• Câu hỏi: ad ơi

  Hoàng Anh
  Được hỏi bởi Hoàng Anh, vào ngày 14/01/2020
 • trong phần từ vựng pro có cấu trúc ''pay for somebody to do something: trả tiền ai đó để họ làm gì đó''
  tức là là mình trả tiền cho ai đó để thuê họ làm gì hay là mình trả tiền cho ai đó để tài trợ cho họ làm gì ạ
  em cảm ơn ad

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Cụm "pay for somebody to do something" có nghĩa là trả tiền cho ai đó để họ làm gì đó, còn việc họ làm cho ta hay bản thân họ là tùy vào "something" nha. VD:

  "I paid for the workers to paint my house." => Tôi đã trả tiền cho công nhân để sơn nhà của tôi.
  "Her parents paid for her to go to Canada." => Cha mẹ cô ấy đã trả tiền cho cô ấy đi Canada.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này