Cụm động từ chủ đề kinh doanh

1/take over: tiếp quản, giành quyền kiểm soát

Vd: She took over management of this department last winter.

(Cô ấy đã tiếp quản việc điều hành phòng ban này vào mùa đông năm ngoái.)

 

2/ bail out: giúp ai khi gặp khó khăn, đặc biệt là về tài chính

Vd: The government has already bailed this company out once before. 

(Trước đây chính phủ đã cứu công ty này một lần rồi.)

 

3/ close down: đóng cửa (không hoạt động, kinh doanh nữa)

Vd: All the mines in this area were closed down in the 1980s.

(Tất cả mỏ trong khu vực này bị đóng cửa vào những năm 1980.)

 

4/ cut back (on): cắt giảm

Vd: We have to cut back on water usage.

(Chúng ta phải cắt giảm việc sử dụng nước.)

 

5/ go under: phá sản

Vd: The company went under after a series of bad investments.

(Công ty này đã phá sản sau một loạt những đầu tư sai lầm.)

 

6/ lay off: sa thải

 **sa thải này là do không có đủ việc làm cho nhân công hoặc do công ty muốn thu hẹp lại nên cắt giảm biên chế, chứ không phải sa thải do nhân viên làm sai việc gì đó

Vd: They’ve had to cut back production and lay off workers.

(Họ phải cắt giảm sản lượng và sa thải bớt nhân công.)

 

7/ fall through: không thành công, không diễn ra

Vd: We found a buyer for our house, but then the sale fell through.

 (Chúng tôi đã tìm được người mua nhà nhưng sau đó vụ buôn bán không thành.)

 

8/ pull out: rút lui

Vd: The project was going badly and they decided to pull out.

(Dự án này đang chuyển xấu nên họ quyết định rút lui.)

 

9/ bottom out: xuống tới mức thấp nhất

Vd: Real estate prices seem to have bottomed out.

(Giá bất động sản có vẻ như đã chạm đáy.)

 

10/ level off: chững lại (không tăng cũng không giảm)

Vd: Sales have levelled off after a period of rapid growth.

(Doanh số đã chững lại sau một khoảng thời gian tăng nhanh.)


Học và Cải thiện khả năng tiếng Anh của bạn
cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày

Nếu việc nâng cao khả năng tiếng Anh sẽ mang lại kết quả tốt hơn cho việc học hay công việc của bạn, thì Tiếng Anh Mỗi Ngày có thể giúp bạn đạt được mục tiêu đó.

Thông qua Chương trình Học tiếng Anh PRO, Tiếng Anh Mỗi Ngày giúp bạn:

  • Luyện nghe tiếng Anh: từ cơ bản đến nâng cao, qua audios và videos.
  • Học và vận dụng được những từ vựng tiếng Anh thiết yếu.
  • Nắm vững ngữ pháp tiếng Anh.
  • Học về các mẫu câu giao tiếp tiếng Anh thông dụng.

Khi học ở Tiếng Anh Mỗi Ngày (TAMN), bạn sẽ không:

  • Không học vẹt
  • Không học để đối phó

Bởi vì có một cách học tốt hơn: học để thật sự giỏi tiếng Anh, để có thể sử dụng được và tạo ra kết quả trong học tập và công việc.

Giúp bạn xây dựng nền móng cho tương lai tươi sáng thông qua việc học tốt tiếng Anh là mục tiêu mà Tiếng Anh Mỗi Ngày sẽ nỗ lực hết sức để cùng bạn đạt được.

Xem mô tả chi tiết về Học tiếng Anh PRO