Chính sách cộng thêm ngày sử dụng 

Trong quá trình học ở Tiếng Anh Mỗi Ngày, thỉnh thoảng sẽ có những lí do khách quan ngoài ý muốn khiến bạn không đăng nhập học thường xuyên được. 

Để hỗ trợ bạn trong việc này, Tiếng Anh Mỗi Ngày sẽ cộng thêm cho bạn những khoản thời gian bạn không sử dụng khi bạn gia hạn tài khoản. 


Những lưu ý về Chính sách cộng thêm ngày sử dụng: 

 1. Áp dụng cho các Tài khoản luyện thi TOEIC (bao gồm Tự luyện và Luyện thi PRO) có trả phí ở Tiếng Anh Mỗi Ngày.
 2. Chỉ áp dụng đối với những khoản thời gian bạn không học liên tục >= 7 ngày. Bạn được xem là không học trong một ngày nào đó nếu trong ngày đó bạn không truy cập Tiếng Anh Mỗi Ngày. 
 3. Số ngày được cộng là số ngày bạn không học liên tục >= 7 ngày trở lên. Số ngày được cộng tối đa là: 1/3 thời gian của Tài khoản bạn mua, nhưng không quá 30 ngày

Ví dụ: Bạn đã mua tài khoản 1 tháng, giả sử vì bận rộn mà bạn không thể đăng nhập vào học 15 ngày liên tục. Khi tài khoản 1 tháng này hết hạn, bạn tiến hành mua thêm tài khoản 1 tháng nữa để học tiếp. Ngay khi kích hoạt tài khoản mua tiếp theo của bạn thì Tiếng Anh Mỗi Ngày sẽ tự động cộng thêm 10 ngày học nữa cho bạn. (Thời hạn sử dụng của tài khoản sau này là 30 ngày sử dụng + 10 ngày cộng thêm = 40 ngày) 

 1. Số ngày bạn được cộng thêm sẽ được cộng thêm vào tài khoản của bạn ngay sau khi bạn mua tiếp tài khoản mới và được kích hoạt thành công.
 2. Quyết định về số ngày được cộng thêm sẽ do hệ thống ở Tiếng Anh Mỗi Ngày quyết định và bạn đồng ý sẽ không tranh cãi với quyết định này. 
   

Các bước thực hiện để được cộng thêm ngày sử dụng: 

Câu trả lời ngắn gọn: bạn không cần phải làm gì vì hệ thống sẽ tự động cộng thêm ngày cho bạn khi bạn gia hạn tài khoản. 

Chi tiết: 

 1. Ở trang hướng dẫn thanh toán, hệ thống sẽ hiện rõ tổng số ngày bạn được cộng thêm theo chính sách Cộng thêm ngày sử dụng khi bạn gia hạn (nếu có). 
  • Ghi chú: Nếu số ngày bạn được cộng thêm = 0, bạn sẽ không thấy thông báo về việc được cộng thêm ngày. 
 2. Bạn tiến hành thanh toán như bình thường. Khi tài khoản của bạn được kích hoạt, số ngày được cộng thêm sẽ tự động được cộng vào số ngày sử dụng mới của bạn. 

 

Chính sách bảo lưu Tài khoản

Nếu trong quá trình mua tài khoản bạn bận đột xuất một thời gian dài, bạn có thể làm theo hướng dẫn này để bảo lưu tài khoản và thời gian không sử dụng đó. 


Những lưu ý về Chính sách bảo lưu tài khoản:

 1. Áp dụng cho các Tài khoản luyện thi TOEIC (bao gồm Tự luyện và Luyện thi PRO) có trả phí ở Tiếng Anh Mỗi Ngày. 
 2. Số lần được yêu cầu bảo lưu: tối đa 1 lần cho mỗi lần mua / gia hạn tài khoản. Như vậy, bạn chỉ được bảo lưu một lần cho tài khoản đang có hiệu lực của mình. Sau khi gia hạn tài khoản, bạn lại được sử dụng quyền bảo lưu 1 lần nữa. 
 3. Thời gian được bảo lưu tối đa là 6 tháng. Điều này nghĩa là nếu bạn mở lại tài khoản của mình sau, lấy ví dụ 7 tháng, thì thời gian sử dụng của bạn vẫn sẽ bắt đầu tính từ đầu tháng thứ 7. Xem thêm ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn. 
 4. Số ngày được cộng thêm sẽ là số nhỏ hơn của:
  • Số ngày sử dụng còn lại của Tk của bạn tại thời điểm bạn bảo lưu tài khoản; VÀ
  • Số ngày tài khoản đã được bảo lưu, nhưng không quá: 1/2 tổng số ngày sử dụng của tài khoản đã mua và cũng không quá 60 ngày.

Ví dụ: Ngày 15/Jan, bạn mua tài khoản 6 tháng có thời hạn sử dụng đến ngày 15/July (lấy ví dụ). Giả sử vào ngày 15/May bạn tiến hành bảo lưu tài khoản của mình.

 • Trường hợp 1: Vào ngày 1/Aug, bạn mở lại tài khoản của mình. Khi đó, số ngày bạn được cộng thêm sẽ tính như sau:
  • Thời gian bạn đã bảo lưu tài khoản của mình là 60 ngày (từ 15/May -> 15/July). 
  • Số ngày bạn sẽ được cộng thêm: số nhỏ nhất trong 3 số sau: 
   • 60 ngày: số tính ở trên 
   • 1/2 số ngày sử dụng của tài khoản của bạn = 1/2 * 6 tháng = 3 tháng
   • 50 ngày 
  • Như vậy, bạn sẽ được cộng thêm 60 ngày kể từ ngày mở lại Tk: 1/Aug + 60 ngày = 1/Oct. 
    
 • Trường hợp 2: Vào ngày 1/Dec bạn mới tiến hành mở lại tài khoản của mình. 
  • Số ngày bạn được cộng thêm: cũng như trên, 60 ngày (số ngày tối đa) 
  • Tuy nhiên trong trường hơp này, thời gian bạn bảo lưu tài khoản đã quá 6 tháng (tối đa đến ngày 1/Nov). Vì thế, 60 ngày được cộng thêm của bạn sẽ bắt đầu tính từ ngày 1/Nov. 
  • Khi bạn mở lại tài khoản, ngày hết hạn mới của bạn sẽ là: ngày 1/Nov  + 60 ngày = 1/Jan năm tiếp theo.
    
 • Trường hợp 3: cũng như trên, nhưng mãi đến 1/Feb năm sau bạn mới mở lại tài khoản của mình. 
  • Khi đó, ngày hết hạn mới của bạn cũng như trong trường hợp 2 là 1/Jan. Điều này nghĩa là sau khi mở lại tài khoản thì tài khoản của bạn cũng đã hết hạn. 
   • Tuy nhiên, để tiếp tục mua gia hạn tài khoản, bạn vẫn cần mở lại tài khoản của mình trước. 
     

Các bước thực hiện bảo lưu: 

 1. Đăng nhập vào tài khoản và đến trang Bảo lưu tài khoản
  • Lưu ý: Bạn chỉ có thể xem trang này khi bạn đã đăng nhập.
 2. Điền lí do bạn muốn bảo lưu tài khoản và kích nút "Tạm đóng tài khoản". Ngay sau đó, tài khoản của bạn sẽ bị khóa theo chính sách Bảo lưu và bạn sẽ không tự đăng nhập vào được.

 

Mở lại tài khoản để học tiếp: 

Khi nào bạn muốn học lại, bạn đến trang này để tiến hành mở lại tài khoản của mình. 

 • Chú ý: bạn chỉ có thể truy cập đường link ở trên khi tài khoản của bạn đang ở trong trạng thái được bảo lưu.

Sau khi mở lại tài khoản cho bạn, hệ thống cũng sẽ tự động tính lại ngày hết hạn tài khoản của bạn tuân theo chính sách bảo lưu tài khoản ở trên. Hi vọng 2 chính sách trên sẽ giúp bạn học mà không phải lo, giúp bạn có thể duy trì lâu dài việc học tiếng Anh của mình với một chương trình tuyệt vời & một chi phí rất hợp lí. 

Thank you for learning with Tiếng Anh Mỗi Ngày! heart


Cheers, 
Tiếng Anh Mỗi Ngày support Team