Cùng GiasuToeic.com học thêm một số từ vựng về chủ đề Năm mới nhé.

 
1. resolution (n) /rɛzəˈluːʃ(ə)n/ : sự quyết tâm
Ex: a New Year's resolution (quyết tâm Năm Mới)
 
2. celebration (n) /,seli'brei∫n/: lễ ăn mừng
Ex: New Year's Eve in London has some big celebrations.
(Đêm giao thừa ở Luân Đôn có nhiều lễ ăn mừng lớn.)
 
⇒ (to) celebrate /ˈsɛlɪbreɪt/: ăn mừng
 
3. New Year's Eve /njuː jɪə z iːv/: đêm trước năm mới/ đêm giao thừa
Ex: Some people celebrate New Year's Eve by attending midnight church services.
(Nhiều người tham dự lễ nhà thờ lúc khuya để ăn mừng đêm giao thừa.)
 
4. New Year’s Day /njuː jɪə z dei/: ngày đầu năm mới (dương lịch)
 
5. holiday (n) /hɔlədei/: ngày nghỉ, ngày hội
Ex: New Year's Day is considered as an important holiday in many countries in the world.
(Ngày đầu năm được xem như một ngày hội quan trọng ở nhiều nước trên thế giới.)
 
6. festive (a) /'festiv/: thuộc ngày hội
Ex: The Christmas season is also called the festive season.
(Mùa Giáng Sinh còn được gọi là mùa lễ hội.)
 
 
7. Festival (n) /'festivəl/: lễ hội
Ex: Hue Festival is a big cultural event of Hue City, which is held every two years.
(Festival Huế là một sự kiện văn hóa lớn của thành phố Huế - được tổ chức 2 năm một lần.)
 
8. party (n) /'pɑ:ti/: bữa tiệc
 
9. countdown (n) /ˈkaʊntdaʊn/: đếm ngược (tới một sự kiện quan trọng)
Ex: Vietnam is one of the top places for the countdown party.
(Việt Nam là một trong những điểm đến lý tưởng cho tiệc đếm ngược năm mới.)
 
⇒ (to) count down
Ex: Let’s count down the New Year!
(Cùng đếm ngược đến Năm Mới nào!)
 
10. firework (n) /ˈfɑi(ə)rˌwərk/: pháo hoa
Ex: I am a fan of fireworks.
(Tôi rất thích pháo hoa.)
 
Chúc các bạn học vui!
Đừng quên chia sẻ thông tin hữu ích cho bạn bè nhé!

Học và Cải thiện khả năng tiếng Anh của bạn
cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày

Nếu việc nâng cao khả năng tiếng Anh sẽ mang lại kết quả tốt hơn cho việc học hay công việc của bạn, thì Tiếng Anh Mỗi Ngày có thể giúp bạn đạt được mục tiêu đó.

Thông qua Chương trình Học tiếng Anh PRO, Tiếng Anh Mỗi Ngày giúp bạn:

  • Luyện nghe tiếng Anh: từ cơ bản đến nâng cao, qua audios và videos.
  • Học và vận dụng được những từ vựng tiếng Anh thiết yếu.
  • Nắm vững ngữ pháp tiếng Anh.
  • Học về các mẫu câu giao tiếp tiếng Anh thông dụng.

Khi học ở Tiếng Anh Mỗi Ngày (TAMN), bạn sẽ không:

  • Không học vẹt
  • Không học để đối phó

Bởi vì có một cách học tốt hơn: học để thật sự giỏi tiếng Anh, để có thể sử dụng được và tạo ra kết quả trong học tập và công việc.

Giúp bạn xây dựng nền móng cho tương lai tươi sáng thông qua việc học tốt tiếng Anh là mục tiêu mà Tiếng Anh Mỗi Ngày sẽ nỗ lực hết sức để cùng bạn đạt được.

Xem mô tả chi tiết về Học tiếng Anh PRO