• Câu hỏi: Tường thuật tương lai trong quá khứ

  Nguyen Hien
  Được hỏi bởi Nguyen Hien, vào ngày 24/11/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • tại sao lại là would be ?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Do đây là một câu tường thuật lại lời nói của người kia. Tại thời điểm người này nói, việc đó chưa xảy ra, tức là tương lai trong quá khứ, nên khi ta tường thuật lại phải dùng "would be" nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này