Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật

Với việc truy cập và sử dụng Tiếng Anh Mỗi Ngày (TAMN), bạn đồng ý tuân theo điều khoản sử dụng dưới đây.

Nếu bạn không đồng ý với tất cả những điều khoản dưới đây, xin vui lòng không sử dụng Tiếng Anh Mỗi Ngày.

Chính sách bảo mật

Tiếng Anh Mỗi Ngày tôn trọng sự riêng tư của bạn. Chúng tôi sử dụng những thông tin bạn chia sẻ, ví dụ như tên, email, … chỉ để cung cấp cho bạn những dịch vụ và hỗ trợ mà chúng tôi nghĩ là sẽ có ích cho bạn.

Chúng tôi giữ bí mật và nổ lực hết sức để đảm bảo an toàn tất cả những thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi.

Thông tin của bạn sẽ được sử dụng cho các mục đích sau đây:

  • Cung cấp và giới thiệu cho bạn những dịch vụ phù hợp với mục tiêu học tập và sở thích của bạn. 
  • Liên lạc với bạn để giải đáp các câu hỏi và thắc mắc mà bạn gửi cho Tiếng Anh Mỗi Ngày. 
  • Liên lạc với bạn khi cần thiết về việc sử dụng và trải nghiệm của bạn.

Miễn trừ trách nhiệm

Tiếng Anh Mỗi Ngày sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kì thiệt hại nào, trong số đó bao gồm những thiệt hại gây ra do việc mất dữ liệu, lợi nhuận hay do sự gián đoạn của việc kinh doanh, được gây ra do việc sử dụng hay không thể sử dụng những tài liệu hay dịch vụ ở Tiếng Anh Mỗi Ngày.

Ngoài ra, Tiếng Anh Mỗi Ngày không đảm bảo về độ chính xác, kết quả sử dụng hay độ tin tưởng của việc sử dụng những tài liệu hay những thông tin liên quan đến các tài liệu trên những trang Web có đường kết nối từ Tiếng Anh Mỗi Ngày.

Các điều khoản về việc sử dụng

Với việc sử dụng Tiếng Anh Mỗi Ngày, bạn đồng ý tuân theo tất cả những điều khoản dưới đây:

  1. Bạn sẽ không tạo tài khoản ở Tiếng Anh Mỗi Ngày với các thông tin giả tạo hay không chính xác về tên họ, email,…

    Khi tạo tài khoản ở Tiếng Anh Mỗi Ngày, bạn đồng ý nhận những email cập nhật các tính năng và bài viết mới, cũng như những email thông báo các khuyến mãi ở Tiếng Anh Mỗi Ngày. Trong những email như vậy, Tiếng Anh Mỗi Ngày sẽ cung cấp đường link ở cuối email để bạn có thể hủy đăng kí nhận thông báo đó bằng cách kích vào link đó.

  2. Bạn sẽ không truy cập Tiếng Anh Mỗi Ngày bằng các chương trình tự động.

  3. Trong quá trình sử dụng ở Tiếng Anh Mỗi Ngày, tất cả những dữ liệu do bạn tạo ra hay được thu thập bởi Tiếng Anh Mỗi Ngày thông qua việc sử dụng và học tập của bạn ở Tiếng Anh Mỗi Ngày, dù miễn phí hay không, sẽ là tài sản tuyệt đối và của riêng Tiếng Anh Mỗi Ngày.

  4. Bạn sẽ không sao chép, phát tán hay phát hành bất kì tài liệu nào có ở Tiếng Anh Mỗi Ngày, dù miễn phí hay không, mà không có sự cho phép bằng văn bản của Tiếng Anh Mỗi Ngày. Tuy nhiên, bạn có thể để đường dẫn Web (link) đến những tài liệu ở Tiếng Anh Mỗi Ngày.

Nếu bạn vi phạm bất kì điều khoản sử dụng nào ở trên, được xác định theo cách của riêng Tiếng Anh Mỗi Ngày, Tiếng Anh Mỗi Ngày giữ quyền khóa tài khoản của bạn vô thời hạn, và việc này có thể khiến cho bạn không còn có thể sử dụng những sản phẩm hay dịch vụ mà bạn đã mua ở Tiếng Anh Mỗi Ngày (nếu có).

Cập nhật của các điều khoản

Theo thời gian, Tiếng Anh Mỗi Ngày sẽ cập nhật những điều khoản trong thỏa thuận này: bao gồm việc thêm các điều khoản mới, chỉnh sửa nội dung của những điều khoản đã có, hay bỏ đi hoàn toàn những điều khoản đã từng áp dụng trước đó.

Tất cả các điều khoản sẽ có hiệu lực ngay khi chúng được công bố ở trang này (https://tienganhmoingay.com/terms/).

Bạn hãy xem trang này thường xuyên để đảm bảo rằng bạn nắm rõ những điều khoản mới nhất.

Toàn bộ thỏa thuận

Tất cả những điều khoản trên là toàn bộ bản hợp đồng giữa Tiếng Anh Mỗi Ngày và bạn về tất cả những khía cạnh của việc sử dụng Tiếng Anh Mỗi Ngày của bạn. Những điều khoản này sẽ thay thế cho những điều khoản ở trước đó.

Thông tin liên lạc

Nếu bạn có câu hỏi nào về những điều khoản này, bạn hãy liên lạc với chúng tôi:

  • Email: hotro@tienganhmoingay.com

Top
error: Nếu bạn muốn đăng lại một phần của bài này, xin vui lòng email hotro@tienganhmoingay.com