Chính sách cộng thêm ngày sử dụng 

Trong quá trình học ở Tiếng Anh Mỗi Ngày, thỉnh thoảng sẽ có những lí do khách quan ngoài ý muốn khiến bạn không học thường xuyên được. 
Để hỗ trợ bạn trong việc này, Tiếng Anh Mỗi Ngày sẽ cộng thêm cho bạn những khoản thời gian bạn không sử dụng khi bạn gia hạn tài khoản. 


Những lưu ý về Chính sách cộng thêm ngày sử dụng: 

 1. Áp dụng cho các Tài khoản luyện thi TOEIC có phí ở Tiếng Anh Mỗi Ngày.
 2. Chỉ áp dụng đối với những khoản thời gian bạn không học liên tục >= 7 ngày.
  • Bạn được xem là không học trong một ngày nào đó nếu trong ngày đó bạn không truy cập Tiếng Anh Mỗi Ngày. 
 3. Số ngày được cộng là số ngày bạn không học liên tục >= 7 ngày trở lên. Thời gian được cộng tối đa là: 1/3 thời gian của Tài khoản bạn mua, nhưng không quá 30 ngày. 
 4. Quyết định về số ngày được cộng thêm sẽ do hệ thống ở Tiếng Anh Mỗi Ngày quyết định và bạn đồng ý sẽ không tranh cãi với quyết định này. 
 5. Số ngày bạn được cộng thêm sẽ được cộng thêm vào tài khoản của bạn ngay sau khi bạn mua tiếp tài khoản mới.
   

Các bước thực hiện: 

 1. Ở trang hướng dẫn thanh toán, hệ thống sẽ hiện số ngày bạn được cộng thêm khi bạn gia hạn (nếu có) 
  • Nếu số ngày bạn được cộng thêm = 0, bạn sẽ không thấy thông báo về việc được cộng thêm ngày 
 2. Bạn tiến hành gia hạn tài khoản như bình thường. Số ngày bạn được cộng thêm sẽ được hệ thống tự động cộng thêm cho bạn sau khi bạn thanh toán mua khóa học mới và tài khoản mới của bạn được kích hoạt. 

 

Chính sách bảo lưu Tài khoản

Nếu trong quá trình mua tài khoản bạn bận đột xuất một thời gian dài, bạn có thể làm theo hướng dẫn này để bảo lưu thời gian không sử dụng đó. 


Những lưu ý về Chính sách bảo lưu tài khoản:

 1. Áp dụng cho các Tài khoản luyện thi TOEIC có phí ở Tiếng Anh Mỗi Ngày. 
 2. Số lần được yêu cầu bảo lưu: 1 lần cho mỗi lần mua tài khoản 
  • Khi bạn gia hạn tài khoản, bạn lại có lại được quyền yêu cầu bảo lưu
 3. Số ngày được cộng thêm sau khi bạn mở lại tài khoản đã bảo lưu sẽ tương ứng với số ngày bạn bảo lưu tài khoản. Thời gian tối đa được cộng thêm là: 1/2 thời gian sử dụng của tài khoản, nhưng không quá 60 ngày.

 

Các bước thực hiện: 

 1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn và truy cập link sau: https://tienganhmoingay.com/user/account/deactivate/
  • Chú ý: Bạn chỉ có thể xem trang này khi bạn đã đăng nhập và tài khoản bạn mua vẫn còn thời gian sử dụng 
 2. Điền lí do bạn muốn bảo lưu tài khoản và kích nút "Tạm đóng tài khoản". 
   
 3. Lúc bạn học lại được, bạn chỉ việc liên lạc với Tiếng Anh Mỗi Ngày để mở lại tài khoản.
 4. Nhận được yêu cầu của bạn, Tiếng Anh Mỗi Ngày sẽ mở lại tài khoản & cộng thêm số ngày tương ứng với thời gian tài khoản của bạn được bảo lưu vào thời gian sử dụng của tài khoản của bạn.
   


Hi vọng 2 chính sách trên sẽ giúp bạn học mà không phải lo, giúp bạn có thể duy trì lâu dài việc học tiếng Anh của mình với một chương trình tuyệt vời & một chi phí rất hợp lí. 

Thank you for learning with Tiếng Anh Mỗi Ngày! heart


Cheers, 
Tiếng Anh Mỗi Ngày support Team