• Câu hỏi: Cấu trúc đảo ngữ

  Akira
  Được hỏi bởi Akira, vào ngày 04/12/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Cấu trúc đảo ngữ ở đây có thể nói rõ hơn đc ko ?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Những trạng từ chỉ mức độ mang nghĩa "ít, hiếm khi" (hardly ever, rarely, scarcely,...) có thể đứng ở đầu câu trong một câu đảo ngữ. Khi này, cấu trúc câu sẽ là: "Trạng từ đó + trợ động từ (chia theo chủ ngữ) + chủ ngữ + động từ chính...".

  Lưu ý rằng nếu câu ở thì hiện tại đơn hoặc quá khứ đơn, động từ chính sẽ luôn ở dạng nguyên mẫu; còn nếu câu ở bất kì thì hoàn thành nào, động từ chính sẽ ở dạng Ved/V3. Vậy thì câu trên nếu không đảo ngữ sẽ là:

  "The price of gasoline has rarely been higher than it is now." (Thì hiện tại hoàn thành nên ta sẽ giữ lại động từ chính "been")
  Đảo ngữ: "Rarely has the price of gasoline been higher than it is now."

  "She hardly ever went on holiday." (Câu ở thì QKĐ nên trợ động từ sẽ là "did", và động từ chính "went" sẽ thành dạng nguyên mẫu "go")
  Đảo ngữ: "Hardly ever did she go on holiday."

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này