Khi Tiếng Anh Mỗi Ngày liên lạc để hướng dẫn và trợ giúp các bạn học viên đang tham gia khóa học, thì trong đó cũng có một số bạn đã thi TOEIC và cũng sẵn lòng gửi lại hình chụp kết quả bảng điểm thi cho bên mình.

Hiện tại Tiếng Anh Mỗi Ngày đã tập hợp các bảng điểm kết quả thi gần đây trang này để các bạn tham khảo và có động lực ôn luyện TOEIC đạt điểm mong đợi, như các bạn học viên khác của Tiếng Anh Mỗi Ngày đã làm được.

Mặc dù số lượng kết quả thi của các bạn sẽ lớn hơn nhiều trong thực tế vì một số bạn còn ngại, nhưng đây là một nguồn động viên to lớn cho Tiếng Anh Mỗi Ngày team và cũng là minh chứng cho chất lượng của chương trình Tiếng Anh Mỗi Ngày.

wink Với các bạn học viên đã thi TOEIC đạt điểm mong đợi, hãy gửi hình chụp bảng điểm cho Tiếng Anh Mỗi Ngày để được giảm 30% học phí cho khóa học tiếp theo mà bạn mua ở Tiếng Anh Mỗi Ngày.


Mục lục:

 

Kết quả thi của Học viên vào Quý III Năm 2019

 

35. Kết quả thi của Ms. Phạm Thùy Linh

Sau thời gian 5 tháng ôn tập trên Tiếng Anh Mỗi Ngày, bạn Linh đã tăng từ 400 điểm ban đầu để đạt 665 điểm TOEIC thật. Hiện tại bạn vẫn tiếp tục học trên trang bên mình để cải thiện điểm số của mình.

 

34. Kết quả thi của Mr. Phạm Khánh Duy

Sau thời gian 3 tháng ôn tập trên Tiếng Anh Mỗi Ngày, bạn Duy đã tăng từ 390 điểm ban đầu để đạt 595 điểm TOEIC thật.

 

33. Kết quả thi của Ms. Trần Thị Kim Ngân 

Sau thời gian 1 tháng ôn tập trên Tiếng Anh Mỗi Ngày, bạn Ngân đã tăng từ 275 điểm ban đầu để đạt 580 điểm TOEIC thật.

 

32. Kết quả thi của Mr. Tôn Thế Sơn

Sau thời gian 1 tháng ôn tập trên Tiếng Anh Mỗi Ngày, bạn Sơn đã tăng từ 250 điểm ban đầu để đạt 490 điểm TOEIC thật. Hiện tại bạn vẫn tiếp tục học trên Tiếng Anh Mỗi Ngày để cải thiện điểm số của mình.

 

31. Kết quả thi của Mr. Lê Văn Hà 

Sau thời gian ôn tập trên Tiếng Anh Mỗi Ngày, anh Hà đã tăng từ 710 điểm ban đầu để đạt 820 điểm TOEIC thật. Hiện tại anh vẫn tiếp tục học trên Tiếng Anh Mỗi Ngày để cải thiện điểm số của mình.

 

30. Kết quả thi của Ms. Phạm Thi Thu Ngân

Sau thời gian 1 tháng ôn tập trên Tiếng Anh Mỗi Ngày, bạn Ngân đã tăng từ 650 điểm ban đầu để đạt 700 điểm TOEIC thật. Hiện tại bạn vẫn tiếp tục học trên Tiếng Anh Mỗi Ngày để cải thiện điểm số của mình.

 

29. Kết quả thi của Mr. Mai Thanh Huy

Sau thời gian 5 tháng ôn tập trên Tiếng Anh Mỗi Ngày, bạn Huy đã tăng từ 150 điểm ban đầu để đạt 485 điểm TOEIC thật. Hiện tại bạn vẫn tiếp tục học trên Tiếng Anh Mỗi Ngày để cải thiện điểm số của mình.

 

28. Kết quả thi của Mr. Dương Anh Tuấn

Sau thời gian 1 tháng ôn tập trên Tiếng Anh Mỗi Ngày, bạn Tuấn đã tăng từ 350 điểm ban đầu để đạt 460 điểm TOEIC thật. Hiện tại bạn vẫn tiếp tục học trên Tiếng Anh Mỗi Ngày để cải thiện điểm số của mình.

 

27. Kết quả thi của Mr. Nguyễn Văn Nghi

Sau thời gian 1 tháng ôn tập trên Tiếng Anh Mỗi Ngày, bạn Nghi đã tăng từ 550 điểm ban đầu để đạt 680 điểm TOEIC thật.

 

26. Kết quả thi của Ms. Trần Hương Huệ Nguyên

Sau thời gian 1 tháng ôn tập trên Tiếng Anh Mỗi Ngày, bạn Nguyên đã tăng từ 550 điểm ban đầu để đạt 645 điểm TOEIC thật. Hiện tại bạn vẫn tiếp tục học trên Tiếng Anh Mỗi Ngày để cải thiện điểm số của mình.

 

25. Kết quả thi của Ms. Đặng Thị Trúc Vi

Sau thời gian 1 tháng ôn tập trên Tiếng Anh Mỗi Ngày, bạn Vy đã tăng từ 500 điểm ban đầu để đạt 665 điểm TOEIC thật. Hiện tại bạn vẫn tiếp tục học trên Tiếng Anh Mỗi Ngày để cải thiện điểm số của mình.

 

24. Kết quả thi của Ms. Nguyễn Thị Trang 

Sau thời gian chưa đầy 1 tháng ôn tập trên Tiếng Anh Mỗi Ngày, chị Trang đã tăng từ 700 điểm ban đầu để đạt 745 điểm TOEIC thật. Hiện tại chị vẫn đang ôn tập tiếp để nâng cao điểm số của mình.

 

23. Kết quả thi của Mr. Đào Quang Huy

Sau thời gian 3 tháng ôn tập trên Tiếng Anh Mỗi Ngày, bạn Huy đã tăng từ 680 điểm ban đầu để đạt 805 điểm TOEIC thật. Hiện tại bạn vẫn tiếp tục học trên Tiếng Anh Mỗi Ngày để cải thiện điểm số của mình.

 

22. Kết quả thi của Ms. Lê Lan Hương

Sau thời gian 1 tháng ôn tập trên Tiếng Anh Mỗi Ngày, bạn Hương đã tăng từ 610 điểm ban đầu để đạt 735 điểm TOEIC thật.

 

21. Kết quả thi của Ms. Nguyễn Thị Hoa 

Sau thời gian 6 tháng ôn tập trên Tiếng Anh Mỗi Ngày, bạn Hoa đã tăng từ 520 điểm ban đầu để đạt 765 điểm TOEIC thật.

 

20. Kết quả thi của Ms. Dương Thúy Nga 

Sau thời gian 6 tháng ôn tập trên Tiếng Anh Mỗi Ngày, chị Nga đã tăng từ 400 điểm ban đầu để đạt 690 điểm TOEIC thật.

 

19. Kết quả thi của Ms. Trần Tuệ Nhi

Sau thời gian ôn tập 3 tháng trên Tiếng Anh Mỗi Ngày, bạn Nhi đã tăng từ 730 điểm lên 865 điểm TOEIC thật. Hiện tại bạn vẫn đang theo học trên Tiếng Anh Mỗi Ngày để nâng cao điểm số của mình.

 

18. Kết quả thi của Mr. Đỗ Quang Huy

Sau 10 tháng ôn tập trên Tiếng Anh Mỗi Ngày, bạn Huy đã tăng từ 440 điểm ban đầu lên 620 điểm TOEIC thật. Hiện tại bạn vẫn đang ôn luyện trên Tiếng Anh Mỗi Ngày để chinh phục những mốc điểm cao hơn.

 

17. Kết quả thi của Mr. Nguyễn Quốc Huy

Sau 9 tháng ôn tập trên Tiếng Anh Mỗi Ngày, anh Huy đã tăng từ 200 điểm ban đầu lên 485 điểm TOEIC thật. Hiện tại anh vẫn đang tiếp tục học để cải thiện điểm số của mình.

 

16. Kết quả thi của Mr. Nguyễn Vĩnh Hiệp

Sau 7 tháng bắt đầu học Tiếng Anh Mỗi Ngày từ mốc 300 điểm, bạn đã dành mỗi ngày bỏ ra 2 tiếng để học và hiện tại bạn Hiệp đã đạt 705 điểm TOEIC thật.

 

15. Kết quả thi của Mr. Nguyễn Quốc Tuyến 

Sau 2 tháng ôn tập trên Tiếng Anh Mỗi Ngày, bạn Tuyến đã đạt 595 điểm TOEIC thật.

 

14. Kết quả thi của Ms. Nguyễn Thị Ngọc Anh 

Sau 2 tháng ôn tập trên Tiếng Anh Mỗi Ngày, bạn Ngọc Anh đã đạt 395 điểm TOEIC thật. Hiện tại bạn vẫn tiếp tục luyện trên Tiếng Anh Mỗi Ngày để cải thiện điểm số của mình.

 

13. Kết quả thi của Ms. Hoàng Thị Yến

Sau 2 tháng ôn tập trên Tiếng Anh Mỗi Ngày, bạn Yến đã tăng từ 490 điểm ban đầu lên 625 điểm TOEIC thật.

 

12. Kết quả thi của Mr. Nguyễn Phú Cường

Sau thời gian ôn tập trên Tiếng Anh Mỗi Ngày, bạn Cường đã đạt 545 điểm TOEIC thật. Hiện tại bạn vẫn đang theo học trên Tiếng Anh Mỗi Ngày để nâng cao điểm số của mình.

 

11. Kết quả thi của Mr. Phan Huy Chung

Sau hơn 1 tháng ôn tập trên Tiếng Anh Mỗi Ngày, anh Chung đã tăng từ 450 điểm ban đầu lên 520 điểm TOEIC thật. Hiện tại anh Chung vẫn đang học tiếp trên Tiếng Anh Mỗi Ngày để cải thiện điểm số của mình.

 

10. Kết quả thi của Mr. Vũ Quang Huy

Sau 1 tháng ôn tập trên Tiếng Anh Mỗi Ngày, anh Huy đã tăng từ 385 điểm lên 470 điểm TOEIC thật. Hiện tại anh Huy vẫn tham gia khóa học của Tiếng Anh Mỗi Ngày để cải thiện thêm điểm số của mình.

 

9. Kết quả thi của Ms. Nguyễn Mỹ Hoài

Sau 4 tháng ôn tập trên Tiếng Anh Mỗi Ngày, chị Hoài đã tăng từ 400 điểm ban đầu để đạt được 620 điểm TOEIC thật. Hiện tại chị vẫn đang tiếp tục học trên Tiếng Anh Mỗi Ngày để nâng cao điểm số của mình.

 

8. Kết quả thi của Mr. Dương Thế Danh 

Sau 9 tháng ôn tập trên Tiếng Anh Mỗi Ngày, bạn Danh đã đạt được 780 điểm TOEIC thật. Bạn Danh là học viên ở nước ngoài của Tiếng Anh Mỗi Ngày và thi TOEIC tại Nhật nhé.

 

7. Kết quả thi của Ms. Nguyễn Thị Thu Hằng

Sau 3 tháng ôn tập trên Tiếng Anh Mỗi Ngày, chị Hằng đã tăng từ 400 điểm ban đầu để đạt được 485 điểm TOEIC thật. Hiện tại chị vẫn đang tiếp tục học trên Tiếng Anh Mỗi Ngày để nâng cao điểm số của mình.

 

6. Kết quả thi của Ms. Nguyễn Việt Hoàn

Sau 3 tháng ôn tập trên Tiếng Anh Mỗi Ngày, bạn Hoàn đã đạt được 485 điểm TOEIC thật.

 

5. Kết quả thi của Ms. Nguyễn Nữ Thanh Châu

Sau 6 tháng ôn tập trên Tiếng Anh Mỗi Ngày, bạn Châu mặc dù đã đạt được 680 điểm TOEIC thật. Hiện tại bạn vẫn đang tiếp tục học trên Tiếng Anh Mỗi Ngày để nâng cao điểm số của mình.

 

4. Kết quả thi của Ms. Trần Thị Quỳnh Trang

Sau 6 tháng ôn tập trên Tiếng Anh Mỗi Ngày, bạn Trang đã tăng từ 250 điểm ban đầu lên 475 điểm TOEIC thật. Hiện tại bạn vẫn đang tiếp tục học trên Tiếng Anh Mỗi Ngày để nâng cao điểm số của mình.

 

3. Kết quả thi của Ms. Nguyễn Thị Huyền Trang

Sau 2 tháng ôn tập trên Tiếng Anh Mỗi Ngày, bạn Trang đã tăng 200 điểm TOEIC, từ xuất phát 650 điểm ban đầu lên 855 điểm TOEIC thật. Đây là số điểm mong ước của nhiều bạn lắm ạ.

 

2. Kết quả thi của Ms. Nguyễn Thị Mỹ Trinh
Sau 5 tháng ôn tập trên Tiếng Anh Mỗi Ngày, bạn Trinh đã tăng từ 480 điểm ban đầu lên 720 điểm TOEIC thật. Hiện tại bạn vẫn đang tiếp tục học trên Tiếng Anh Mỗi Ngày để nâng cao điểm số của mình.

 

1. Kết quả thi của Mr. Nguyễn Đức Thăng

Sau 5 tháng ôn tập trên Tiếng Anh Mỗi Ngày, anh Thăng đã tăng từ 395 điểm ban đầu lên 645 điểm TOEIC thật. Hiện tại anh vẫn đang tiếp tục học trên Tiếng Anh Mỗi Ngày để nâng cao điểm số của mình.

 

Kết quả thi của Học viên vào Quý II Năm 2019

 

46. Kết quả thi của Mr. Trần Quang Thái

Sau 2 tháng ôn tập trên Tiếng Anh Mỗi Ngày, bạn Thái đã tăng từ 300 điểm ban đầu lên 555 điểm TOEIC thật. Hiện tại bạn vẫn đang tiếp tục học trên Tiếng Anh Mỗi Ngày để nâng cao điểm số của mình.

 

45. Kết quả thi của Ms. Trang Ngô

Sau 3 tháng ôn tập trên Tiếng Anh Mỗi Ngày, chị Trang đã tăng từ 550 điểm ban đầu lên 720 điểm TOEIC thật. 

 

44. Kết quả thi của Ms. Nguyễn Thị Minh Lý 

Sau 1 tháng ôn tập trên Tiếng Anh Mỗi Ngày, bạn Lý đã tăng từ 570 điểm ban đầu lên 765 điểm TOEIC thật. Hiện tại bạn vẫn đang tiếp tục học trên Tiếng Anh Mỗi Ngày để nâng cao điểm số của mình.

 

43. Kết quả thi của Mr. Hoàng Hải Vương

Sau 9 tháng ôn tập trên Tiếng Anh Mỗi Ngày, bạn Vương đã tăng từ 400 điểm ban đầu lên 755 điểm TOEIC thật.

 

42. Kết quả thi của Ms. Phạm Thị Giang

Sau 3 tháng ôn tập trên Tiếng Anh Mỗi Ngày, chị Giang đã tăng từ 410 điểm ban đầu lên 500 điểm TOEIC thật. Hiện tại chị vẫn đang tiếp tục học trên Tiếng Anh Mỗi Ngày để cải thiện điểm số của mình.

 

41. Kết quả thi của Mr. Tống Minh Kha

Sau 1,5 tháng ôn tập trên Tiếng Anh Mỗi Ngày, bạn Kha đã tăng từ 490 điểm ban đầu lên 645 điểm TOEIC thật. Hiện tại bạn vẫn đang tiếp tục học trên Tiếng Anh Mỗi Ngày để cải thiện điểm số của mình.

 

40. Kết quả thi của Ms. Nguyễn Thị Thu Hà

Sau 3 tháng ôn tập trên Tiếng Anh Mỗi Ngày, chị Hà đã tăng từ 460 điểm ban đầu lên 520 điểm TOEIC thật. Hiện tại chị vẫn đang tiếp tục học trên Tiếng Anh Mỗi Ngày để cải thiện điểm số của mình.

 

39. Kết quả thi của Ms. Đặng Ngọc Anh 

Sau 1 tháng ôn tập trên Tiếng Anh Mỗi Ngày, bạn Ngọc Anh đã tăng từ 640 điểm ban đầu lên 795 điểm TOEIC thật.

 

38. Kết quả thi của Ms. Nguyễn Lữ Song Nguyên

Sau 1 tháng ôn tập trên Tiếng Anh Mỗi Ngày, bạn Nguyên đã tăng từ 600 điểm ban đầu lên 805 điểm TOEIC thật.

 

37. Kết quả thi của M​r. Đỗ Quốc Đạt

Sau 1 tháng ôn tập trên Tiếng Anh Mỗi Ngày, bạn Đạt đã tăng từ 450 điểm ban đầu lên 560 điểm TOEIC thật. Hiện tại bạn vẫn đang tiếp tục học trên Tiếng Anh Mỗi Ngày để cải thiện điểm số của mình.

 

36. Kết quả thi của Ms. Đặng Thị Khánh Ngọc

Sau gần 1 tháng ôn tập trên Tiếng Anh Mỗi Ngày, bạn Ngọc đã đạt 470 điểm TOEIC thật. Hiện tại bạn vẫn đang tiếp tục học trên Tiếng Anh Mỗi Ngày để cải thiện điểm.

 

35. Kết quả thi của Ms. Nguyễn Thị Thắm
Sau quá trình gần 3 tháng ôn tập trên Tiếng Anh Mỗi Ngày, bạn Thắm đã tăng từ 500 ban đầu lên 710 điểm TOEIC thật. Hiện tại bạn vẫn đang tiếp tục học trên Tiếng Anh Mỗi Ngày để cải thiện điểm. 

 

34. Kết quả thi của Ms. Nguyễn Bích Khuyên

Sau quá trình gần 1 tháng ôn tập trên Tiếng Anh Mỗi Ngày, bạn Khuyên đã đạt được 420 điểm TOEIC thật.

 

33. Kết quả thi của Ms. Lê Thị Trâm Anh

Sau quá trình gần 1 tháng ôn tập trên Tiếng Anh Mỗi Ngày, bạn Trâm Anh đã tăng từ 500 điểm lên 590 điểm TOEIC thật.

 

32. Kết quả thi của Ms. Trần Thị Minh Nguyệt

Sau quá trình gần 1 tháng ôn tập trên Tiếng Anh Mỗi Ngày, chị Nguyệt đã đạt được 420 điểm TOEIC thật.

 

31. Kết quả thi của Ms. Nguyễn Phương Nhi

Sau quá trình gần 1 tháng ôn tập trên Tiếng Anh Mỗi Ngày, bạn Nhi đã tăng từ 500 điểm lên 605 điểm TOEIC thật.

 

30. Kết quả thi của Mr. Nguyễn Huy Hoàng 

Sau quá trình gần 2 tháng ôn tập trên Tiếng Anh Mỗi Ngày, bạn Hoàng đã tăng từ 800 điểm lên 920 điểm TOEIC thật. Và hiện tại bạn Hoàng vẫn đang tiếp tục học trên Tiếng Anh Mỗi Ngày để chinh phục cột mốc 990 TOEIC.

 

29. Kết quả thi của Mr. Cao Minh Nam 

Sau quá trình ôn tập 1 tháng trên Tiếng Anh Mỗi Ngày, anh Nam đã tăng từ 400 điểm lên 600 điểm trên Tiếng Anh Mỗi Ngày và điểm thi thật tại IIG của anh là 635 điểm TOEIC.

 

28. Kết quả thi của Ms. Lê Thị Phương​

Sau quá trình ôn tập 2 tháng trên Tiếng Anh Mỗi Ngày, chị Phương đã tăng từ 470 điểm lên 710 điểm TOEIC thật. Và hiện tại chị Phương vẫn đang tiếp tục học trên Tiếng Anh Mỗi Ngày để cải thiện điểm số của mình.

 

27. Kết quả thi của Ms. Nguyễn Thị Quyên

Sau quá trình ôn tập 1 tháng trên Tiếng Anh Mỗi Ngày, bạn Quyên đã tăng từ 330 điểm lên 640 điểm TOEIC.

 

26. Kết quả thi của Mr. Đinh Xuân Bằng

Sau quá trình ôn tập 2 tháng trên Tiếng Anh Mỗi Ngày, bạn Bằng đã tăng từ 430 điểm lên 610 điểm TOEIC. Và hiện tại bạn vẫn đang tiếp tục học trên Tiếng Anh Mỗi Ngày để cải thiện điểm số của mình.

 

25. Kết quả thi của Mr. Nguyễn Thế Dân

Sau quá trình ôn tập 1 tháng trên Tiếng Anh Mỗi Ngày, anh Dân đã tăng từ 420 điểm lên 455 điểm TOEIC thật. Và hiện tại anh vẫn đang tiếp tục học trên Tiếng Anh Mỗi Ngày để cải thiện điểm số của mình.

 

24. Kết quả thi của Mr. Hoàng Ngọc Thịnh

Sau quá trình ôn tập 1 tháng trên Tiếng Anh Mỗi Ngày, anh Thịnh đã tăng từ 600 điểm lên 710 điểm TOEIC. Và hiện tại anh vẫn đang tiếp tục học trên Tiếng Anh Mỗi Ngày để cải thiện điểm số của mình.

 

23. Kết quả thi của Mr. Trần Anh Tú

Sau quá trình ôn tập trên Tiếng Anh Mỗi Ngày, anh Tú đã thi đạt 790 điểm TOEIC.

 

22. Kết quả thi của Mr. Trần Sỹ Tuấn 

Sau quá trình ôn tập 2 tháng trên Tiếng Anh Mỗi Ngày, bạn Tuấn đã tăng từ 450 điểm lên 530 điểm TOEIC. Và hiện tại bạn vẫn đang tiếp tục học trên Tiếng Anh Mỗi Ngày để cải thiện điểm số của mình.

 

21. Kết quả thi của Mr. Trần Văn Thông

Sau quá trình ôn tập trên Tiếng Anh Mỗi Ngày, anh Thông đã thi đạt 530 điểm TOEIC. Và hiện tại anh Thông vẫn đang tiếp tục học trên Tiếng Anh Mỗi Ngày để cải thiện điểm số của mình.

 

20. Kết quả thi của Mr. Nguyễn Mạnh Hà

Sau quá trình ôn tập 4 tháng trên Tiếng Anh Mỗi Ngày, anh Hà đã thi đạt 665 điểm TOEIC. Và hiện tại anh Hà vẫn đang tiếp tục học trên Tiếng Anh Mỗi Ngày để cải thiện điểm số của mình.

 

19. Kết quả thi của Ms. Đỗ Thùy Ni

Sau quá trình ôn tập 4 tháng trên Tiếng Anh Mỗi Ngày, bạn Ni đã tăng từ mốc 215 điểm và thi đạt 485 điểm TOEIC. Hiện tại Ni vẫn đang theo học trên Tiếng Anh Mỗi Ngày để cải thiện điểm số của mình.

 

18. Kết quả thi của Mr. Trần Thanh Tuấn

Sau 3 tháng học tập trên Tiếng Anh Mỗi Ngày, anh Tuấn đã tăng từ 500 lên 620 TOEIC. Hiện anh Tuấn vẫn đang tiếp tục học để cải thiện điểm số của mình.

 

17. Kết quả thi của Ms. Trần Thị Thùy Dung

Sau thời gian ôn tập trên Tiếng Anh Mỗi Ngày, bạn Dung đã thi đạt 475 điểm và hiện đang tiếp tục ôn luyện để tăng điểm.

 

16. Kết quả thi của Ms. Mai Ngọc Huyền

Sau quá trình ôn tập ở Tiếng Anh Mỗi Ngày, bạn Ngọc Huyền đã đạt 795 điểm TOEIC khi thi thật. 

 

15. Kết quả thi của Ms. Nguyễn Thị Thùy

Sau quá trình ôn tập 1 tháng ở Tiếng Anh Mỗi Ngày, bạn Thùy đã tăng từ 500 điểm lên 650 điểm TOEIC khi thi thật. Hiện tại Thùy vẫn tiếp tục tham gia khóa học của Tiếng Anh Mỗi Ngày để nâng cao điểm số.

 

14. Kết quả thi của Ms. Trần Ngọc Hương Liên

Sau quá trình ôn tập 3 tháng ở Tiếng Anh Mỗi Ngày, bạn Hương Liên đã tăng từ 500 điểm ban đầu lên 670 điểm TOEIC khi thi thật. Bạn Liên cũng có gửi review cho Tiếng Anh Mỗi Ngày, các bạn xem qua ở hình chụp nha.

 

13. Kết quả thi của Mr. Ngô Trọng Đạt

Sau quá trình ôn tập 1 tháng ở Tiếng Anh Mỗi Ngày, bạn Trọng Đạt đã tăng từ 700 điểm và đạt 815 điểm TOEIC khi thi thật. Đây là số điểm rất cao!

 

12. Kết quả thi của Mr. Mã Minh Quân

Sau quá trình ôn tập 1 tháng ở Tiếng Anh Mỗi Ngày, bạn Minh Quân đã tăng từ 730 điểm và đi thi đạt 895 điểm TOEIC như mong đợi. Đây là số điểm rất cao!

 

11. Kết quả thi của Ms. Lộc Thị Minh Hiền

Sau quá trình ôn tập ở Tiếng Anh Mỗi Ngày, Chị Hiền đã thi đạt 625 điểm TOEIC như mong đợi. Hiện tại chị Hiền vẫn đang tiếp tục học trên Tiếng Anh Mỗi Ngày để tiếp tục cải thiện điểm số của mình.

 

10. Kết quả thi của Ms. Ngô Phương Anh

Sau 6 tháng ôn tập, chị Phương Anh đã tăng từ 490 điểm lên 860 điểm TOEIC. Đây là số điểm vượt ngoài mong đợi của chị và là điểm mơ ước của rất nhiều bạn đó ạ.

 

9. Kết quả thi của Ms. Lê Thị Thúy Nga

Sau 1 tháng ôn tập, bạn Nga đã tăng từ 550 điểm lên 640 điểm TOEIC như mong đợi.

 

8. Kết quả thi của Mr. Hồ Nguyễn Xuân Thanh

Sau thời gian ôn tập trên Tiếng Anh Mỗi Ngày, anh Xuân Thanh đã tăng từ 330 điểm TOEIC lên 435 điểm TOEIC. Hiện anh vẫn đang tiếp tục đăng ký khóa học để cải thiện điểm trên Tiếng Anh Mỗi Ngày.

 

7. Kết quả thi của Mr. Nguyễn Thành Nhân

Sau 3 tháng ôn tập, anh Thành Nhân đã tăng từ 500 điểm lên 685 điểm TOEIC như mong đợi. Hiện tại anh vẫn đang tiếp tục đăng ký khóa học để cải thiện điểm trên Tiếng Anh Mỗi Ngày với mục tiêu cao hơn nữa nha.

 

6. Kết quả thi của Mr. Vũ Hồng Hải

Sau 1 tháng ôn tập tại Tiếng Anh Mỗi Ngày, anh Hồng Hải đã đạt được 530 điểm TOEIC khi thi thật. Không dừng lại ở đó, anh Hải vẫn đang tiếp tục đăng ký khóa học để cải thiện điểm trên Tiếng Anh Mỗi Ngày.

 

5. Kết quả thi của Mr. Nguyễn Vĩnh Hiệp

Bạn Vĩnh Hiệp sau khi học trên Tiếng Anh Mỗi Ngày trong vòng 6 tháng đã tăng từ 0 điểm lên 480 điểm TOEIC. Hiện tại bạn vẫn đang tiếp tục đăng ký khóa học để cải thiện điểm trên Tiếng Anh Mỗi Ngày.

 

4Kết quả thi của Mr. Cường

Sau 3 tháng ôn tập, anh Cường đã tăng từ 450 điểm lên 700 điểm trên lộ trình học của Tiếng Anh Mỗi Ngày. Nhưng điểm thi thật sự của anh đã vượt ngoài mong đợi là 770 điểm TOEIC.

 

3. Kết quả thi của Ms. Nguyễn Thị Mai

Chị Hiền sau khi học trên Tiếng Anh Mỗi Ngày đã tăng từ 350 điểm lên 555 điểm TOEIC hiện tại. Chị vẫn đang tiếp tục đăng ký khóa học để cải thiện điểm trên Tiếng Anh Mỗi Ngày.

 

2. Kết quả thi của Ms. Nguyễn Thị Mai

Sau 2 tháng học tập trên Tiếng Anh Mỗi Ngày, điểm của bạn Mai đã tăng từ 440 lên 650 điểm TOEIC. Hiện tại bạn vẫn đang học tiếp trên Tiếng Anh Mỗi Ngày để hướng đến mục tiêu cao hơn! 

 

1. Kết quả thi của Ms. Trần Ngọc Thúy An

Sau 1 tháng ôn tập, chị Thúy An đã tăng từ 500 điểm lên 650 điểm TOEIC như mong đợi. Chị vẫn đang tiếp tục đăng ký khóa học để cải thiện điểm trên Tiếng Anh Mỗi Ngày.

 

Kết quả thi của Học viên vào Quý I Năm 2019

 

16Kết quả thi của Mr. Đái Quốc Triều

Sau 3 tháng ôn tập, anh Triều đã tăng từ 450 điểm lên 525 điểm như mong đợi. Anh vẫn đang tiếp tục học để cải thiện điểm trên Tiếng Anh Mỗi Ngày.

 

15. Kết quả thi của Ms. Đoàn Lê Hải Yến

Chị Yến là học viên từ nước ngoài của Tiếng Anh Mỗi Ngày, chị ôn thi online và thi TOEIC tại nước Nhật.

Xuất phát điểm của chị Yến từ 200. Sau 4 tháng học lại từ đầu trên Tiếng Anh Mỗi Ngày (tài khoản luyện thi pro) + tập trung học từ vựng (30 từ/ 1 ngày). Chị đã đạt được kết quả 710 điểm Toeic ngoài mong đợi.

 

14. Kết quả thi của Ms. Nguyễn Thị Thùy Dương

Sau 3 tháng ôn tập trên Tiếng Anh Mỗi Ngày, bạn Dương đã đạt 710 điểm TOEIC. 
 

 

13. Kết quả thi của Mr. Ngô Đà Giang

Sau 1 tháng ôn tập trên Tiếng Anh Mỗi Ngày, anh Giang đã đạt 620 điểm TOEIC. 

 

12. Kết quả thi của Mr. Đặng Hùng Lâm

Điểm xuất phát ban đầu của anh Lâm là 700 và sau 1 tháng ôn tập trên Tiếng Anh Mỗi Ngày, anh đã đạt 920 điểm TOEIC. Đây là mốc điểm mà rất nhiều bạn luyện thi TOEIC mong ước đạt được.

 

11. Kết quả thi của Ms. Nguyễn Thị Hồng Ngọc

Điểm xuất phát ban đầu của bạn Ngọc là 370 và sau 3 tháng ôn tập trên Tiếng Anh Mỗi Ngày, bạn đã đạt 650 điểm TOEIC. 

 

10. Kết quả thi của Ms. Triệu Thị Thanh

Điểm xuất phát ban đầu của bạn Thanh là 350 và sau gần 3 tháng ôn tập trên Tiếng Anh Mỗi Ngày, bạn đã đạt 500 điểm TOEIC. 

 

9. Kết quả thi của Mr. Đào Văn Hùng

Điểm xuất phát ban đầu của bạn Hùng là 760 và sau 1 tháng ôn tập trên Tiếng Anh Mỗi Ngày, bạn đã đạt 830 điểm Toeic. Tăng 70 điểm so với trình độ ban đầu.

 

8. Kết quả thi của Ms. Bùi Thị Hồng Vân

Điểm xuất phát ban đầu của chị Vân là 400 điểm, sau khoảng thời gian gần 3 tháng ôn tập trên Tiếng Anh Mỗi Ngày thì chị đạt 645 điểm TOEIC.

 

 

7. Kết quả thi của Ms. Trần Thị Anh Thư

Xuất phát điểm của chị Thư là 460 điểm nhưng sau 2 tháng luyện tập trên Tiếng Anh Mỗi Ngày, chị đã thi đạt điểm mong đợi là 635 điểm.

 

6. Kết quả thi của Mr. Tiến Đức

Bạn Tiến Đức tự luyện Toeic cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày, bạn đã đạt 665 điểm trong kì thi Toeic.

 

5. Kết quả thi của Mr. Hồ Thành Đạt

Điểm xuất phát ban đầu của bạn Đạt là 150 điểm và sau 3 tháng ôn tập trên GiasuToeic.com, bạn đã đạt 620 điểm Toeic 💪 Chắc chắn bạn đã nỗ lực rất nhiều để đạt được kết quả như vậy

 

4. Kết quả thi của Ms. An Thùy Lan

Điểm xuất phát ban đầu của chị Lan là 470 điểm và sau hơn 2 tháng ôn tập trên GiasuToeic.com, chị đã đạt 610 điểm Toeic 💪 

 

3. Kết quả thi của Mr. Tô Hoàng Cường

Điểm xuất phát ban đầu của anh Cường là 360 điểm và sau 3 tháng ôn tập trên Tiếng Anh Mỗi Ngày, anh đã đạt 655 điểm Toeic 💪

 

2. Kết quả thi của Ms. Bùi Thị Hải Ngọc

Điểm xuất phát ban đầu của Ms. Hải Ngọc là 750 và sau 1 tháng ôn tập trên GiasuToeic.com, anh đã đạt 850 điểm Toeic!

Ms. Hải Ngọc nói đề luyện trên Tiếng Anh Mỗi Ngày khá sát với đề thi thật, độ khó thì tương đương như nhau :)

 

1. Kết quả thi của Ms. Vũ Thu Trúc

Ms. Trúc tự luyện Toeic cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày trong vòng 1 tháng rồi đi thi, Ms đã đạt 700 điểm trong kì thi Toeic. 

Review của học viên ngày 11/02/2019

 

 

Kết quả thi của Học viên vào Quý IV Năm 2018

 

22. Kết quả thi của Mr. Ha Tan Duc

Điểm xuất phát ban đầu của anh là 490 và sau 3 tháng ôn tập trên GiasuToeic.com, anh đã đạt 675 điểm Toeic!

Theo anh nhận xét thì: "Học ở Tiếng Anh Mỗi Ngày lên điểm rất nhanh. Thực sự, cho đến giờ theo cá nhân mình nghĩ chưa thấy trang nào luyện thi tốt như Tiếng Anh Mỗi Ngày."

 

21. Kết quả thi của Mr. Mai Quang Hưng

Điểm xuất phát ban đầu của anh là 370 và sau 3 tháng ôn tập trên GiasuToeic.com, anh đã đạt 635 điểm Toeic! Anh nói anh muốn chinh phục số điểm cao hơn nữa, anh đang tiếp tục học với Tiếng Anh Mỗi Ngày.


 

20. Kết quả thi của Ms. Trần Thị Nhật Hồng

Điểm xuất phát ban đầu của chị Hồng là 670 và sau 1 tháng ôn tập trên GiasuToeic.com, chị đã đạt 850 điểm Toeic. Đây là mốc điểm mà nhiều bạn luyện thi Toeic mong ước đạt được.

Theo chị đánh giá thì: "Giao diện trang Tiếng Anh Mỗi Ngày trực quan, dễ hiểu. Thuận tiện cho những người tự luyện theo lộ trình nhất định."

 

19. Kết quả thi của Ms. Quế Trâm

Điểm xuất phát ban đầu của bạn Trâm là 420 điểm và sau 2 tháng ôn tập trên GiasuToeic.com, bạn đã đạt 565 điểm Toeic 💪

 

18. Kết quả thi của Ms. Anh Nguyên 

Điểm xuất phát ban đầu của bạn Nguyên là 610 và bạn chỉ tập trung ôn luyện trên GiasuToeic.com trong vòng 2 tháng rồi đi thi. Kết quả là bạn đã đạt 850 điểm Toeic 😍. 

Đây là mức điểm tuyệt vời !!!!! Đặc biệt là trong vòng 2 tháng mà bạn đã tăng được đến 240 điểm Toeic qua chương trình luyện thi của Tiếng Anh Mỗi Ngày.

 

17. Kết quả thi của Mr. Nguyen Y Thang

Điểm xuất phát của bạn là 400 điểm và sau 3 tháng ôn tập trên GiasuToeic.com, bạn đã đạt 570 điểm Toeic 💪

 

16.  Kết quả thi của Mr. Hoàng Trúc Tân

Bạn Tân có Target là 400, khi bắt đầu học với Tiếng Anh Mỗi Ngày bạn ở mốc 510, mặc dù chưa kết thúc khóa học nhưng bạn đã đi thi và vượt mục tiêu.
Bạn đang ở cột mốc 530-550, bạn thi được 555 khá sát với điểm Gia sư dự đoán. Cảm ơn Tân đã share kết quả này cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày.

 

15.  Kết quả thi của Mr. Tuyên

Điểm xuất phát ban đầu của anh Tuyên là 550 và sau 4 tháng ôn tập trên GiasuToeic.com, anh đã đạt 725 điểm Toeic. Anh vẫn đang có dự định ôn luyện tiếp để nâng điểm Toeic trong tương lại tại Tiếng Anh Mỗi Ngày.

 

14. Kết quả thi của Ms. Xuân 

Điểm xuất phát ban đầu của chị là 680 và sau hơn 1 tháng ôn tập trên GiasuToeic.com, chị đã đạt 770 điểm Toeic! Ms.Xuân thuộc thế hệ 6x nhưng chị không hề thua các bạn trẻ đâu ạ. 

 

13. Kết quả thi của Ms. Nguyễn Thị Ngọc Diễm

Điểm xuất phát ban đầu của bạn Diễm là 450 và bạn chỉ tập trung ôn luyện trên GiasuToeic.com trong vòng 3 tháng rồi đi thi. Mặc dù điểm đánh giá khi học trên hệ thống của Tiếng Anh Mỗi Ngày sau 3 tháng của bạn là 750 điểm nhưng điểm thi thật của bạn đã đạt đến 825 điểm Toeic. 

 

12. Kết quả thi của Ms. Uyên

Điểm xuất phát ban đầu của chị Uyên là 600 điểm, mặc dù bận rộn công việc nên không có nhiều thời gian ôn luyện nhưng sau 5 tháng ôn tập trên GiasuToeic.com thì chị Uyên cũng đã thi đạt 745 điểm Toeic 💪

 

11. Kết quả thi của Mr. Vũ Đình Phú

Điểm xuất phát ban đầu của anh Phú là 450, mặc dù không dành nhiều thời gian ôn tập trên Tiếng Anh Mỗi Ngày vì bận công việc nhưng sau sau hơn 5 tháng ôn tập trên GiasuToeic.com anh cũng đã đạt 600 điểm Toeic như mong đợi!

 

10. Kết quả thi của Mr. Nguyễn Huy Hiếu

Điểm xuất phát ban đầu của anh Hiếu là 440 và sau 4 tháng ôn tập trên GiasuToeic.com, anh đã đạt 705 điểm Toeic. Tăng 265 điểm so với trình độ ban đầu 💪

 

9. Kết quả thi của Ms. Bùi Hoàng Bích Uyên 

Điểm xuất phát ban đầu của bạn Uyên là 600 và sau 2 tháng ôn tập trên GiasuToeic.com, Uyên đã đạt 765 điểm Toeic. Bạn đã tăng được 165 điểm so với trình độ ban đầu 💪

 

8. Kết quả thi của Mr. Lợi

Điểm xuất phát ban đầu của bạn Lợi là 625 và sau 1 tháng ôn tập trên GiasuToeic.com, bạn đã đạt 775 điểm Toeic. Chỉ trong vòng 1 tháng thôi bạn đã tăng lên 150 điểm 

 

7. Kết quả thi của Ms. Nguyễn Thị Thanh Trà

Điểm xuất phát ban đầu của bạn Trà là 650 và sau 3 tháng ôn tập trên GiasuToeic.com, bạn đã đạt 760 điểm Toeic. 💪

Theo bạn Trà đánh giá thì: "Tiếng Anh Mỗi Ngày là một phần mềm hay. Luyện nghe lên ầm ầm luôn =))) tăng liền tù tì 100 trong vòng 3 tháng. Có hôm làm chán luyện nghe lại lê la qua làm mấy đề thi thử 😙😙 Nói chung là rất cảm ơn Tiếng Anh Mỗi Ngày ❤❤❤❤"

 

6. Kết quả thi của Mr. Trần Ngọc Đoan

Điểm xuất phát ban đầu của anh Đoan là 320 điểm và sau hơn 3 tháng ôn tập trên GiasuToeic.com, anh đã đạt 645 điểm Toeic 💪 

 

5. Kết quả thi của Mr. Võ Quang Vũ

Điểm xuất phát ban đầu của anh Vũ là 480 điểm và sau hơn 2 tháng ôn tập trên GiasuToeic.com, anh đã đạt 640 điểm Toeic.

 

4. Kết quả thi của Mr. Nguyễn Văn Nghị

Điểm xuất phát ban đầu của anh Nghị là 630 điểm và sau 1 tháng ôn tập trên GiasuToeic.com, anh đã đạt 680 điểm Toeic 💪 

 

3. Kết quả thi của Mr. Ngô Quyết Tiến

Điểm xuất phát ban đầu của anh Tiến là 400 điểm và sau hơn 3 tháng ôn tập trên GiasuToeic.com, anh đã đạt 665 điểm Toeic 💪 

 

2. Kết quả thi của Mr. Quốc Triều

Điểm xuất phát ban đầu của anh Triều là 270 điểm và sau hơn 3 tháng ôn tập trên GiasuToeic.com, anh đã đạt 495 điểm Toeic 

 

1. Kết quả thi của Mr. Võ Văn Hoàng

Điểm xuất phát ban đầu của anh Hoàng là 400 điểm và sau hơn 2 tháng ôn tập trên GiasuToeic.com, anh đã đạt 535 điểm Toeic 💪

 

 

 heart Đội ngũ Tiếng Anh Mỗi Ngày team luôn cố gắng không ngừng nâng cao chất lượng chương trình cũng như dịch vụ để giúp bạn học hiệu quả hơn. Những chia sẻ, nhận xét của các bạn là nguồn động lực và đóng góp quan trọng để Tiếng Anh Mỗi Ngày phát triển như ngày hôm nay.

Xem thêm đánh giá của học viên trên Tiếng Anh Mỗi Ngày Fanpage

 


Học thử (miễn phí) ở Tiếng Anh Mỗi Ngày

Là một chương trình học và luyện thi TOEIC hàng đầu hiện nay, Tiếng Anh Mỗi Ngày cung cấp cho bạn một lộ trình học tập rõ ràng, và giải thích chi tiết cho từng câu luyện tập.

Bạn cũng sẽ được trang bị tất cả những kiến thức ngữ pháp, từ vựng cần thiết để đạt được kết quả TOEIC bạn muốn.