lâu) và "working" (ta cần chú ý từ này để tráng với các hoạt động khác có thể gặp ví dụ như "watching", "feeding"...). Đối với đáp án, ta cần chú ý các từ khóa đi kèm thời gian nhu "about" (khoảng), "less than" (ít hơn) và "more than" (nhiều hơn) để nghe được thời gian chính xác và tránh lẫn lộn.

  Với câu hỏi 2, ta cần chú ý 2 từ khóa là "like to do" (thích làm) và "lunch break" (giờ nghỉ trưa). Từ đó ta hiểu trọng tâm câu hỏi là muốn hỏi cô ấy thích làm gì vào giờ nghỉ trưa. Đối với các đáp án này ta chỉ cần chú ý các động từ và cách phát âm để tránh lẫn lộn.

  Với câu hỏi 3 ta chú ý cụm "favorite animal" (con vật yêu thích của cô ấy). Đối với các đáp án này ta chỉ cần chú ý các động từ và cách phát âm để tránh lẫn lộn.

  Do bài này khá ngắn và từ khóa cũng đơn giản, chỉ cần luyện tập nhiều là bạn sẽ biết được đâu là những từ cần chú ý nhé.

 • Sang
  Trả lời bởi: Sang (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này