Chính sách cộng thêm ngày sử dụng 

Trong quá trình học ở Tiếng Anh Mỗi Ngày, thỉnh thoảng sẽ có những lí do khách quan ngoài ý muốn khiến bạn không đăng nhập học thường xuyên được. 

Để hỗ trợ bạn trong việc này, Tiếng Anh Mỗi Ngày sẽ cộng thêm cho bạn những khoản thời gian bạn không sử dụng khi bạn gia hạn tài khoản. 


Những lưu ý về Chính sách cộng thêm ngày sử dụng: 

 1. Áp dụng cho các Tài khoản luyện thi TOEIC có trả phí ở Tiếng Anh Mỗi Ngày.
 2. Chỉ áp dụng đối với những khoản thời gian bạn không học liên tục >= 7 ngày. Bạn được xem là không học trong một ngày nào đó nếu trong ngày đó bạn không truy cập Tiếng Anh Mỗi Ngày. 
 3. Số ngày được cộng là số ngày bạn không học liên tục >= 7 ngày trở lên. Số ngày được cộng tối đa là: 1/3 thời gian của Tài khoản bạn mua, nhưng không quá 30 ngày. 

Ví dụ: Bạn đã mua tài khoản 1 tháng, giả sử vì bận rộn mà bạn không thể đăng nhập vào học 15 ngày liên tục. Khi tài khoản 1 tháng này hết hạn, bạn tiến hành mua thêm tài khoản 1 tháng nữa để học tiếp. Ngay khi kích hoạt tài khoản mua tiếp theo của bạn thì Tiếng Anh Mỗi Ngày sẽ tự động cộng thêm 10 ngày học nữa cho bạn. (Thời hạn sử dụng của tài khoản sau này là 30 ngày sử dụng + 10 ngày cộng thêm = 40 ngày) 
 

 1. Số ngày bạn được cộng thêm sẽ được cộng thêm vào tài khoản của bạn ngay sau khi bạn mua tiếp tài khoản mới và được kích hoạt thành công.
   
 2. Quyết định về số ngày được cộng thêm sẽ do hệ thống ở Tiếng Anh Mỗi Ngày quyết định và bạn đồng ý sẽ không tranh cãi với quyết định này. 

 

Các bước thực hiện để được cộng thêm ngày sử dụng: 

 1. Ở trang hướng dẫn thanh toán, hệ thống sẽ hiện rõ tổng số ngày bạn được cộng thêm theo chính sách Cộng thêm ngày sử dụng khi bạn gia hạn (nếu có). 

Nếu số ngày bạn được cộng thêm = 0, bạn sẽ không thấy thông báo về việc được cộng thêm ngày. 

 1. Bạn tiến hành chọn và thanh toán mua tiếp tài khoản theo hướng dẫn ở trang Hướng dẫn thanh toán như bình thường. Hệ thống của Tiếng Anh Mỗi Ngày sẽ tự động cộng thêm số ngày học cho bạn sau khi tài khoản mới của bạn được kích hoạt thành công. 

 

 

Chính sách bảo lưu Tài khoản

Nếu trong quá trình mua tài khoản bạn bận đột xuất một thời gian dài, bạn có thể làm theo hướng dẫn này để bảo lưu tài khoản và thời gian không sử dụng đó. 


Những lưu ý về Chính sách bảo lưu tài khoản:

 1. Áp dụng cho các Tài khoản luyện thi TOEIC có trả phí ở Tiếng Anh Mỗi Ngày. 
 2. Số lần được yêu cầu bảo lưu: tối đa 1 lần cho mỗi lần cho 1 tài khoản đã mua. Khi bạn mua tiếp tài khoản mới, bạn sẽ có lại được quyền yêu cầu bảo lưu.
 3. Số ngày được cộng thêm sau khi bạn yêu cầu mở lại tài khoản đã bảo lưu sẽ tương ứng với số ngày bạn bảo lưu tài khoản, nhưng bị giới hạn theo các điều kiện sau đây:
  • Số ngày tối đa được cộng thêm là: 1/2 tổng số ngày học của tài khoản đã mua, nhưng không quá 60 ngày.
   • Ví dụ: Ngày 01/01, bạn mua tài khoản 1 tháng (tổng số ngày học của tài khoản là 30 ngày) có thời hạn sử dụng đến ngày 30/1, giả sử bạn thực hiện bảo lưu vào ngày 15/01.
    Sau 15 ngày, tức là ngày 30/01 bạn yêu cầu mở lại tài khoản thì Tiếng Anh Mỗi Ngày sẽ tiến hành mở khóa và cộng thêm 15 ngày học vào thời hạn tài khoản, ngày hết hạn tài khoản của bạn sẽ được cập nhật lại thành ngày 15/02.
     
  • Bạn phải mở lại tài khoản để tiếp tục học trong vòng tối đa 6 tháng kể từ ngày bạn bảo lưu tài khoản.
   • Điều này có nghĩa là nếu sau 6 tháng bạn không mở lại tài khoản thì thời gian sử dụng của bạn cũng sẽ bắt đầu được trừ đi.

 

Các bước thực hiện bảo lưu: 

 1. Đăng nhập vào tài khoản và đến trang Bảo lưu tài khoản

Chú ý: Bạn chỉ có thể xem trang này khi bạn đã đăng nhập.

 1. Điền lí do bạn muốn bảo lưu tài khoản và kích nút "Tạm đóng tài khoản". Ngay sau đó, tài khoản của bạn sẽ bị khóa theo chính sách Bảo lưu và bạn sẽ không tự đăng nhập vào được.

 

Mở lại tài khoản để học tiếp: 

 1. Khi nào bạn muốn học lại, bạn đến trang này để tiến hành mở lại tài khoản của mình. 
  • Sau khi mở lại tài khoản cho bạn, hệ thống cũng sẽ tự động tính lại ngày hết hạn tài khoản của bạn tuân theo chính sách bảo lưu tài khoản ở trên. 
  • Chú ý: bạn chỉ có thể truy cập đường link ở trên khi tài khoản của bạn đang ở trong trạng thái được bảo lưu.


Hi vọng 2 chính sách trên sẽ giúp bạn học mà không phải lo, giúp bạn có thể duy trì lâu dài việc học tiếng Anh của mình với một chương trình tuyệt vời & một chi phí rất hợp lí. 

Thank you for learning with Tiếng Anh Mỗi Ngày! heart


Cheers, 
Tiếng Anh Mỗi Ngày support Team