Điều khoản sử dụng

Website TiengAnhMoiNgay.com và ứng dụng Tiếng Anh Mỗi Ngày trên iOSAndroid (từ đây về sau được gọi chung là 'Tiếng Anh Mỗi Ngày') là những phần mềm được cung cấp bởi Công ty TNHH H2 Technology (giấy chứng nhận Đăng kí Kinh doanh số 0313469985, được cấp ngày 03/10/2015 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hồ Chí Minh).

Với việc truy cập và sử dụng Tiếng Anh Mỗi Ngày, bạn đồng ý tuân theo tất cả các điều khoản dưới đây (gọi chung là "Điều khoản sử dụng")

Nếu bạn không đồng ý với tất cả những điều khoản dưới đây, xin vui lòng không sử dụng Tiếng Anh Mỗi Ngày.

Chính sách bảo mật

Tiếng Anh Mỗi Ngày tôn trọng sự riêng tư của bạn. Chúng tôi sử dụng những thông tin bạn chia sẻ, ví dụ như tên, email và số điện thoại, chỉ để cung cấp cho bạn những dịch vụ và hỗ trợ mà chúng tôi nghĩ là sẽ có ích cho bạn.

Nội dung chi tiết của Chính sách bảo mật của Tiếng Anh Mỗi Ngày được ghi rõ ở đây.

Miễn trừ trách nhiệm

Tiếng Anh Mỗi Ngày sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kì thiệt hại nào được gây ra do việc sử dụng hay không thể sử dụng những tài liệu hay dịch vụ ở Tiếng Anh Mỗi Ngày vì bất kì lí do gì. Những thiệt hại này bao gồm, nhưng không giới hạn trong những thiệt hại sau: những thiệt hại gây ra do việc mất hay gián đoạn việc truy cập dữ liệu, kết quả học tập, thi cử và làm việc hay kinh doanh.

Ngoài ra, Tiếng Anh Mỗi Ngày không đảm bảo về độ chính xác, kết quả sử dụng hay độ tin tưởng của việc sử dụng những tài liệu hay những thông tin liên quan đến các tài liệu trên những trang Web có đường kết nối từ Tiếng Anh Mỗi Ngày.

Các điều khoản về việc sử dụng

Với việc sử dụng Tiếng Anh Mỗi Ngày, bạn đồng ý tuân theo tất cả những điều khoản dưới đây:

 1. Bạn sẽ không tạo tài khoản, hay cung cấp thông tin cho Tiếng Anh Mỗi Ngày với các thông tin giả tạo hay không chính xác về tên họ, email và số điện thoại, thẻ sinh viên, ... trong quá trình bạn sử dụng Tiếng Anh Mỗi Ngày.

 2. Khi tạo tài khoản ở Tiếng Anh Mỗi Ngày, bạn đồng ý nhận những email cập nhật các tính năng và bài viết mới, cũng như những email thông báo các khuyến mãi ở Tiếng Anh Mỗi Ngày. Trong những email như vậy, Tiếng Anh Mỗi Ngày sẽ cung cấp đường link ở cuối email để bạn có thể hủy đăng kí nhận thông báo đó bằng cách kích vào link đó.

 3. Bạn sẽ không cố tình tăng điểm số của bạn ở Tiếng Anh Mỗi Ngày một cách giả tạo. Nếu Tiếng Anh Mỗi Ngày, bằng những cách của mình, xác định rằng bạn đang cố tình tăng điểm của mình một cách giả tạo, Tiếng Anh Mỗi Ngày giữ quyền giảm điểm số của bạn xuống một mức mà Tiếng Anh Mỗi Ngày cho là phù hợp.

 4. Trong quá trình sử dụng ở Tiếng Anh Mỗi Ngày, tất cả những dữ liệu, bao gồm các thông tin về kết quả và lịch sử học tập của bạn, tài liệu học tập, hình ảnh, âm thanh và tất cả các dữ liệu khác do bạn tạo ra hay được thu thập bởi Tiếng Anh Mỗi Ngày thông qua việc học của bạn, dù miễn phí hay không, sẽ là tài sản tuyệt đối và của riêng Tiếng Anh Mỗi Ngày.

 5. Bạn sẽ không sao chép, phát tán hay phát hành bất kì tài liệu nào có ở Tiếng Anh Mỗi Ngày, dù miễn phí hay không, mà không có sự cho phép bằng văn bản của Tiếng Anh Mỗi Ngày. Tuy nhiên, bạn có thể để đường dẫn Web (link) đến những tài liệu ở Tiếng Anh Mỗi Ngày.

 6. Trong quá trình sử dụng, ở bất kì nơi nào bạn được cung cấp công cụ để tự nhập nội dung của mình, ví dụ như công cụ lưu từ, đặt câu hỏi, bình luận qua Facebook, ... hay trong các liên lạc của bạn qua email, bạn cam kết rằng những từ ngữ, nội dung, hình ảnh và bất kì tài liệu nào khác do bạn sử dụng phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam, thể hiện sự tôn trọng và văn hóa giao tiếp. Bên cạnh các biện pháp xử lí của Tiếng Anh Mỗi Ngày, bạn đồng ý sẽ chịu trách nhiệm cá nhân cho những thiệt hại gây ra, về vật chất hay tinh thần, cho Tiếng Anh Mỗi Ngày, các bạn học viên hay bất kì người nào khác, do những nội dung, hình ảnh hay tài liệu mà bạn cung cấp hay sử dụng.

 7. Bạn sẽ không truy cập Tiếng Anh Mỗi Ngày bằng các chương trình tự động, với bất kỳ lí do gì.

Nếu bạn vi phạm bất kì điều khoản sử dụng nào ở trên, được xác định bởi Tiếng Anh Mỗi Ngày theo phương pháp riêng của mình, Tiếng Anh Mỗi Ngày giữ quyền đóng tài khoản của bạn ngay lập tức và vĩnh viễn. Và việc này sẽ khiến cho bạn không còn có thể sử dụng những sản phẩm hay dịch vụ mà bạn đã mua ở Tiếng Anh Mỗi Ngày (nếu có).

Các điều khoản về việc mua hàng

Khi mua một sản phẩm hay dịch vụ ở Tiếng Anh Mỗi Ngày, ví dụ như mua tài khoản để học, bạn đồng ý tuân theo tất cả những điều khoản sau:

 1. Những sản phẩm mà bạn đã mua ở Tiếng Anh Mỗi Ngày, ví dụ như các tài khoản học, là chỉ để một mình bạn sử dụng. Bạn không được phép để bất kì người nào khác đăng nhập vào tài khoản của bạn để sử dụng những sản phẩm hay dịch vụ mà bạn đã mua.

 2. Khi thực hiện thanh toán ở Tiếng Anh Mỗi Ngày, bạn đồng ý sẽ cung cấp những thông tin thanh toán xác thực và chính xác nhất.

  Với trường hợp thanh toán qua Ứng dụng di động bản iOS, quá trình thanh toán không phải do Tiếng Anh Mỗi Ngày mà là do Apple xử lí. Nếu thanh toán của bạn gặp sự cố, Tiếng Anh Mỗi Ngày hỗ trợ bạn đối soát với Apple về giao dịch của bạn nếu bạn cung cấp biên nhận thanh toán Apple đã gửi cho bạn. Sau đối soát, Tiếng Anh Mỗi Ngày giữ quyền quyết định cuối cùng về việc những thanh toán đó đã nhận được bởi Tiếng Anh Mỗi Ngày hay chưa. Trong bất kì trường hợp nào, bạn đồng ý tuân theo những quyết định của Tiếng Anh Mỗi Ngày.

 3. Những hướng dẫn chi tiết của việc mua và thanh toán cho các sản phẩm ở Tiếng Anh Mỗi Ngày có thể thay đổi theo thời gian. Bạn cần tuần theo hướng dẫn thanh toán của sản phẩm mà bạn mua.

  Dưới đây là một số ví dụ của các trang hướng dẫn thanh toán:
  https://tienganhmoingay.com/pay/
  https://tienganhmoingay.com/learning/pay/

 4. Tính năng đăng ký và đăng nhập vào tài khoản Tiếng Anh Mỗi Ngày của bạn thông qua việc sử dụng tài khoản Google hay tài khoản Apple của bạn có thể không được hỗ trợ bất kì lúc nào trong tương lai, theo quyết định của riêng Tiếng Anh Mỗi Ngày. Trong trường hợp đó, bạn cần đảm bảo email bạn sử dụng cho tài khoản của mình ở Tiếng Anh Mỗi Ngày là chính xác để bạn có thể tiếp tục đăng nhập dùng email và mật khẩu.

  Nếu bạn không thể truy cập email bạn đã sử dụng để tạo tài khoản, với bất kì lý do gì, và bạn cũng quên mật khẩu đăng nhập vào tài khoản của mình ở Tiếng Anh Mỗi Ngày, Tiếng Anh Mỗi Ngày sẽ không có cách nào hỗ trợ bạn truy cập lại được tài khoản của bạn ở Tiếng Anh Mỗi Ngày. Tài khoản của bạn ở Tiếng Anh Mỗi Ngày khi đó sẽ trở nên không thể truy cập được và việc này sẽ khiến cho bạn không còn có thể sử dụng những sản phẩm hay dịch vụ mà bạn đã mua ở Tiếng Anh Mỗi Ngày (nếu có). Bạn sẽ tự mình chịu toàn bộ trách nhiệm và thiệt hại gây ra bởi việc này.

 5. Tiếng Anh Mỗi Ngày giữ quyền ngừng cung cấp việc sử dụng sản phẩm trên các ứng dụng di động (iOS / Android) vào bất kì lúc nào mà không cần thông báo trước cho bạn. Việc đảm bảo sử dụng của Tiếng Anh Mỗi Ngày cho các sản phẩm bạn mua chỉ áp dụng cho việc sử dụng trên phiên bản Web.

Nếu bạn vi phạm bất kì điều khoản mua hàng nào ở trên, Tiếng Anh Mỗi Ngày giữ quyền đóng tài khoản của bạn ngay lập tức và vĩnh viễn. Và việc này sẽ khiến cho bạn không còn có thể sử dụng những sản phẩm hay dịch vụ mà bạn đã mua ở Tiếng Anh Mỗi Ngày (nếu có).

Chính sách đổi, trả hàng và hoàn tiền

Các sản phẩm mà bạn đã mua ở Tiếng Anh Mỗi Ngày mặc định là không thể được đổi hay trả lại, trừ trường hợp sản phẩm hay dịch vụ đó có ghi rõ là có thể đổi hay trả lại. Vì thế bạn hãy xem kĩ mô tả của các sản phẩm trước khi mua.

Ngoài ra, những chuyển khoản thanh toán của bạn sẽ không được chuyển trả lại với bất kỳ lí do gì, bao gồm khi tài khoản chưa được kích hoạt cho bạn.

Trong trường hợp ghi chú chuyển khoản của bạn chưa chính xác (như sai thông tin email hay sai tên tài khoản muốn mua), bạn có nhiệm vụ liên lạc với TAMN để cập nhật lại thông tin để Tiếng Anh Mỗi Ngày có thể kích hoạt tài khoản cho bạn.

Trong trường hợp bạn đã mua một sản phẩm hay dịch vụ ở Tiếng Anh Mỗi Ngày, ví dụ như một tài khoản để học, và Tiếng Anh Mỗi Ngày quyết định ngừng cung cấp các sản phẩm đó, Tiếng Anh Mỗi Ngày sẽ hoàn lại cho bạn số tiền tỉ lệ với khoản thời gian được phép sử dụng còn lại của những sản phẩm hay dịch vụ đó, ngoại trừ một số trường hợp được đề cập ở trên trong các điều khoản sử dụng và mua hàng, và một số trường hợp được liệt kê dưới đây.

Tiếng Anh Mỗi Ngày sẽ không hoàn tiền trong tất cả các trường hợp khác, bao gồm nhưng không giới hạn trong các trường hợp sau:

 1. Bạn không thể sử dụng dịch vụ của Tiếng Anh Mỗi Ngày do truy cập từ các địa chỉ IP đã bị cấm (vì vi phạm các Điều khoản sử dụng hoặc một lý do nào khác theo quyết định của riêng Tiếng Anh Mỗi Ngày); hoặc từ một địa chỉ IP không được hỗ trợ.

 2. Bạn không thể sử dụng dịch vụ của Tiếng Anh Mỗi Ngày do một lỗi hay hạn chế nào đó mà Tiếng Anh Mỗi Ngày đã thông báo trước ở phần mô tả của sản phẩm; hoặc do một lỗi tạm thời mà Tiếng Anh Mỗi Ngày sẽ khắc phục trong tương lai gần; hoặc do những lỗi mà Tiếng Anh Mỗi Ngày không xác nhận được về phía mình.

 3. Bạn không thể sử dụng được Tiếng Anh Mỗi Ngày trên các ứng dụng di động (iOS / Android). Tiếng Anh Mỗi Ngày chỉ đảm bảo việc sử dụng trên phiên bản Web, và giữ quyền dừng cung cấp các phiên bản app trên di động vào bất kì lúc nào mà không cần thông báo trước cho bạn.

Tiếng Anh Mỗi Ngày hỗ trợ hình thức hoàn lại tiền thông qua chuyển khoản ngân hàng. Với tất cả các giao dịch chuyển khoản từ Tiếng Anh Mỗi Ngày, bạn đồng ý chịu phí chuyển khoản.

Hiệu lực độc lập của các điều khoản

Mỗi điểm, điều khoản ở trên có giá trị pháp lý độc lập và tách rời với nhau, trừ khi chúng liên kết với nhau về cùng một vấn đề theo ngữ cảnh.

Nếu bất kì một điểm, điều khoản hay một phần của điều khoản nào ở trên được xem là không thể thi hành được, hoặc được xem là không đúng với Luật pháp Việt Nam và do đó trở nên vô hiệu, thì tất những điểm, điều khoản khác hay phần còn lại của điều khoản đó vẫn giữ nguyên hiệu lực pháp lý của chúng.

Cập nhật của các điều khoản

Theo thời gian, Tiếng Anh Mỗi Ngày sẽ cập nhật những điều khoản trong thỏa thuận này: bao gồm việc thêm các điều khoản mới, chỉnh sửa nội dung của những điều khoản đã có, hay bỏ đi hoàn toàn những điều khoản đã từng áp dụng trước đó.

Tất cả các điều khoản sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm chúng được công bố ở trang này (https://tienganhmoingay.com/terms/). Ngay khi có hiệu lực, những điều khoản này sẽ thay thế cho những điều khoản có hiệu lực trước đó, và có hiệu lực áp dụng cho tất cả những giao dịch giữa bạn và Tiếng Anh Mỗi Ngày, bao gồm các giao dịch bắt đầu trước thời điểm cập nhật cuối cùng của các điều khoản này.

Bạn hãy xem trang này thường xuyên để đảm bảo rằng bạn nắm rõ những điều khoản mới nhất.

Toàn bộ thỏa thuận

Tất cả những điều khoản ở trên là toàn bộ bản hợp đồng giữa Tiếng Anh Mỗi Ngày và bạn liên quan đến việc sử dụng và mua hàng của bạn ở Tiếng Anh Mỗi Ngày.

Thông tin liên lạc

Nếu bạn có câu hỏi nào về những điều khoản này, bạn hãy liên lạc với chúng tôi:

 • Email: support@tienganhmoingay.com
 • Địa chỉ trụ sở: 430/87 Điện Biên Phủ, P. 17, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM