Ngoài những khuyến mãi có thể có dành riêng cho tài khoản của bạn, dưới đây là những chính sách ưu đãi khác: 

Chính sách giảm giá khi mua theo nhóm

Nếu bạn có bạn bè, đồng nghiệp hay người thân cũng muốn học thi TOEIC hay học ngữ pháp tiếng Anh, bạn có thể rủ những người đó cùng mua để được thêm những khuyến mãi sau: 

 1. Khi mua theo nhóm 2-3 người: Giảm thêm 10% cho mỗi người. 
 2. Khi mua theo nhóm 4 người trở lên: Giảm thêm 20% cho mỗi người. 

Chú ý:

 • "Giảm thêm" nghĩa là nếu tài khoản của bạn đã có khuyến mãi dành riêng cho bạn, ví dụ như giảm 10%, thì khi mua theo nhóm, bạn sẽ được giảm thêm trên giá đã được giảm đó. 
 • Mỗi bạn trong nhóm có thể mua những tài khoản khác nhau.
  Ví dụ cho nhóm 2 bạn:
  1. Một bạn có thể mua tài khoản Tự luyện 3 tháng và bạn kia có thể mua tài khoản Tự luyện 6 tháng. 
  2. Một bạn có thể mua tài khoản Ngữ pháp PRO 3 tháng và bạn kia có thể mua tài khoản Ngữ Pháp PRO 6 tháng.
    

Các bước để nhận khuyến mãi khi mua theo nhóm: 

 1. Rủ bạn bè hay đồng nghiệp tạo tài khoản miễn phí ở Tiếng Anh Mỗi Ngày: https://tienganhmoingay.com/register/
   
 2. Một người trong nhóm của bạn sẽ gửi email đến support@tienganhmoingay.com. Trong email, bạn cung cấp các email mà các bạn đã dùng để tạo tài khoản miễn phí ở bước 1. Với mỗi email, bạn ghi rõ là email đó mua khóa học nào. 
   
 3. Tiếng Anh Mỗi Ngày sẽ xác nhận thông tin và tạo khuyến mãi cho mỗi tài khoản trong nhóm và gửi email xác nhận khuyến mãi đã được tạo. 
   
 4. Mỗi bạn trong nhóm khi đăng nhập vào tài khoản, đến trang Thanh toán cho các Tài khoản Luyện thi TOEIC hoặc trang thanh toán cho Tài khoản Ngữ Pháp PRO sẽ thấy giá khuyến mãi đã được cập nhật và tiến hành thanh toán như bình thường. 

  Để thuận tiện cho nhóm, các bạn cũng có thể chuyển khoản tổng số tiền mà nhóm của bạn cần thanh toán và Tiếng Anh Mỗi Ngày sẽ kích hoạt tài khoản cho từng bạn trong nhóm.
  Khi đó, trong phần ghi chú chuyển khoản, bạn sẽ ghi theo mẫu sau: . Ví dụ: nguyenvanminh@gmail.com Nhom 4.


Chính sách giảm giá cho sinh viên

Tiếng Anh Mỗi Ngày có chính sách hỗ trợ thêm cho các bạn sinh viên như sau: 

 • Giảm thêm 20.000 VND (20 nghìn đồng) cho các tài khoản sau:
  • Tài khoản Tự luyện 1 tháng
  • Tài khoản Luyện thi PRO 1 tháng
  • Tài khoản Ngữ pháp PRO 3 tháng. 
 • Giảm thêm 40.000 VND (40 nghìn đồng) cho các tài khoản sau:
  • Tài khoản Tự luyện 3 tháng
  • Tài khoản Luyện thi PRO 3 tháng
  • Tài khoản Ngữ pháp PRO 6 năm.
 • Giảm thêm 80.000 VND (80 nghìn đồng) cho các tài khoản sau: 
  • Tài khoản Tự luyện 6 tháng
  • Tài khoản Luyện thi PRO 6 tháng.
 • Giảm thêm 150.000 VND (150 nghìn đồng) cho các tài khoản sau:
  • Tài khoản Tự luyện 12 tháng
  • Tài khoản Luyện thi PRO 12 tháng.

Chú ý:

 • "Giảm thêm" có nghĩa là trong trường hợp tài khoản của bạn đã có khuyến mãi dành riêng cho bạn, ví dụ như giảm 10%, thì nếu bạn là sinh viên, bạn sẽ được giảm thêm trên giá đã được giảm đó, theo chính sách ghi trên. 
 • Nếu bạn là sinh viên và bạn mua theo nhóm, nhóm của bạn sẽ được hưởng cả 2 chính sách: Chính sách ưu đãi khi mua theo nhóm và chính sách này. 
   

Các bước để nhận khuyến mãi dành cho sinh viên: 

 1. Bạn tạo cho mình một tài khoản miễn phí ở Tiếng Anh Mỗi Ngày: https://tienganhmoingay.com/register/
   
 2. Gửi email đến support@tienganhmoingay.com. Trong email, bạn ghi rõ email của tài khoản của bạn ở Tiếng Anh Mỗi Ngày (vừa tạo ở trên) + khóa học bạn muốn mua + đính kèm ảnh thẻ sinh viên còn hiệu lực của bạn, cả 2 mặt.
  • Bạn cần thực hiện bước 2 này trước khi thanh toán chuyển khoản hoặc đăng ký nhận thẻ học trả tiền mặt trên Tiếng Anh Mỗi Ngày nhé.
    
 3. Tiếng Anh Mỗi Ngày sẽ xác nhận thông tin và tạo khuyến mãi cho bạn. Tiếng Anh Mỗi Ngày sẽ gửi email trả lời cho bạn xác nhận khuyến mãi đã được tạo. 
   
 4. Bạn đăng nhập vào tài khoản của mình, đến trang Thanh toán cho các Tài khoản Luyện thi TOEIC hoặc trang thanh toán cho Tài khoản Ngữ Pháp PRO  sẽ thấy giá khuyến mãi đã được cập nhật. 

  Bạn tiến hành thanh toán hoặc đăng ký nhận thẻ học trả tiền mặt như bình thường với giá đó.

 

Chính sách ưu đãi dành cho học viên gửi bảng điểm thi TOEIC

Tiếng Anh Mỗi Ngày có chính sách khuyến khích các bạn học viên đã thi TOEIC chính thức gửi bảng điểm cho Tiếng Anh Mỗi Ngày qua email. Bạn sẽ được ưu đãi giảm 20% giá khóa học tiếp theo (bạn có thể sử dụng cho chính bạn hoặc giới thiệu 1 người khác nhận ưu đãi này)
 

Với những bạn đã có bảng điểm thi TOEIC chính thức nhưng chưa cần học tiếp ngay: 

 • Tiếng Anh Mỗi Ngày khuyến khích bạn gửi bảng điểm thi TOEIC để Tiếng Anh Mỗi Ngày có thể đăng bảng điểm của bạn nhằm động viên tinh thần học của các bạn khác.
 • Bạn chỉ cần gửi hình chụp bảng điểm thi TOEIC kèm theo nội dung cảm nhận, review của bạn về Tiếng Anh Mỗi Ngày (ít nhất 20 từ) đến email support@tienganhmoingay.com. Tiếng Anh Mỗi Ngày sẽ ghi nhận bảng điểm của bạn.
 • Khi nào bạn muốn đăng ký học tiếp thì chỉ cần thông báo lại cho Tiếng Anh Mỗi Ngày qua email thôi nhé.
   

Với những bạn đã có bảng điểm thi TOEIC chính thức và muốn đăng ký học tiếp ngay: 

 1. Gửi email đến support@tienganhmoingay.com. Trong email, bạn ghi rõ email của tài khoản của bạn ở Tiếng Anh Mỗi Ngày + khóa học bạn muốn mua + nội dung cảm nhận, review của bạn về Tiếng Anh Mỗi Ngày (ít nhất 20 từ) + đính kèm ảnh bảng điểm thi TOEIC của bạn. 

  ​Bạn có thể giới thiệu 1 người khác nhận ưu đãi bằng cách: Gửi email đến support@tienganhmoingay.com. Trong email, bạn ghi rõ: email của tài khoản của bạn ở Tiếng Anh Mỗi Ngày + email của tài khoản giới thiệu sẽ nhận được ưu đãi + khóa học bạn muốn mua + đính kèm ảnh bảng điểm thi TOEIC của bạn.
 2. Tiếng Anh Mỗi Ngày sẽ xác nhận thông tin và tạo khuyến mãi cho bạn. Tiếng Anh Mỗi Ngày sẽ gửi email thông báo khi khuyến mãi đã được tạo. 
   
 3. Bạn đăng nhập vào tài khoản của mình, đến trang Thanh toán cho các Tài khoản Luyện thi TOEIC hoặc trang thanh toán cho Tài khoản Ngữ Pháp PRO sẽ thấy giá khuyến mãi đã được cập nhật và tiến hành thanh toán như bình thường. 

Chú ý:

 • Bảng điểm bạn gửi chỉ có hiệu lực nếu trước đó bạn đã mua tài khoản học ở Tiếng Anh Mỗi Ngày (vì như vậy mới cho thấy là kết quả thi của bạn là nhờ toàn bộ hoặc một phần vào việc học ở Tiếng Anh Mỗi Ngày). 
 • Chính sách này áp dụng 1 lần khuyến mãi cho 1 bảng điểm thi TOEIC đã nộp.
 • Nếu bạn là sinh viên, mua theo nhóm và gửi bảng điểm thi TOEIC, bạn sẽ được hưởng cả 3 chính sách là: Chính sách ưu đãi khi mua theo nhómChính sách ưu đãi sinh viên và Chính sách này.

 

Chính sách ưu đãi khi gửi review trên facebook và rating app của Tiếng Anh Mỗi Ngày

Tiếng Anh Mỗi Ngày có chính sách khuyến khích các bạn học viên gửi đánh giá tích cực trên Facebook Page và trên ứng dụng di động của Tiếng Anh Mỗi Ngày. Bạn sẽ được tặng ngày sử dụng khóa học hiện cóCụ thể chính sách như sau: 

 • Cộng thêm 10 ngày học cho các bạn đã đánh giá 5* trên ứng dụng di động của Tiếng Anh Mỗi Ngày.
 • Cộng thêm 5 ngày học cho các bạn đã đánh giá tích cực trên Tiếng Anh Mỗi Ngày Facebook Page.

 

Các bước để nhận ưu đãi này: 

 1. Bạn gửi ít nhất một đánh giá tích cực trên facebook hoặc rating 5 sao cho app của Tiếng Anh Mỗi Ngày tối thiểu 20 từ qua các kênh sau:
  1. Tải ứng dụng Tiếng Anh Mỗi Ngày trên thiết bị Android và rating 5 sao tại: Tiếng Anh Mỗi Ngày phiên bản Android
  2. Tải ứng dụng Tiếng Anh Mỗi Ngày trên thiết bị iOS và rating 5 sao tại: Tiếng Anh Mỗi Ngày phiên bản iOS
  3. Truy cập Trang Đánh giá Facebook Page của Tiếng Anh Mỗi Ngày
    
 2. Gửi email đến support@tienganhmoingay.com hoặc inbox cho Facebook Page của Tiếng Anh Mỗi Ngày. Trong nội dung, bạn ghi rõ email của tài khoản của bạn ở Tiếng Anh Mỗi Ngày + đính kèm ảnh chụp đánh giá tích cực hoặc rating 5 sao có nội dung tối thiểu 20 từ của bạn. 
   
 3. Tiếng Anh Mỗi Ngày sẽ xác nhận thông tin và cộng thêm 10 ngày học (nếu rating trên app) hoặc 5 ngày học (nếu đánh giá trên facebook page) vào tài khoản hiện có của bạn trên Tiếng Anh Mỗi Ngày. Tiếng Anh Mỗi Ngày sẽ gửi email hoặc tin nhắn facebook trả lời xác nhận đã tặng ngày học cho bạn. 
   
 4. Bạn đăng nhập vào tài khoản của mình, đến trang Thiết lập tài khoản sẽ thấy thời hạn tài khoản đã được cập nhật. 

Chú ý:

 • Chính sách này áp dụng cho 1 đánh giá tích cực trên facebook hoặc 1 rating 5 sao ở một trong các kênh liệt kê ở Bước 1. Do đó bạn có thể gửi đánh giá hoặc rating 5 sao trên nhiều kênh để được tặng thêm ngày học nhé. 
   
 • Chính sách này áp dụng cho 1 đánh giá có nội dung tối thiểu 20 từ của bạn.

 

Hy vọng những chính sách trên đã hỗ trợ các bạn một cách thiết thực khi luyện thi TOEIC hay học ngữ pháp tiếng Anh cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày.