Khi Tiếng Anh Mỗi Ngày (TAMN) liên lạc để hướng dẫn và trợ giúp các bạn học viên đang tham gia khóa học, thì trong đó cũng có một số bạn đã thi TOEIC và cũng sẵn lòng gửi lại hình chụp kết quả bảng điểm thi cho TAMN.

Hiện tại TAMN đã tập hợp các bảng điểm kết quả thi gần đây để các bạn tham khảo và có động lực luyện thi TOEIC online đạt điểm mong đợi, như các bạn học viên khác của TAMN đã làm được.

Mặc dù số lượng Kết quả của các bạn sẽ lớn hơn nhiều trong thực tế vì một số bạn còn ngại, nhưng đây là một nguồn động viên to lớn cho TAMN và cũng là minh chứng cho chất lượng chương trình TAMN.

wink Với các bạn học viên đã thi TOEIC đạt điểm mong đợi, hãy gửi hình bảng điểm cho TAMN để được giảm 20% học phí cho khóa học tiếp theo nhé.

 

 

Kết quả của Học viên vào Quý III Năm 2021

Tuần từ ngày 13/09/2021 - 17/09/2021

7. Kết quả của Ms. Ngọ Thị Chi Huệ
Sau thời gian ôn tập, bạn Huệ đã đạt được 820 điểm TOEIC thật.

 

Tuần từ ngày 06/09/2021 - 10/09/2021

6. Kết quả của Ms. Trương Thị Bích Trâm

Sau thời gian 4 tháng ôn tập, bạn Trâm đã tăng từ 250 điểm để đạt được 520 điểm TOEIC thật.

 

Tuần từ ngày 16/08/2021 - 20/08/2021

5. Kết quả của Ms. Huỳnh Thị Hồng Phước

Sau thời gian ôn tập, chị Phước đã đạt được 450 điểm TOEIC thật.

 

Tuần từ ngày 09/08/2021 - 13/08/2021

4. Kết quả của Mr. Mai Bá Tiến

Sau thời gian ôn tập, bạn Tiến đã đạt được 420 điểm TOEIC thật.

 

Tuần từ ngày 19/07/2021 - 23/07/2021

3. Kết quả của Mr. Trần Vũ Hy

Sau 3 tháng ôn tập, bạn Vũ Hy đã tăng từ 590 điểm ban đầu để đạt được 670 điểm TOEIC thật.

 

Tuần từ ngày 12/07/2021 - 16/07/2021

2. Kết quả của Mr. Nguyễn Dương Vũ Hà

Sau 1 tháng ôn tập, bạn Vũ Hà đã đạt được 440 điểm TOEIC thật.

 

Tuần từ ngày 05/07/2021 - 09/07/2021

1. Kết quả của Ms. Trần Thị Anh Trâm

Sau 4 tháng ôn tập, bạn Trâm đã đạt được 930 điểm TOEIC thật.

 

Kết quả của Học viên vào Quý II Năm 2021

Tuần từ ngày 28/06/2021 - 02/07/2021

21. Kết quả của Ms. Nguyễn Thùy Linh

Sau 1 tháng ôn tập, bạn Linh đã tăng từ 730 điểm và đạt được 800 điểm TOEIC thật.

 

20. Kết quả của Mr. Phạm Khánh An

Sau 5 tháng ôn tập, bạn An đã đạt được 470 điểm TOEIC thật.

 

Tuần từ ngày 14/06/2021 - 18/06/2021

19. Kết quả của Mr. Phạm Ngọc Phương

Sau thời gian ôn tập, anh Phương đã đạt được 835 điểm TOEIC thật.

 

Tuần từ ngày 07/06/2021 - 11/06/2021

18. Kết quả của Mr. Nguyễn Hoàng Việt

Sau thời gian 1 tháng ôn tập, anh Việt đã đạt được 555 điểm TOEIC thật.

 

17. Kết quả của Mr. Nguyễn Văn Tiến

Sau thời gian 6 tháng ôn tập, anh Tiến đã đạt được 475 điểm TOEIC thật.

 

16. Kết quả của Ms. Phạm Thị Thu Mo 

Sau thời gian 6 tháng ôn tập, chị Mo đã đạt được 815 điểm TOEIC thật.

 

Tuần từ ngày 31/05/2021 - 04/06/2021

15. Kết quả của Mr. Nguyễn Trung Hải 

Sau thời gian ôn tập, anh Hải đã đạt được 505 điểm TOEIC thật.

 

Tuần từ ngày 24/05/2021 - 28/05/2021

14. Kết quả của Mr. Mai Chí Hẳn 

Sau thời gian ôn tập, anh Hẳn đã đạt được 505 điểm TOEIC thật.

 

13. Kết quả của Mr. Lê Hoàng Lãm 

Sau thời gian ôn tập, anh Hẳn đã đạt được 330 điểm TOEIC thật.

 

Tuần từ ngày 17/05/2021 - 21/05/2021

12. Kết quả của Ms. Vũ Thị Ngọc Trâm 

Sau thời gian 3 tháng ôn tập, bạn Trâm đã tăng từ 730 điểm và đạt được 855 điểm TOEIC thật.

 

11. Kết quả của Ms. Trần Nguyễn Lan Anh 

Sau thời gian 1 tháng ôn tập, bạn Lan Anh đã tăng từ 400 điểm và đạt được 465 điểm TOEIC thật.

 

10. Kết quả của Mr. Đỗ Mạnh Cường

Sau thời gian 3 tháng ôn tập, anh Cường đã đạt được 770 điểm TOEIC thật.

 

Tuần từ ngày 10/05/2021 - 14/05/2021

9. Kết quả của Ms. Nguyễn Nữ Thanh Châu

Sau thời gian ôn tập, chị Châu đã đạt được 760 điểm TOEIC thật.

 

8. Kết quả của Ms. Đào Thùy Linh

Sau thời gian ôn tập, chị Linh đã đạt được 720 điểm TOEIC thật.

 

Tuần từ ngày 03/05/2021 - 07/05/2021

7. Kết quả của Ms. Nguyễn Châu Thủy Trúc

Sau thời gian ôn tập 3 tháng, bạn Trúc đã tăng từ 700 điểm và đạt được 915 điểm TOEIC thật. Một số điểm rất cao!

 

Tuần từ ngày 26/04/2021 - 30/04/2021

6. Kết quả của Ms. Phạm Tiểu Yến

Sau thời gian ôn tập 1 tháng, bạn Yến đã tăng từ 710 điểm và đạt được 760 điểm TOEIC thật.

 

Tuần từ ngày 12/04/2021 - 16/04/2021

5. Kết quả của Ms. Lê Nguyễn Minh Trâm

Sau thời gian ôn tập 3 tháng, bạn Trâm đã tăng từ 800 điểm và đạt được 905 điểm TOEIC thật.

 

4. Kết quả của Mr. Vũ Minh Thành

Sau thời gian ôn tập 2 tháng, bạn Thành đã tăng từ 470 điểm và đạt được 835 điểm TOEIC thật.

 

3. Kết quả của Mr. Lê Trung Nhân

Sau thời gian ôn tập 1 tháng, bạn Nhân đã đạt được 260 điểm TOEIC thật.

 

Tuần từ ngày 05/04/2021 - 09/04/2021

2. Kết quả của Ms. Nguyễn Anh Thư

Sau thời gian ôn tập 1 tháng, bạn Thư đã tăng từ 600 điểm và đạt được 880 điểm TOEIC thật.

 

1. Kết quả của Ms. Lê Lan Hương

Sau thời gian ôn tập 1 tháng, bạn Hương đã tăng từ 610 điểm và đạt được 735 điểm TOEIC thật.

 

Kết quả của Học viên vào Quý I Năm 2021

Tuần từ ngày 22/03/2021 - 26/03/2021

22. Kết quả của Mr. Đinh Tuấn Việt

Sau thời gian ôn tập 3 tháng, anh Việt đã tăng từ 450 điểm và đạt được 660 điểm TOEIC thật.

 

21. Kết quả của Mr. Nguyễn Đặng Hoàng Tân

Sau thời gian ôn tập 2 tháng, bạn Tân đã tăng từ 210 điểm và đạt được 355 điểm TOEIC thật.

 

Tuần từ ngày 15/03/2021 - 19/03/2021

20. Kết quả của Ms. Lê Thị Nhung

Sau thời gian ôn tập 1 năm rưỡi, bạn Nhung đã tăng từ 470 điểm và đạt được 845 điểm TOEIC thật.

 

Tuần từ ngày 08/03/2021 - 12/03/2021

19. Kết quả của Mr. Nguyễn Thành Luân

Sau thời gian 6 tháng ôn tập, anh Luân đã tăng từ 400 điểm và đạt được 780 điểm TOEIC thật.

 

18. Kết quả của Mr. Nguyễn Trực Minh

Sau thời gian 3 tháng ôn tập, bạn Minh đã đạt được 445 điểm TOEIC thật.

 

Tuần từ ngày 01/03/2021 - 05/03/2021

17. Kết quả của Mr. Nguyễn Trí Minh

Sau thời gian 3 tháng ôn tập, anh Minh đã tăng từ 740 điểm và đạt được 930 điểm TOEIC thật.

 

16. Kết quả của Ms. Lê Đặng Hồng Ân

Sau thời gian gần 4 tháng ôn tập, bạn Ân đã tăng từ 540 điểm và đạt được 775 điểm TOEIC thật.

 

15. Kết quả của Mr. Phan Xuân Tuấn

Sau thời gian ôn tập, bạn Tuấn đã đạt được 730 điểm TOEIC thật.

 

Tuần từ ngày 22/02/2021 - 26/02/2021

14. Kết quả của Mr. Vũ Việt Anh

Sau thời gian 6 tháng ôn tập, anh Việt Anh đã tăng từ 570 điểm và đạt được 725 điểm TOEIC thật.

 

13. Kết quả của Mr. Nguyễn Chí Tín

Sau thời gian 1 tháng ôn tập, anh Tín đã tăng từ 300 điểm và đạt được 505 điểm TOEIC thật.

 

Tuần từ ngày 08/02/2021 - 19/02/2021

12. Kết quả của Mr. Phạm Hải Nam

Sau thời gian 4 tháng ôn tập, anh Nam đã tăng từ 410 để đạt 640 điểm TOEIC thật.

11. Kết quả của Mr. Ngô Nguyễn Minh Sang

Sau thời gian ôn tập, bạn Sang đã đạt 615 điểm TOEIC thật.

 

10. Kết quả của Ms. Phan Thị Hoài Thương

Sau thời gian 1 tháng ôn tập, bạn Thương đã đạt 845 điểm TOEIC thật.

 

Tuần từ ngày 01/02/2021 - 05/02/2021

9. Kết quả của Ms. Hoàng Vũ Hiếu Hạnh

Sau thời gian 1 tháng ôn tập, bạn Hạnh đã đạt 780 điểm TOEIC thật.

 

8. Kết quả của Mr. Nguyễn Công Minh

Sau thời gian 4 tháng ôn tập, bạn Minh đã tăng từ 350 để đạt 675 điểm TOEIC thật.

 

Tuần từ ngày 25/01/2021 - 29/01/2021

7. Kết quả của Mr. Nguyễn Văn Mạnh

Sau thời gian 3 tháng ôn tập trên Tiếng Anh Mỗi Ngày, anh Mạnh đã tăng từ 250 để đạt 515 điểm TOEIC thật.

 

Tuần từ ngày 18/01/2021 - 22/01/2021

6. Kết quả của Mr. Nguyễn Hạnh Chung

Sau thời gian gần 1 tháng ôn tập trên Tiếng Anh Mỗi Ngày, anh Chung đã tăng từ 750 để đạt 810 điểm TOEIC thật.

 

Tuần từ ngày 11/01/2021 - 15/01/2021

5. Kết quả của Mr. Nguyễn Thế Tuyên

Sau thời gian ôn tập, anh Tuyên đã đạt 860 điểm TOEIC thật.

 

4. Kết quả của Mr. Hồ Xuân Tiến

Sau 7 tháng ôn tập, anh Tiến đã đạt 660 điểm TOEIC thật.

 

3. Kết quả của Mr. Võ Huy Cường

Sau 2 tháng ôn tập, bạn Cường đã đạt 710 điểm TOEIC thật.

 

Tuần từ ngày 04/01/2021 - 08/01/2021

2. Kết quả của Ms. Lê Thị Thảo Loan

Sau thời gian 5 tháng ôn tập trên Tiếng Anh Mỗi Ngày, chị Loan đã tăng từ 370 để đạt 575 điểm TOEIC thật.

 

1. Kết quả của Mr. Nguyễn Dương Vũ Hà

Sau thời gian 1 tháng ôn tập trên Tiếng Anh Mỗi Ngày, bạn Hà đã đạt 440 điểm TOEIC thật.

 

Kết quả của Học viên vào Quý IV Năm 2020

Tuần từ ngày 28/12/2020 - 01/01/2021

31. Kết quả của Ms. Lê Hà Hoàng Phương

Sau thời gian 3 tháng ôn tập, bạn Phương đã tăng từ 750 điểm để đạt 900 điểm TOEIC thật.

 

30. Kết quả của Ms. Nguyễn Vân Ly 

Sau thời gian ôn tập, bạn Ly đã đạt 490 điểm TOEIC thật.

 

Tuần từ ngày 21/12/2020 - 25/12/2020

29. Kết quả của Mr. Nguyễn Đăng Tùng

Sau 1 tháng ôn tập, bạn Tùng đã tăng từ 710 điểm để đạt 850 điểm TOEIC thật.

 

28. Kết quả của Mr. Nguyễn Khánh Duy

Sau 4 tháng ôn tập, bạn Duy đã tăng từ 450 điểm để đạt 775 điểm TOEIC thật.

 

27. Kết quả của Mr. Trần Kiêm Bách

Sau 1 tháng ôn tập, anh Bách đã tăng từ 575 điểm để đạt 835 điểm TOEIC thật.

 

Tuần từ ngày 14/12/2020 - 18/12/2020

26. Kết quả của Ms. Nguyễn Ngọc Cát Tường

Sau gần 1 năm ôn tập trên Tiếng Anh Mỗi Ngày, bạn Tường đã tăng từ 600 điểm để đạt 790 điểm TOEIC thật.

 

25. Kết quả của Ms. Mai Thúy Ngân

Sau thời gian ôn tập trên Tiếng Anh Mỗi Ngày, chị Ngân đã đạt 700 điểm TOEIC thật.

 

Tuần từ ngày 07/12/2020 - 11/12/2020

24. Kết quả của Ms. Võ Hà Thủy Tiên 

Sau gần 1 năm ôn tập, chị Tiên đã tăng từ 570 điểm để đạt 830 điểm TOEIC.

Chị Tiên đã chia sẻ kinh nghiệm và cách thức học thi Toeic và học tiếng Anh của chị tại đây: Chia sẻ kinh nghiệm học tiếng Anh của chị Võ Hà Thủy Tiên

 

23. Kết quả của Mr. Nguyễn Văn An 

Sau hơn 1 năm ôn tập, anh An đã tăng từ 500 điểm để đạt 815 điểm TOEIC.

Anh An đã chia sẻ kinh nghiệm và cách thức học luyện thi Toeic và học tiếng Anh của anh với TAMN tại đây: Chia sẻ kinh nghiệm học tiếng Anh của anh Nguyễn Văn An

 

22. Kết quả của Mr. Nguyễn Thành Trung

Sau 1 tháng ôn tập, anh Trung đã tăng từ 350 điểm để đạt 440 điểm TOEIC.

 

Tuần từ ngày 30/11/2020 - 04/12/2020

21. Kết quả của Ms. Phạm Thị Thu Mơ

Sau thời gian ôn tập, chị Mơ đã đạt 725 điểm TOEIC.

 

20. Kết quả của Mr. Nguyễn Tuấn Hoàng Anh

Sau 6 tháng ôn tập, anh Hoàng Anh đã tăng từ 390 để đạt 660 điểm TOEIC.

 

Tuần từ ngày 23/11/2020 - 27/11/2020

19. Kết quả của Ms. Ngô Thị Kim Oanh

Sau 6 tháng ôn tập, chi Oanh đã đạt 790 điểm TOEIC.

 

18. Kết quả của Ms. Bùi Bích Chăm 

Sau 1 tháng ôn tập, bạn Chăm đã tăng từ 230 điểm để đạt 465 điểm TOEIC.

 

17. Kết quả của Ms. Nguyễn Thị Hoài Trinh

Sau 6 tháng ôn tập, chị Trinh đã đạt 645 điểm TOEIC.

 

16. Kết quả của Mr. Nguyễn Hoàng Giang

Sau 2 tháng ôn tập, anh Giang đã đạt 410 điểm TOEIC.

 

Tuần từ ngày 16/11/2020 - 20/11/2020

15. Kết quả của Ms. Nguyễn Lữ Song Nguyên

Sau 1 năm rưỡi ôn tập, bạn Nguyên đã tăng từ 510 điểm để đạt 930 TOEIC.

Bạn Nguyên đã chia sẻ kinh nghiệm và cách thức học luyện thi Toeic và học tiếng Anh của bạn với TAMN tại đây: Chia sẻ kinh nghiệm học tiếng Anh của Nguyễn Lữ Song Nguyên

 

14. Kết quả của Ms. Bùi Thị Mỹ Linh

Sau 3 tháng ôn tập, bạn Linh đã tăng từ 210 điểm để đạt 595 TOEIC.

 

Tuần từ ngày 09/11/2020 - 13/11/2020

13. Kết quả của Mr. Nguyễn Văn Dũng

Sau hơn 1 năm ôn tập, anh Dũng đã tăng từ 600 điểm và đạt 785 điểm.

 

12. Kết quả của Ms. Phạm Thị Thanh

Sau 1 tháng ôn tập, chị Thanh đã đạt 530 điểm.

 

11. Kết quả của Mr. Lê Tiến Đạt

Sau 1 tháng ôn tập, bạn Đạt đã đạt 380 điểm.

 

Tuần từ ngày 02/11/2020 - 06/11/2020

10. Kết quả của Mr. Phan Đức Cường

Sau 4 tháng ôn tập, anh Cường đã tăng từ 530 để đạt 685 điểm.

 

9. Kết quả của Mr. Lê Mạnh Tuấn

Sau 3 tháng ôn tập, anh Tuấn đã tăng từ 400 và đạt 685 điểm.

 

7. Kết quả của Ms. Nguyễn Thị Kim Anh

Sau 1 tháng ôn tập, bạn Kim Anh đã đạt 375 điểm.

 

Tuần từ ngày 26/10/2020 - 30/10/2020

7. Kết quả của Mr. Trương Văn Đức

Sau hơn 6 tháng ôn tập, bạn Đức đã tăng từ 250 điểm và đạt 640 điểm.

 

Tuần từ ngày 19/10/2020 - 23/10/2020

6. Kết quả của Mr. Đào Tuấn Anh

Sau 1 năm ôn tập, bạn Tuấn Anh đã tăng từ 400 điểm và đạt 940 điểm.

Bạn Tuấn Anh đã chia sẻ kinh nghiệm và cách thức học luyện thi Toeic và học tiếng Anh của bạn với TAMN tại đây: Chia sẻ kinh nghiệm học tiếng Anh của bạn Đào Tuấn Anh

 

5. Kết quả của Ms. Nguyễn Nữ Thanh Châu

Sau thời gian 6 tháng, chị Châu đã đạt 730 điểm.

 

Tuần từ ngày 12/10/2020 - 16/10/2020

4. Kết quả của Mr. Mai Chí Hẳn

Sau thời gian học, anh Hẳn đã đạt 540 điểm.

 

3. Kết quả của Mr. Trần Ngọc Lân

Sau thời gian học, bạn Lân đã đạt 325 điểm.

 

Tuần từ ngày 05/10/2020 - 09/10/2020

2. Kết quả của Ms. Nguyễn Thị Thu Hằng

Sau 1 tháng ôn tập, chị Hằng đã tăng từ 535 và đạt 640 điểm.

 

1. Kết quả của Ms. Nguyễn Tâm Thanh

Sau thời gian ôn tập 1 năm trên Tiếng Anh Mỗi Ngày, chị Thanh đã tăng từ 190 để đạt 605 điểm.

 

Kết quả của Học viên vào Quý III Năm 2020

Tuần từ ngày 28/09/2020 - 02/10/2020

37. Kết quả của Mr. Lê Minh Đức

Sau 2,5 tháng ôn tập, anh Đức đã đạt được 760 điểm.

 

36. Kết quả của Mr. Nguyễn Tiến Đạt

Sau 1 tháng ôn tập, bạn Đạt đã tăng từ 500 điểm để đạt 620 điểm.

 

Tuần từ ngày 21/09/2020 - 25/09/2020

35. Kết quả của Ms. Đỗ Thị Hương

Sau 4 tháng ôn tập, chị Hương đã đạt 680 điểm.

 

34. Kết quả của Ms. Nguyễn Thị Thu Hà 

Sau 2 tháng ôn tập, chị Hà đã tăng từ 450 điểm và đạt 685 điểm.

 

33. Kết quả của Mr. Nguyễn Minh Quân

Sau 2 tháng ôn tập, anh Quân đã đạt 460 điểm.

 

Tuần từ ngày 14/09/2020 - 18/09/2020

32. Kết quả của Ms. Nguyễn Thị Dung

Sau 3 tháng ôn tập, chị Dung đã tăng từ 500 điểm ban đầu và đạt 700 điểm.

 

31. Kết quả của Ms. Cao Thanh Thảo

Sau 3 tháng ôn tập, trên Tiếng Anh Mỗi Ngày, bạn Thảo đã đạt 500 điểm.

 

Tuần từ ngày 07/09/2020 - 11/09/2020

30. Kết quả của Mr. Cao Đăng Sao

Sau 1 tháng ôn tập, bạn Sao đã tăng từ 550 điểm ban đầu và đạt 750 điểm.

 

Tuần từ ngày 31/08/2020 - 04/09/2020

29. Kết quả của Mr. Nguyễn Tấn Chất

Sau 6 tháng ôn tập, bạn Chất đã tăng từ 270 điểm ban đầu và đạt 630 điểm.

 

28. Kết quả của Mr. Nguyễn Tạ Tiến

Sau 6 tháng ôn tập, bạn Tiến đã tăng từ 450 điểm ban đầu và đạt 770 điểm.

 

Tuần từ ngày 24/08/2020 - 28/08/2020

27. Kết quả của Mr. Đặng Hoàng Nam

Sau thời gian ôn tập 1 tháng, bạn Nam đã tăng từ 560 điểm ban đầu để đạt 615 điểm.

 

26. Kết quả của Ms. Nguyễn Ngọc Anh Thư

Sau 3 tháng ôn tập, bạn Thư đã đạt 505 điểm.

 

25. Kết quả của Mr. Sơn

Sau 3 tháng ôn tập, bạn Sơn đã đạt 490 điểm.

 

Tuần từ ngày 17/08/2020 - 21/08/2020

24. Kết quả của Ms. Nguyễn Thị Thu Hằng

Sau 3 tháng ôn tập, chị Hằng đã đạt 535 điểm.

 

Tuần từ ngày 10/08/2020 - 14/08/2020

23. Kết quả của Mr. Nguyễn Mạnh Cường

Sau 4 tháng ôn tập, anh Cường đã tăng từ mốc điểm 550 để đạt 705 điểm.

 

22. Kết quả của Mr. Đỗ Tấn Đạt

Sau 2 tháng ôn tập, bạn Đạt đã tăng từ 500 điểm ban đầu để đạt 665 điểm.

Bạn Đạt chia sẻ: "Từ lúc lên đại học mình đã bỏ tiếng Anh một khoảng thời gian khá lâu, mãi đến lúc sắp ra trường mới chịu học lại để thi Toeic. May sao được bạn mình giới thiệu TAMN, thực sự đây đúng là cứu tinh cho mình để vượt qua kỳ thi Toeic. Mình không cần đến các trung tâm luyện thi, chỉ cần ngồi nhà mỗi ngày dành một ít thời gian với TAMN là sẽ tự tin đi thi ngay. Lộ trình của TAMN rất bài bản, đề thi cập nhật đúng format hiện tại. Sau này nếu cần nâng cao điểm số mình nhất định sẽ quay lại tìm TAMN".

 

21. Kết quả của Mr. Huỳnh Văn Thiện

Sau 6 tháng ôn tập, bạn Thiện đã đạt 490 điểm.

 

Tuần từ ngày 03/08/2020 - 07/08/2020

20. Kết quả của Ms. Trần Thị Oanh

Sau 1 năm ôn tập, bạn Oanh đã tăng từ mốc điểm 350 để đạt 865 điểm.

Bạn Oanh chia sẻ: "Đây là kết quả mình thi tháng 1/ 2020 hoàn toàn từ 1 đứa mất gốc (test thử 350 toeic) và chỉ nhờ học chăm chỉ trên tài khoản tiếng anh mỗi ngày trong vòng gần 1 năm

Thật sự biết đến page là rât may mắn với mình, kiến thức đầy đủ rất dế hiểu và khiến mình yêu lại tiếng anh từ đầu".

Và đây là bảng điểm bạn đã thi lần 2 sau 6 tháng tiếp theo và đạt được 980 điểm.

 

19. Kết quả của Ms. Nguyễn Thị Minh Hạnh

Sau 2 tháng ôn tập, bạn Hạnh đã tăng từ mốc điểm 400 để đạt 730 điểm.

Bạn Hạnh chia sẻ: "Hello tiếng anh mỗi ngày!

Mình là Hạnh, đã đăng kí học được 2 tháng. Lúc mới vào làm bài kiểm tra ở tiếng anh mỗi ngày mình chỉ đạt số điểm là 400. Và sau 2 tháng học trên web cùng với sự trợ giúp của đội ngũ Tiếng Anh Mỗi Ngày đã giúp mình đạt số điểm hiện tại là 730 điểm.

Mình thực sự cảm ơn đội ngũ của Tiếng Anh Mỗi Ngày, cảm ơn các thầy, cô đã tạo ra một website về học toeic rất hiệu quả.

Trung bình mình giành khoảng 6-8 tiếng/ngày cùng với sự giúp đỡ tận tình của các thầy cô mỗi khi mình có thắc mắc hay câu hỏi đã hỗ trợ mình rất nhiều để đạt được kết quả này!

Lúc đầu mình chỉ đặt target là 600 điểm mà lúc thi còn vượt cả mục tiêu đề ra. Thực sự mình cảm thấy rất may mắn vì biết đến Tiếng Anh Mỗi Ngày 🥰".

 

18. Kết quả của Mr. Trần Trung Hưng

Sau 1 tháng ôn tập, bạn Hưng đã tăng từ mốc điểm 445 để đạt 610 điểm.

Bạn Hưng chia sẻ: "Sau 2 tuần của em khi trải nghiệm app, e bắt đầu vs điểm thi lần đầu là 445 và 2 tuần sau em đạt 610. Em cảm ơn a/c phát triển app này ạ".

 

17. Kết quả của Mr. Khuất Quang Hưng

Sau 6 tháng ôn tập, anh Hưng đã tăng từ mốc điểm 450 để đạt 685 điểm.

 

16. Kết quả của Mr. Nguyễn Tuấn Anh

Sau thời gian ôn tập để lấy lại căn bản, anh Tuấn Anh đã tăng từ mốc 0 điểm để đạt 225 điểm. Hiện tại anh vẫn đang tiếp tục học để cải thiện tiếng Anh của mình.

 

Tuần từ ngày 27/07/2020 - 31/07/2020

15. Kết quả của Mr. Trương Minh Phi

Sau 1 tháng ôn tập, bạn Phi đã tăng từ mốc điểm 500 điểm ban đầu để đạt 660 điểm.

Bạn Phi chia sẻ: "App tiện lợi, có thể ôn luyện mọi lúc.Bài giảng dễ hiểu và khoa học".

Các bạn xem đánh giá của bạn Phi tại trang: https://www.facebook.com/truongminh.phi1708/posts/1636258069874812

 

14. Kết quả của Ms. Carol Kim

Sau 1 tháng ôn tập, bạn Carol Kim đã tăng từ mốc điểm 680 để đạt 780 điểm.

 

13. Kết quả của Ms. Võ Thị Phương Tuyền

Sau 1 tháng ôn tập, bạn Tuyền đã tăng từ mốc điểm 575 điểm ban đầu để đạt 755 điểm.

Bạn Tuyền chia sẻ: "Trang học rất là tốt, phần giải thích sau khi làm bài rất dễ hiểu".

Các bạn xem đánh giá của bạn Tuyền tại trang: https://www.facebook.com/tuyen.titon.315/posts/1422810737913692

 

12. Kết quả của Mr. Võ Hiếu Nghĩa

Sau 2 tháng ôn tập, bạn Nghĩa đã tăng từ mốc điểm 470 để đạt 545 điểm.

Bạn Nghĩa chia sẻ: "Nền tảng Web và app của TAMN kết hợp, tạo sự thuận tiện cho người học. Có thể học bất kỳ lúc nào, ở đâu khi có điện thoại. Bố cục ứng dụng rõ ràng, cách học dễ tiếp thu."

Các bạn xem đánh giá của bạn Nghĩa tại trang này nhé: https://www.facebook.com/hieunghia.vo.3/posts/1957689441034212

 

11. Kết quả của Ms. Nguyễn Thu Trang

Sau 1 tháng ôn tập, bạn Trang đã tăng từ mốc điểm 560 để đạt 610 điểm.

 

10. Kết quả của Ms. Lê Thị Ngọc My 

Chị My ban đầu thi được 365 điểm

Sau thời gian luyện tập thêm 1 tháng, chị đã tăng lên 485 điểm.

Chị My chia sẻ: "Trang học rất là tốt, phần giải thích sau khi làm bài rất dễ hiểu".

 

Tuần từ ngày 20/07/2020 - 24/07/2020

9. Kết quả của Mr. Tài Lương 

Sau 1 tháng ôn tập, anh Tài đã tăng từ mốc điểm 650 ban đầu để đạt 745 điểm.

Anh Tài chia sẻ: "Cám ơn TAMN đã giúp mình nâng cao số điểm từ 650 lên 750."

 

8. Kết quả của Ms. Đỗ Thị Thơm

Sau 1 tháng ôn tập, bạn Thơm đã tăng từ mốc điểm 210 ban đầu để đạt 445 điểm.

Bạn Thơm chia sẻ: "Đây chưa phải là kết quả mình target tới, nhưng cũng là nỗ lực mà mình đánh giá là do mình đã học trên TAMN. M mua khóa tự học 1 tháng, đk thi ngày 21.6. Trc khi thi gần 1 tuần m học liên tục, mỗi ngày ít nhất 1 tiếng. Trước đó mình chưa thi Toeic bao giờ, m có nghe thêm video mẹo thi, TA cũng không hề tốt. Mình tin là nếu học tại TAMN đều đặn và quyết tâm thêm mình sẽ đạt được mục tiêu 550 điểm của mình."

 

7. Kết quả của Mr. Phạm Văn Huyến

Sau 1 tháng ôn tập, anh Huyến đã tăng từ mốc điểm 500 để đạt 590 điểm.

Anh Huyến chia sẻ: "Cách đây khoảng 1 tháng, tôi có tham gia học trên Website của Tiếng Anh mỗi ngày bằng tài khoản Luyện thi Pro 1 tháng. Ở thời điểm bắt đầu tham gia học, điểm thi Toeic khoảng 500 điểm.

Sau 01 tháng luyện trên tiếng Anh mỗi ngày, thì vừa rồi tôi có tham gia kỳ thi chính thức Toeic do IIG Việt Nam tổ chức kết quả đạt 590 điểm.

Tôi thấy, đây là một địa chỉ rất tin cậy để luyện tập cho những người muốn thi chứng chỉ Toeic, đặc biệt với những người không có thời gian tham gia lớp học trực tiếp. Các chủ đề học khá đa dạng, gần với chương trình thi. Bên cạnh đó hệ thống bài tập, bà thi thử rất phong phú giúp học viên có thể đánh giá được trình độ của mình. Việc giải thích những nội dung bài tập rất dễ hiểu. Hơn nữa, đội ngũ support thường xuyên tương tác với học viên, giúp học viên định hướng để việc học tập được hiệu quả hơn."

 

6. Kết quả của Mr. Nguyễn Quốc Cường

Sau 1 tháng ôn tập, bạn Cường đã tăng từ mốc điểm 570 để đạt 670 điểm.

 

Tuần từ ngày 13/07/2020 - 17/07/2020

5. Kết quả của Mr. Nguyễn Hạnh Chung

Sau 3 tháng ôn tập, anh Chung đã tăng từ mốc điểm 650 TOEIC để đạt 810 điểm. Hiện tại anh vẫn đang ôn tập tiếp trên Tiếng Anh Mỗi Ngày với mục tiêu cao điểm hơn nữa.

Anh Chung chia sẻ: "Bài học của Tiếng Anh Mỗi Ngày rất sát thực tế, điểm thi của anh hoàn toàn trùng khớp với lộ trình học của trang, điểm ghi nhận trên TAMN của anh đang ở mốc 800 - 850 và điểm thi của anh là 810 điểm"

 

4. Kết quả của Ms. Lê Hương Linh

Sau 1 tháng ôn tập, bạn Linh đã tăng từ mốc điểm 450 để đạt 575 điểm.

Bạn Linh chia sẻ: "Đây là trang web ôn toeic hiệu quả, đánh giá đc trình độ hiện tại của học viên và vạch ra lộ trình những gì cần học nhằm giúp học viên xác định đc hướng đi và đạt kết quả như mong đợi. Với mục tiêu điểm là 550 và mốc đã học xong trên web là 580, mình tăng từ 450 lên 575! Cảm ơn Tiếng anh mỗi ngày rất nhiều! Mình sẽ tiếp tục theo học bên bạn khi có tgian!"

 

Tuần từ ngày 06/07/2020 - 10/07/2020

3. Kết quả của Mr. An Sơn

Sau 1 tháng ôn tập, bạn Sơn đã tăng từ 600 điểm để đạt 665 điểm. Bạn Sơn đã gửi lời cảm ơn đến Tiếng Anh Mỗi Ngày vì đã giúp bạn cải thiện điểm số của mình.

 

2. Kết quả của Mr. Đỗ Lê Toàn Cơ

Sau 1 tháng ôn tập, bạn Cơ đã tăng từ mốc điểm cơ bản để đạt 370 điểm. Hiện tại bạn vẫn tiếp tục học trên TAMN để cải thiện điểm số của mình.

 

1. Kết quả của Ms. Nguyễn Hoàng Thùy Vân

Sau 2 tháng ôn tập, bạn Vân đã đạt 425 điểm.

 

 

Kết quả của Học viên vào Quý II Năm 2020

Tuần từ ngày 29/06/2020 - 03/07/2020

17. Kết quả của Ms. Hoàng Đàm Thị Mai

Sau 1 tháng ôn tập, bạn Mai đã tăng từ 700 điểm để đạt 820 điểm. Hiện tại bạn vẫn tiếp tục học trên TAMN để cải thiện điểm số của mình.

 

16. Kết quả của Ms. Hoàng Hà Anh Thư

Sau 3 tháng ôn tập, bạn Thư đã tăng từ 245 điểm để đạt 530 điểm. Hiện tại bạn vẫn tiếp tục học trên TAMN để cải thiện điểm số của mình.

 

Tuần từ ngày 22/06/2020 - 26/06/2020

15. Kết quả của Ms. Võ Nguyễn Tú Oanh

Sau 3 tháng ôn tập, bạn Oanh đã tăng từ 700 điểm để đạt 905/990 điểm.

Bạn có chia sẻ tổng thể cách ôn thi TOEIC trên facebook của bạn và trong đó có review chi tiết về chương trình Tiếng Anh Mỗi Ngày, các bạn có thể xem chia sẻ tại link này nhé.

 

14. Kết quả của Ms. Phạm Thùy Nhân

Sau 1 tháng ôn tập, bạn Nhân đã tăng từ 700 điểm để đạt 820 điểm. Hiện tại bạn vẫn tiếp tục học trên TAMN để cải thiện điểm số của mình.

 

13. Kết quả của Ms. Vũ Thị Vân Hồng

Sau 3 tháng ôn tập, chị Hồng đã đạt 490 điểm. Hiện tại chị vẫn tiếp tục học trên TAMN để cải thiện điểm số của mình.

 

Tuần từ ngày 15/06/2020 - 19/06/2020

12. Kết quả của Mr. Phạm Lê Khang

Sau 1 tháng ôn tập, bạn Khang đã tăng điểm để đạt 830 điểm. Hiện tại bạn vẫn tiếp tục học trên TAMN để cải thiện điểm số của mình.

 

Tuần từ ngày 08/06/2020 - 12/06/2020

11. Kết quả của Mr. Chu Đình Công Minh

Sau 1 tháng ôn tập, bạn Minh đã tăng từ 600 điểm ban đầu để đạt 680 điểm. Hiện tại bạn vẫn tiếp tục học trên TAMN để cải thiện điểm số của mình.

 

Tuần từ ngày 01/06/2020 - 05/06/2020

10. Kết quả của Ms. Võ Hà Thủy Tiên

Sau 3 tháng ôn tập, bạn Tiên đã tăng từ 570 điểm ban đầu để đạt 640 điểm. Hiện tại bạn vẫn tiếp tục học trên TAMN để cải thiện điểm số của mình.

 

9. Kết quả của Mr. Nguyễn Bá Hiệu

Sau 6 tháng ôn tập, bạn Hiệu đã tăng từ 190 điểm ban đầu để đạt 470 điểm. Hiện tại bạn vẫn tiếp tục học trên TAMN để cải thiện điểm số của mình.

 

8. Kết quả của Mr. Tảo

Sau 2 tháng ôn tập, bạn Tảo đã tăng từ 740 điểm ban đầu để đạt 830 điểm. Hiện tại bạn vẫn tiếp tục học trên TAMN để cải thiện điểm số của mình.

 

Tuần từ ngày 25/05/2020 - 29/05/2020

7. Kết quả của Ms. Ngô Thanh Tâm

Sau 2 tháng ôn tập, chị Tâm đã tăng từ 400 điểm ban đầu để đạt 690 điểm. Hiện tại chị vẫn tiếp tục học trên TAMN để cải thiện điểm số của mình.

 

6. Kết quả của Mr. Nguyễn Đình Nam

Sau 3 tháng ôn tập, bạn Nam đã tăng từ 400 điểm ban đầu để đạt 610 điểm. Hiện tại bạn vẫn tiếp tục học trên TAMN để cải thiện điểm số của mình.

 

Tuần từ ngày 11/05/2020 - 15/05/2020

5. Kết quả của Ms. Đào Thị Hồng Hà

Sau 1 tháng ôn tập, chị đã đạt được 690 điểm.

 

4. Kết quả của Ms. Nguyễn Thị Hồng Nga

Sau 1 tháng ôn tập, chị đã đạt được 660 điểm.

 

Tuần từ ngày 27/04/2020 - 01/05/2020

3. Kết quả của Mr. Nguyễn Nhật Tuệ

Sau 3 tháng ôn tập, bạn Tuệ đã tăng từ 600 điểm ban đầu để đạt 690 điểm.

 

Tuần từ ngày 20/04/2020 - 24/04/2020

2. Kết quả của Ms. Hoàng Thị Phương Quý

Sau 1 tháng ôn tập, bạn Quý đã đạt được 540 điểm.

 

Tuần từ ngày 06/04/2020 - 10/04/2020

1. Kết quả của Mr. Đỗ Tuấn Anh

Sau 6 tháng ôn tập, anh Tuấn Anh đã đạt được 650 điểm. Hiện tại bạn vẫn đang tiếp tục học để cải thiện điểm số của mình.

 

Kết quả của Học viên vào Quý I Năm 2020

Tuần từ ngày 30/03/2020 - 03/04/2020

30. Kết quả của Mr. Nguyễn Mạnh Cường

Sau 4 tháng ôn tập, anh Cường đã tăng từ 550 ban đầu để đạt 705 điểm. 

 

Tuần từ ngày 23/03/2020 - 27/03/2020

29. Kết quả của Mr. Lê Doãn Cường

Sau 1 tháng ôn tập, bạn Cường đã 380 điểm. Hiện tại bạn vẫn đang tiếp tục học để cải thiện điểm số của mình.

 

Tuần từ ngày 16/03/2020 - 20/03/2020

28. Kết quả của Mr. Nguyễn Văn Đức

Sau 1 tháng ôn tập, bạn Đức đã tăng từ 345 điểm ban đầu để đạt 540 điểm. Hiện tại bạn vẫn đang tiếp tục học để cải thiện điểm số của mình.

 

27. Kết quả của Ms. Quách Thu Hương

Sau 1 tháng ôn tập, chị Hương đã tăng từ 500 điểm ban đầu để đạt 625 điểm. Hiện tại chị vẫn đang tiếp tục học để cải thiện điểm số của mình.

 

26. Kết quả của Ms. Nguyễn Thị Thu Giang

Sau 1 tháng ôn tập, chị Giang đã tăng từ 700 điểm ban đầu để đạt 760 điểm. 

 

25. Kết quả của Mr. Phạm Duy Hoàng 
Sau 6 tháng ôn tập, anh Hoàng òa đạt 590 điểm. Hiện tại anh vẫn đang tiếp tục học để cải thiện điểm số của mình.

 

24. Kết quả của Ms. Uông Thị Thu Huyền

Sau 1 tháng ôn tập, chị Huyền đã tăng từ 350 điểm ban đầu để đạt 500 điểm. Hiện tại chị vẫn đang tiếp tục học để cải thiện điểm số của mình.

 

Tuần từ ngày 09/03/2020 - 13/03/2020

23. Kết quả của Mr. Lê Hồng Trung

Sau 2 tháng ôn tập, bạn Trung đã tăng từ 500 điểm ban đầu để đạt 615 điểm.

 

22. Kết quả của Ms. Nguyễn Thị Thu Yến

Sau thời gian gần 1 năm ôn tập thì chị Yến đã tăng từ 600 điểm ban đầu để đạt 865 điểm. Chị đã rất kiên trì ôn luyện để đạt điểm số rất cao này nên các bạn cũng cố gắng lên nhé!

 

21. Kết quả của Mr. Liêu Gia Hảo

Sau 2 tháng ôn tập, bạn Hảo đã tăng từ 665 điểm ban đầu để đạt 760 điểm. Bạn vẫn đang học tiếp trên Tiếng Anh Mỗi Ngày để đạt mục tiêu 800 TOEIC.

 

20. Kết quả của Ms. Thanh

Sau 2 tháng ôn tập, chị Thanh đã tăng từ 500 điểm ban đầu để đạt 575 điểm. Hiện tại chị vẫn đang tiếp tục học để cải thiện điểm số của mình.

 

19. Kết quả của Ms. Chu Phương Nhàn

Sau 2 tháng ôn tập, chị Nhàn đã tăng từ 500 điểm ban đầu để đạt 585 điểm. Hiện tại chị vẫn đang học trên Tiếng Anh Mỗi Ngày để cải htiện điểm số của mình.

 

Tuần từ ngày 02/03/2020 - 06/03/2020

18. Kết quả của Ms. Dương Thị Liên

Sau 1 tháng ôn tập, chị Liên đã tăng từ 700 điểm ban đầu để đạt 885 điểm.
Các bạn có thể xem thêm review của chị Liên trên Tiếng Anh Mỗi Ngày fanpage tại đây nhé: https://www.facebook.com/duong.lien.9/posts/3086568821353200

 

17. Kết quả của Mr. Tô Văn Tình

Sau 5 tháng ôn tập, bạn Tình đã tăng từ 500 điểm ban đầu và đạt 735 điểm.

 

16. Kết quả của Mr. Võ Anh Hải 

Sau 5 tháng ôn tập, anh Hải đã tăng từ 450 điểm ban đầu để đạt 690 điểm.

 

Tuần từ ngày 17/02/2020 - 21/02/2020

15. Kết quả của Mr. Nguyễn Quang Hải 

Sau 5 tháng ôn tập, bạn Hải đã tăng từ 300 điểm ban đầu và đạt 565 điểm. 

 

Tuần từ ngày 10/02/2020 - 14/02/2020

15. Kết quả của Ms. Đào Thị Loan

Sau 2 tháng ôn tập, bạn Hà đã tăng từ 400 điểm ban đầu và đạt 480 điểm. Hiện tại bạn vẫn tiếp tục học trên TAMN để tăng điểm cao hơn nữa.

 

14. Kết quả của Mr. Hoàng Thanh Tùng

Sau 3 tháng ôn tập, bạn Tùng đã thi đạt 430 điểm. Hiện tại bạn vẫn tiếp tục học trên TAMN để tăng điểm cao hơn nữa.

 

13. Kết quả của Mr. Huỳnh Thế Tuấn

Sau 3 tháng ôn tập, bạn Tuấn đã tăng từ điểm ban đầu và đạt 590 điểm. Hiện tại bạn vẫn tiếp tục học trên TAMN để tăng điểm cao hơn nữa.

 

12. Kết quả của Mr. Nguyễn Tấn Thịnh

Sau 3 tháng ôn tập, bạn Thịnh đã lấy lại căn bản từ điểm ban đầu và đạt 525 điểm. Hiện tại bạn vẫn tiếp tục học trên TAMN để tăng điểm cao hơn nữa.

 

Tuần từ ngày 03/02/2020 - 07/02/2020

11. Kết quả của Ms. Nguyễn Thị Ngọc Hà 

Sau 4 tháng ôn tập, bạn Hà đã tăng từ 800 điểm ban đầu và đạt 940 điểm. Hiện tại bạn vẫn tiếp tục học trên TAMN để tăng điểm cao hơn nữa.

 

10. Kết quả của Mr. Trần Đức Cường 

Sau 3 tháng ôn tập, bạn Cường đã tăng từ 425 điểm ban đầu và thi TOEIC đạt 665 điểm. Hiện tại bạn vẫn tiếp tục học trên TAMN để tăng điểm cao hơn nữa.

 

9. Kết quả của Mr. Đào Anh Vũ 

Sau 3 tháng ôn tập, bạn Vũ đã thi TOEIC đạt 480 điểm. Hiện tại bạn vẫn tiếp tục học trên TAMN để tăng điểm cao hơn nữa.

 

8. Kết quả của Ms. Trần Thị Thanh Hường 

Sau thời gian ôn tập thì chị Hường đã thi TOEIC đạt 485 điểm. Hiện tại chị vẫn tiếp tục học trên TAMN để tăng điểm cao hơn nữa.

 

7. Kết quả của Mr. Trần Trung Kiên

Sau thời gian ôn tập thì bạn Kiên đã thi TOEIC đạt 715 điểm. Hiện tại bạn vẫn tiếp tục học trên TAMN để tăng điểm cao hơn nữa.

 

6. Kết quả của Mr. Dương Thế Danh 

Sau thời gian 1 năm luyện thi, sau 3 lần thi TOEIC tại Nhật Bản thì bạn Danh đã tăng từ 590 điểm ban đầu và đạt 855 điểm.

 

5. Kết quả của Mr. Phạm Ngọc Thanh

Sau 3 tháng ôn tập, bạn Thanh đã tăng từ 600 điểm ban đầu để thi TOEIC đạt 745 điểm.
Hiện tại bạn Thanh vẫn tiếp tục học trên tiếng Anh Mỗi ngày để cải thiện điểm số của mình.

 

4. Kết quả của Ms. Trịnh Thu Hương

Sau 3 tháng ôn tập, chị Hương đã thi TOEIC đạt 705 điểm.
Hiện tại chị vẫn tiếp tục học trên tiếng Anh Mỗi ngày để cải thiện điểm số của mình.

 

3. Kết quả của Mr. Nguyễn Văn Huy 

Sau 5 tháng ôn tập, từ cột mốc 555 điểm ban đầu, bạn đã đạt được mốc 750-800 điểm trên Tiếng Anh Mỗi Ngày.

Sau đó bạn Huy đã thi đạt 760 điểm. Hiện tại bạn Huy vẫn tiếp tục học trên tiếng Anh Mỗi ngày để cải thiện điểm số của mình.

 

2. Kết quả của Mr. Nguyễn Hà Hiệp

Sau thời gian ôn tập thì anh Hiệp đã thi TOEIC đạt 625 điểm.

 

1. Kết quả của Ms. Nguyễn Thúy Hiền

Sau 1 tháng ôn tập thì bạn Hiền đã thi TOEIC đạt 460 điểm.
Hiện tại bạn Hiền vẫn tiếp tục học trên tiếng Anh Mỗi ngày để cải thiện điểm số của mình.

 

Kết quả của Học viên vào Quý IV Năm 2019

44. Kết quả của Ms. Lê Thị Phương Tuyền

Sau hơn 1 tháng ôn tập thì bạn Tuyền đã thi TOEIC đạt 375 điểm.
Hiện tại bạn Tuyền vẫn tiếp tục học trên tiếng Anh Mỗi ngày để cải thiện điểm số của mình.

 

43. Kết quả của Mr.​ Hoàng Bá Vương 

Sau hơn 1 tháng ôn tập thì bạn Vương đã thi TOEIC đạt 345 điểm.
Hiện tại bạn Vương vẫn tiếp tục học trên tiếng Anh Mỗi ngày để cải thiện điểm số của mình.

 

42. Kết quả của Ms. Đỗ Thị Thúy 

Sau 12 tháng ôn tập, chị Thúy đã tăng từ 370 điểm ban đầu và đạt được 585 điểm.

 

41. Kết quả của Mr. Lê Thái Đạt

Sau 1 tháng ôn tập, anh Đạt đã thi Toeic chính thức và đạt được 535 điểm. Hiện tại anh vẫn đang tiếp tục luyện để tăng điểm số của mình.

 

40. Kết quả của Mr. Huỳnh Bảo Quốc

Sau gần 3 tháng ôn tập thì anh Quốc đã tăng từ 335 điểm ban đầu, và đạt 585 điểm. Hiện tại anh vẫn đang tiếp tục học trên Tiếng Anh Mỗi Ngày.

 

39. Kết quả của Ms. Tô Hồng Yến 

Sau 12 tháng ôn tập, chị Yến đã tăng từ 395 điểm ban đầu lên mốc điểm 750 - 800 trên Tiếng Anh Mỗi Ngày.

Sau đó chị Yến đã thi Toeic chính thức và đạt được 760 điểm.

 

38. Kết quả của Ms. Phạm Thị Thanh Huyền

Sau hơn 2 tháng ôn tập thì bạn Huyền đã tăng từ 500 điểm ban đầu và đã thi TOEIC đạt 690 điểm.
Hiện tại bạn Huyền vẫn tiếp tục học trên tiếng Anh Mỗi ngày để cải thiện điểm số của mình.

 

37. Kết quả của Ms. Trần Thị Ngọc Trâm 

Sau gần 3 tháng ôn tập thì bạn Trà đã tăng từ 500 điểm ban đầu và đã thi TOEIC đạt 595 điểm.

 

36. Kết quả của Mr. Nguyễn Thanh Tuấn 

Sau 1 tháng ôn tập thì bạn Tuấn đã thi TOEIC đạt 685 điểm.

 

35. Kết quả của Ms. Huỳnh Gia Hân

Sau 9 tháng ôn tập, bạn Hân đã tăng từ 405 điểm ban đầu lên mốc điểm 750 - 800 trên Tiếng Anh Mỗi Ngày.

Hiện tại bạn vừa thi Toeic chính thức và đạt được 775 điểm.

 

34. Kết quả của Ms. Phạm Thu Trà

Sau gần 3 tháng ôn tập thì bạn Trà đã tăng từ 500 điểm ban đầu và đã thi TOEIC đạt 595 điểm.

 

33. Kết quả của Mr. Nguyễn Văn Tùng

Sau 1 tháng ôn tập thì bạn Tùng đã tăng từ 265 điểm ban đầu để đạt 475 điểm.

 

32. Kết quả của Ms. Lê Thị Thúy Hằng

Sau thời gian ôn tập thì bạn đã thi TOEIC chính thức và đạt 380 điểm.

 

31. Kết quả của Ms. Vũ Thị Minh Nguyệt 

Sau 6 tháng ôn tập thì chị Nguyệt đã tăng từ 590 điểm ban đầu và đã thi TOEIC đạt 720 điểm.

 

30. Kết quả của Ms. Đỗ Thị Huyền Trang

Cột mốc điểm ban đầu của chị khi luyện trên TAMN là 620 điểm và sau 4 tháng ôn tập trên Tiếng Anh Mỗi Ngày thì chị đã đạt được cột mốc trên hệ thống là 750 điểm.

 

29. Kết quả của Ms. Hoàng Thị Trang 

Sau 1 tháng ôn tập thì bạn đã tăng từ 460 điểm ban đầu và đạt 535 điểm. Và bạn vẫn đang học trên TAMN để cải thiện điểm số của mình.

 

28. Kết quả của Mr. Nguyễn Ngọc Khánh

Sau thời gian ôn tập, anh Khánh đã thi TOEIC chính thức và đạt 950 điểm. Một số điểm rất cao. 😍😍😍

 

27. Kết quả của Mr. Phạm Thành Nam

Sau khi học gần 1 tháng, bạn Nam đã thi TOEIC chính thức và đạt 515 điểm. Và bạn vẫn đang học trên TAMN để cải thiện điểm số của mình.

 

26. Kết quả của Ms. Nguyễn Thị Hồng Thắm

Sau thời gian ôn tập trên, bạn đã tăng từ 500 điểm ban đầu để đạt 675 điểm. Hiện bạn Thắm vẫn đang học trên TAMN để cải thiện điểm số của mình.

 

25. Kết quả của Mr. Nguyễn Vĩnh Hiệp 

Sau 6 tháng ôn tập, bạn Hiệp đã đạt 705 điểm. Hiện bạnvẫn đang học trên TAMN để cải thiện điểm số của mình.

 

24. Kết quả của Mr. Nguyễn Phạm Duy Nhật 

Sau thời gian ôn tập, bạn Nhật đã đạt 395 điểm. Hiện bạn vẫn đang học trên TAMN để cải thiện điểm số của mình.

 

23. Kết quả của Mr. Trần Tấn Phát

Sau 5 tháng ôn tập thì anh Phát đã đạt được 875 điểm. Hiện anh Phát vẫn đang tiếp tục học để đạt điểm số cao hơn nữa.

 

22. Kết quả của Mr. Lê Quốc Tường

Sau 3 tháng ôn tập, anh Tường đã tăng từ 550 điểm ban đầu để đạt 710 điểm. Hiện anh Tường vẫn đang học trên TAMN để cải thiện điểm số của mình.

 

21. Kết quả của Ms. Lê Thị Phương Anh

Sau 2 tháng ôn tập thì bạn đã đạt 425 điểm. Hiện tại bạn vẫn đang tiếp tục học để cải thiện điểm số của mình.

 

20. Kết quả của Ms. Trần Huyền My 

Cột mốc điểm ban đầu của bạn khi luyện trên TAMN là 470 điểm và sau 3 tháng ôn tập trên Tiếng Anh Mỗi Ngày thì bạn đã đạt được cột mốc trên hệ thống là 550 điểm.

Sau đó bạn Huyền My đã thi TOEIC chính thức và đạt 540 điểm. Và bạn vẫn đang học trên TAMN để cải thiện điểm số của mình.

 

19. Kết quả của Mr. Hoàng Anh Tuấn

Sau 5 tháng ôn tập thì anh Tuấn đã tăng từ 300 điểm ban đầu để thi TOEIC chính thức đạt 550 điểm. Hiện anh Tuấn vấn đang tiếp tục học để cải thiện điểm số của mình.

 

18. Kết quả của Mr. Nguyễn Bá Hiếu 

Sau 4 tháng ôn tập thì bạn Hiếu đã tăng từ 200 điểm để đạt được 445 điểm.
Hiện Hiếu vẫn đang tiếp tục học trên TAMN để cải thiện điểm số của mình.

 

17. Kết quả của Ms. Nguyễn Thị Thủy Tiên 

Cột mốc điểm ban đầu của bạn khi luyện trên TAMN là 200 điểm và sau 3 tháng ôn tập trên Tiếng Anh Mỗi Ngày thì bạn đã đạt được cột mốc trên hệ thống là 700 điểm.

Sau đó bạn Thủy Tiên đã thi TOEIC chính thức và đạt 650 điểm.

 

16. Kết quả của Ms. Nguyễn Ngọc Anh Thư

Cột mốc điểm ban đầu của bạn khi luyện trên TAMN là 780 điểm và sau 3 tháng ôn tập trên Tiếng Anh Mỗi Ngày thì bạn đã đạt được cột mốc trên hệ thống là 800-850 điểm.

Sau đó bạn Anh Thư đã thi TOEIC chính thức và đạt 860 điểm. Một số điểm rất cao!!!

 

15. Kết quả của Ms. Hoàng Vũ Hiếu Hạnh

Cột mốc điểm ban đầu của bạn khi luyện trên TAMN là 520 điểm và sau 3 tháng ôn tập trên Tiếng Anh Mỗi Ngày thì bạn đã đạt được cột mốc trên hệ thống là 700-750 điểm.

Sau đó bạn Hạnh đã thi chính thức đạt 780 điểm.

 

14. Kết quả của Mr. Trần Tiến Thắng 

Sau thời gian 2 tháng ôn tập, bạn Thắng đã tăng từ 520 điểm ban đầu để đạt 595 điểm. Hiện tại bạn vẫn tiếp tục học trên TAMN để cải thiện điểm số của mình.

 

13. Kết quả của Ms. Đỗ Thị Huyền 

Sau thời gian ôn tập, chị Huyền đã đạt 485 điểm. Hiện tại chị vẫn tiếp tục học trên TAMN để cải thiện điểm số của mình.

 

12. Kết quả của Ms. Vũ Thị Ngọc Trâm

Sau thời gian 7 tháng ôn tập, bạn Trâm đã tăng từ đạt 805 điểm. Hiện tại bạn vẫn tiếp tục học trên TAMN để cải thiện điểm số của mình.

 

11. Kết quả của Mr. Đào Trọng Chính

Sau thời gian ôn tập 1 tháng, bạn Chính đã tăng từ 680 điểm để đạt 850 điểm. Hiện tại bạn vẫn tiếp tục học trên TAMN để cải thiện điểm số của mình.

 

10. Kết quả của Mr. Nguyễn Đức Việt

Sau thời gian ôn tập, bạn Việt đã tăng từ 250 điểm để đạt 490 điểm. Hiện tại bạn vẫn tiếp tục học trên TAMN để cải thiện điểm số của mình.

 

9. Kết quả của Ms. Trịnh Thu Hương 

Sau thời gian ôn tập, bạn Hương đã đạt 635 điểm. Hiện tại bạn vẫn tiếp tục học trên TAMN để cải thiện điểm số của mình.

 

8. Kết quả của Mr. Đỗ Đức Thiện 

Sau 3 tháng ôn tập, bạn Thiện đã tăng từ 700 điểm ban đầu để đạt 810 điểm. Hiện tại bạn vẫn tiếp tục học trên TAMN để cải thiện điểm số của mình.

 

7. Kết quả của Ms. Phan Thị Anh Thư

Sau 2 tháng ôn tập, bạn Thư đã tăng từ 350 điểm ban đầu để đạt 420 điểm. Hiện tại bạn vẫn tiếp tục học trên TAMN để cải thiện điểm số của mình.

 

6. Kết quả của Ms. Lê Thị Phương Tuyền 

Sau thời gian 1 tháng ôn tập, bạn Tuyền đã tăng từ 300 điểm ban đầu để đạt 375 điểm. Hiện tại bạn vẫn tiếp tục học trên TAMN để cải thiện điểm số của mình.

 

5. Kết quả của Mr. Tạ Khắc Lâm

Sau 1 tháng ôn tập, bạn Lâm đã tăng từ 300 điểm ban đầu để đạt 340 điểm. Hiện tại bạn vẫn tiếp tục học trên TAMN để cải thiện điểm số của mình.

 

4. Kết quả của Ms. Nguyễn Thị Thu Yến

Sau 3 tháng ôn tập, bạn Yến đã tăng từ 700 điểm ban đầu để đạt 840 điểm. Hiện tại bạn vẫn tiếp tục học trên TAMN để cải thiện điểm số của mình.

 

3. Kết quả của Mr. Trần Văn Thành

Sau gần 2 tháng ôn tập, bạn Thành đã tăng từ 400 điểm ban đầu để đạt 490 điểm. Hiện tại bạn vẫn tiếp tục học trên TAMN để cải thiện điểm số của mình.

 

2. Kết quả của Mr. Nguyễn Xuân Trường 

Sau 3 tháng ôn tập, bạn Trường đã tăng từ 600 điểm ban đầu để đạt 710 điểm. Hiện tại bạn vẫn tiếp tục học trên TAMN để cải thiện điểm số của mình.

Đặc biệt là Trường thi Toeic ở Nhật Bản nhé 

 

1. Kết quả của Ms. Nguyễn Thị Thùy Dương 

Sau 2 tháng ôn tập, bạn Dương đã tăng từ 500 điểm ban đầu để đạt 710 điểm. Hiện tại bạn vẫn tiếp tục học trên TAMN để cải thiện điểm số của mình.

 

Kết quả của Học viên vào Quý III Năm 2019

 

51. Kết quả của Ms. Nguyễn Thị Liên 

Sau 6 tháng ôn tập, bạn Liên đã tăng từ 600 điểm ban đầu để đạt 815 điểm. Hiện tại bạn vẫn tiếp tục học trên TAMN để cải thiện điểm số của mình.

 

50. Kết quả của Mr. Mai Anh Quang 

Sau 3 tháng ôn tập, anh Quang đã tăng từ 500 điểm ban đầu để đạt 725 điểm. Hiện tại anh vẫn tiếp tục học trên TAMN để cải thiện điểm số của mình.

 

49. Kết quả của Mr. Đặng Hoàng Anh 

Sau gần 3 tháng ôn tập, anh Hoàng Anh đã tăng từ 400 điểm ban đầu để đạt 560 điểm. Hiện tại anh vẫn tiếp tục học trên TAMN để cải thiện điểm số của mình.

 

48. Kết quả của Mr. Khuất Bá Duy Lâm

Sau 3 tháng ôn tập, anh Lâm đã tăng từ 250 điểm ban đầu để đạt 485 điểm. Hiện tại anh vẫn tiếp tục học trên TAMN để cải thiện điểm số của mình.

 

47. Kết quả của Ms. Phạm Trần Thảo Vy 

Sau hơn 1 tháng ôn tập, bạn Vy đã tăng từ 400 điểm ban đầu để đạt 550 điểm.

 

46. Kết quả của Mr. Nguyễn Huy Hoàng

Sau gần 1 tháng ôn tập, anh Hoàng đã tăng từ 300 điểm ban đầu để đạt 410 điểm. Hiện tại anh vẫn tiếp tục học trên TAMN để cải thiện điểm số của mình.

 

45. Kết quả của Mr. Đinh Phong Quang 

Sau 3 tháng ôn tập, anh Quang đã tăng từ 380 điểm ban đầu để đạt 575 điểm. Hiện tại anh vẫn tiếp tục học trên TAMN để cải thiện điểm số của mình.

 

44. Kết quả của Mr. Trần Trấn Quốc 

Sau thời gian ôn tập, bạn Quốc đã đạt 655 điểm.

 

43. Kết quả của Ms. Dương Thị Thảo

Sau thời gian 3 tháng ôn tập, bạn Thảo đã tăng từ 750 điểm ban đầu để đạt 865 điểm. Hiện tại bạn vẫn tiếp tục học trên TAMN để cải thiện điểm số.

 

42. Kết quả của Mr. Đặng Hữu Tâm

Sau thời gian gần 2 tháng ôn tập, anh Tâm đã tăng từ 375 điểm ban đầu để đạt 410 điểm. Hiện tại anh vẫn tiếp tục học trên TAMN để cải thiện điểm số của mình.

 

41. Kết quả của Ms. Võ Thị Hạnh Thảo 

Sau thời gian gần 2 tháng ôn tập, bạn Thảo đã tăng từ 520 điểm ban đầu để đạt 640 điểm.

 

40. Kết quả của Mr. Nguyễn Hiền Khanh

Sau thời gian 3 tháng ôn tập, anh Khanh đã tăng từ 550 điểm ban đầu để đạt 720 điểm. Hiện tại anh vẫn đang học trên TAMN để cải thiện điểm số của mình.

 

39. Kết quả của Mr. Ngô Văn Đạt 

Sau thời gian 1 tháng ôn tập, bạn Đạt đã tăng từ 405 điểm ban đầu để đạt 500 điểm. Hiện tại bạn vẫn tiếp tục học trên TAMN để cải thiện điểm số.

 

38. Kết quả của Mr. Nguyễn Việt Duy Thanh

Sau thời gian 1 tháng ôn tập, anh Thanh đã tăng từ 540 điểm ban đầu để đạt 610 điểm. Và hiện tại anh vẫn tiếp tục học để cải thiện điểm số của mình.

 

37. Kết quả của Ms. Nguyễn Mai Thảo 

Sau thời gian hơn 1 tháng ôn tập, chị Thảo đã tăng từ 500 điểm ban đầu để đạt 575 điểm. Hiện tại chị vẫn tiếp tục học để cải thiện điểm số của mình.

 

36. Kết quả của Mr. Đoàn Văn Tâm

Sau thời gian hơn 1 tháng ôn tập, anh Tâm đã tăng từ 400 điểm ban đầu để đạt 455 điểm. Hiện tại anh vẫn tiếp tục học để cải thiện điểm số của mình.

 

35. Kết quả của Ms. Phạm Thùy Linh

Sau thời gian 5 tháng ôn tập, bạn Linh đã tăng từ 400 điểm ban đầu để đạt 665 điểm. Hiện tại bạn vẫn tiếp tục học trên trang bên mình để cải thiện điểm số của mình.

 

34. Kết quả của Mr. Phạm Khánh Duy

Sau thời gian 3 tháng ôn tập, bạn Duy đã tăng từ 390 điểm ban đầu để đạt 595 điểm.

 

33. Kết quả của Ms. Trần Thị Kim Ngân 

Sau thời gian 1 tháng ôn tập, bạn Ngân đã tăng từ 275 điểm ban đầu để đạt 580 điểm.

 

32. Kết quả của Mr. Tôn Thế Sơn

Sau thời gian 1 tháng ôn tập, bạn Sơn đã tăng từ 250 điểm ban đầu để đạt 490 điểm. Hiện tại bạn vẫn tiếp tục học trên Tiếng Anh Mỗi Ngày để cải thiện điểm số của mình.

 

31. Kết quả của Mr. Lê Văn Hà 

Sau thời gian ôn tập, anh Hà đã tăng từ 710 điểm ban đầu để đạt 820 điểm. Hiện tại anh vẫn tiếp tục học trên Tiếng Anh Mỗi Ngày để cải thiện điểm số của mình.

 

30. Kết quả của Ms. Phạm Thi Thu Ngân

Sau thời gian 1 tháng ôn tập, bạn Ngân đã tăng từ 650 điểm ban đầu để đạt 700 điểm. Hiện tại bạn vẫn tiếp tục học trên Tiếng Anh Mỗi Ngày để cải thiện điểm số của mình.

 

29. Kết quả của Mr. Mai Thanh Huy

Sau thời gian 5 tháng ôn tập, bạn Huy đã tăng từ 150 điểm ban đầu để đạt 485 điểm. Hiện tại bạn vẫn tiếp tục học trên Tiếng Anh Mỗi Ngày để cải thiện điểm số của mình.

 

28. Kết quả của Mr. Dương Anh Tuấn

Sau thời gian 1 tháng ôn tập, bạn Tuấn đã tăng từ 350 điểm ban đầu để đạt 460 điểm. Hiện tại bạn vẫn tiếp tục học trên Tiếng Anh Mỗi Ngày để cải thiện điểm số của mình.

 

27. Kết quả của Mr. Nguyễn Văn Nghi

Sau thời gian 1 tháng ôn tập, bạn Nghi đã tăng từ 550 điểm ban đầu để đạt 680 điểm.

 

26. Kết quả của Ms. Trần Hương Huệ Nguyên

Sau thời gian 1 tháng ôn tập, bạn Nguyên đã tăng từ 550 điểm ban đầu để đạt 645 điểm. Hiện tại bạn vẫn tiếp tục học trên Tiếng Anh Mỗi Ngày để cải thiện điểm số của mình.

 

25. Kết quả của Ms. Đặng Thị Trúc Vi

Sau thời gian 1 tháng ôn tập, bạn Vy đã tăng từ 500 điểm ban đầu để đạt 665 điểm. Hiện tại bạn vẫn tiếp tục học trên Tiếng Anh Mỗi Ngày để cải thiện điểm số của mình.

 

24. Kết quả của Ms. Nguyễn Thị Trang 

Sau thời gian chưa đầy 1 tháng ôn tập, chị Trang đã tăng từ 700 điểm ban đầu để đạt 745 điểm. Hiện tại chị vẫn đang ôn tập tiếp để nâng cao điểm số của mình.

 

23. Kết quả của Mr. Đào Quang Huy

Sau thời gian 3 tháng ôn tập, bạn Huy đã tăng từ 680 điểm ban đầu để đạt 805 điểm. 

 

22. Kết quả của Ms. Lê Lan Hương

Sau thời gian 1 tháng ôn tập, bạn Hương đã tăng từ 610 điểm ban đầu để đạt 735 điểm.

 

21. Kết quả của Ms. Nguyễn Thị Hoa 

Sau thời gian 6 tháng ôn tập, bạn Hoa đã tăng từ 520 điểm ban đầu để đạt 765 điểm.

 

20. Kết quả của Ms. Dương Thúy Nga 

Sau thời gian 6 tháng ôn tập, chị Nga đã tăng từ 400 điểm ban đầu để đạt 690 điểm.

 

19. Kết quả của Ms. Trần Tuệ Nhi

Sau thời gian ôn tập 3 tháng, bạn Nhi đã tăng từ 730 điểm lên 865 điểm. Hiện tại bạn vẫn đang theo học trên Tiếng Anh Mỗi Ngày để nâng cao điểm số của mình.

 

18. Kết quả của Mr. Đỗ Quang Huy

Sau 10 tháng ôn tập, bạn Huy đã tăng từ 440 điểm ban đầu lên 620 điểm. Hiện tại bạn vẫn đang ôn luyện trên Tiếng Anh Mỗi Ngày để chinh phục những mốc điểm cao hơn.

 

17. Kết quả của Mr. Nguyễn Quốc Huy

Sau 9 tháng ôn tập, anh Huy đã tăng từ 200 điểm ban đầu lên 485 điểm. Hiện tại anh vẫn đang tiếp tục học để cải thiện điểm số của mình.

 

16. Kết quả của Mr. Nguyễn Vĩnh Hiệp

Sau 7 tháng bắt đầu học Tiếng Anh Mỗi Ngày từ mốc 300 điểm, bạn đã dành mỗi ngày bỏ ra 2 tiếng để học và hiện tại bạn Hiệp đã đạt 705 điểm.

 

15. Kết quả của Mr. Nguyễn Quốc Tuyến 

Sau 2 tháng ôn tập. bạn Tuyến đã đạt 595 điểm.

 

14. Kết quả của Ms. Nguyễn Thị Ngọc Anh 

Sau 2 tháng ôn tập, bạn Ngọc Anh đã đạt 395 điểm. Hiện tại bạn vẫn tiếp tục luyện trên Tiếng Anh Mỗi Ngày để cải thiện điểm số của mình.

 

13. Kết quả của Ms. Hoàng Thị Yến

Sau 2 tháng ôn tập, bạn Yến đã tăng từ 490 điểm ban đầu lên 625 điểm.

 

12. Kết quả của Mr. Nguyễn Phú Cường

Sau thời gian ôn tập, bạn Cường đã đạt 545 điểm. Hiện tại bạn vẫn đang theo học trên Tiếng Anh Mỗi Ngày để nâng cao điểm số của mình.

 

11. Kết quả của Mr. Phan Huy Chung

Sau hơn 1 tháng ôn tập, anh Chung đã tăng từ 450 điểm ban đầu lên 520 điểm. 

 

10. Kết quả của Mr. Vũ Quang Huy

Sau 1 tháng ôn tập, anh Huy đã tăng từ 385 điểm lên 470 điểm. Hiện tại anh Huy vẫn tham gia khóa học của Tiếng Anh Mỗi Ngày để cải thiện thêm điểm số của mình.

 

9. Kết quả của Ms. Nguyễn Mỹ Hoài

Sau 4 tháng ôn tập, chị Hoài đã tăng từ 400 điểm ban đầu để đạt được 620 điểm. 

 

8. Kết quả của Mr. Dương Thế Danh 

Sau 9 tháng ôn tập, bạn Danh đã đạt được 780 điểm. Bạn Danh là học viên ở nước ngoài của Tiếng Anh Mỗi Ngày và thi TOEIC tại Nhật nhé.

 

7. Kết quả của Ms. Nguyễn Thị Thu Hằng

Sau 3 tháng ôn tập, chị Hằng đã tăng từ 400 điểm ban đầu để đạt được 485 điểm. Hiện tại chị vẫn đang tiếp tục học để nâng cao điểm số của mình.

 

6. Kết quả của Ms. Nguyễn Việt Hoàn

Sau 3 tháng ôn tập, bạn Hoàn đã đạt được 485 điểm.

 

5. Kết quả của Ms. Nguyễn Nữ Thanh Châu

Sau 6 tháng ôn tập, bạn Châu mặc dù đã đạt được 680 điểm. 

 

4. Kết quả của Ms. Trần Thị Quỳnh Trang

Sau 6 tháng ôn tập, bạn Trang đã tăng từ 250 điểm ban đầu lên 475 điểm. 

 

3. Kết quả của Ms. Nguyễn Thị Huyền Trang

Sau 2 tháng ôn tập, bạn Trang đã tăng 200 điểm, từ xuất phát 650 điểm ban đầu lên 855 điểm.

 

2. Kết quả của Ms. Nguyễn Thị Mỹ Trinh
Sau 5 tháng ôn tập, bạn Trinh đã tăng từ 480 điểm ban đầu lên 720 điểm. 

 

1. Kết quả của Mr. Nguyễn Đức Thăng

Sau 5 tháng ôn tập, anh Thăng đã tăng từ 395 điểm ban đầu lên 645 điểm. 

 

Kết quả của Học viên vào Quý II Năm 2019

 

46. Kết quả của Mr. Trần Quang Thái

Sau 2 tháng ôn tập, bạn Thái đã tăng từ 300 điểm ban đầu lên 555 điểm. 

 

45. Kết quả của Ms. Trang Ngô

Sau 3 tháng ôn tập, chị Trang đã tăng từ 550 điểm ban đầu lên 720 điểm. 

 

44. Kết quả của Ms. Nguyễn Thị Minh Lý 

Sau 1 tháng ôn tập, bạn Lý đã tăng từ 570 điểm ban đầu lên 765 điểm. Hiện tại bạn vẫn đang tiếp tục học trên Tiếng Anh Mỗi Ngày để nâng cao điểm số của mình.

 

43. Kết quả của Mr. Hoàng Hải Vương

Sau 9 tháng ôn tập, bạn Vương đã tăng từ 400 điểm ban đầu lên 755 điểm.

 

42. Kết quả của Ms. Phạm Thị Giang

Sau 3 tháng ôn tập, chị Giang đã tăng từ 410 điểm ban đầu lên 500 điểm. Hiện tại chị vẫn đang tiếp tục học trên Tiếng Anh Mỗi Ngày để cải thiện điểm số của mình.

 

41. Kết quả của Mr. Tống Minh Kha

Sau 1,5 tháng ôn tập, bạn Kha đã tăng từ 490 điểm ban đầu lên 645 điểm. Hiện tại bạn vẫn đang tiếp tục học trên Tiếng Anh Mỗi Ngày để cải thiện điểm số của mình.

 

40. Kết quả của Ms. Nguyễn Thị Thu Hà

Sau 3 tháng ôn tập, chị Hà đã tăng từ 460 điểm ban đầu lên 520 điểm. Hiện tại chị vẫn đang tiếp tục học trên Tiếng Anh Mỗi Ngày để cải thiện điểm số của mình.

 

39. Kết quả của Ms. Đặng Ngọc Anh 

Sau 1 tháng ôn tập, bạn Ngọc Anh đã tăng từ 640 điểm ban đầu lên 795 điểm.

 

38. Kết quả của Ms. Nguyễn Lữ Song Nguyên

Sau 1 tháng ôn tập, bạn Nguyên đã tăng từ 600 điểm ban đầu lên 805 điểm.

 

37. Kết quả của M​r. Đỗ Quốc Đạt

Sau 1 tháng ôn tập, bạn Đạt đã tăng từ 450 điểm ban đầu lên 560 điểm. Hiện tại bạn vẫn đang tiếp tục học trên Tiếng Anh Mỗi Ngày để cải thiện điểm số của mình.

 

36. Kết quả của Ms. Đặng Thị Khánh Ngọc

Sau gần 1 tháng ôn tập, bạn Ngọc đã đạt 470 điểm. Hiện tại bạn vẫn đang tiếp tục học để cải thiện điểm.

 

35. Kết quả của Ms. Nguyễn Thị Thắm
Sau quá trình gần 3 tháng ôn tập, bạn Thắm đã tăng từ 500 ban đầu lên 710 điểm. Hiện tại bạn vẫn đang tiếp tục học để cải thiện điểm. 

 

34. Kết quả của Ms. Nguyễn Bích Khuyên

Sau quá trình gần 1 tháng ôn tập, bạn Khuyên đã đạt được 420 điểm.

 

33. Kết quả của Ms. Lê Thị Trâm Anh

Sau quá trình gần 1 tháng ôn tập, bạn Trâm Anh đã tăng từ 500 điểm lên 590 điểm.

 

32. Kết quả của Ms. Trần Thị Minh Nguyệt

Sau quá trình gần 1 tháng ôn tập, chị Nguyệt đã đạt được 420 điểm.

 

31. Kết quả của Ms. Nguyễn Phương Nhi

Sau quá trình gần 1 tháng ôn tập, bạn Nhi đã tăng từ 500 điểm lên 605 điểm.

 

30. Kết quả của Mr. Nguyễn Huy Hoàng 

Sau quá trình gần 2 tháng ôn tập, bạn Hoàng đã tăng từ 800 điểm lên 920 điểm. Và hiện tại bạn Hoàng vẫn đang tiếp tục học để chinh phục cột mốc 990 TOEIC.

 

29. Kết quả của Mr. Cao Minh Nam 

Sau quá trình ôn tập 1 tháng, anh Nam đã tăng từ 400 điểm lên 600 điểm trên hệ thống và điểm thi thật tại IIG của anh là 635 điểm.

 

28. Kết quả của Ms. Lê Thị Phương​

Sau quá trình ôn tập 2 tháng, chị Phương đã tăng từ 470 điểm lên 710 điểm. Và hiện tại chị Phương vẫn đang tiếp tục học để cải thiện điểm số của mình.

 

27. Kết quả của Ms. Nguyễn Thị Quyên

Sau quá trình ôn tập 1 tháng, bạn Quyên đã tăng từ 330 điểm lên 640 điểm.

 

26. Kết quả của Mr. Đinh Xuân Bằng

Sau quá trình ôn tập 2 tháng, bạn Bằng đã tăng từ 430 điểm lên 610 điểm. Và hiện tại bạn vẫn đang tiếp tục học để cải thiện điểm số của mình.

 

25. Kết quả của Mr. Nguyễn Thế Dân

Sau quá trình ôn tập 1 tháng, anh Dân đã tăng từ 420 điểm lên 455 điểm. Và hiện tại anh vẫn đang tiếp tục học để cải thiện điểm số của mình.

 

24. Kết quả của Mr. Hoàng Ngọc Thịnh

Sau quá trình ôn tập 1 tháng, anh Thịnh đã tăng từ 600 điểm lên 710 điểm. Và hiện tại anh vẫn đang tiếp tục học để cải thiện điểm số của mình.

 

23. Kết quả của Mr. Trần Anh Tú

Sau quá trình ôn tập trên Tiếng Anh Mỗi Ngày, anh Tú đã thi đạt 790 điểm.

 

22. Kết quả của Mr. Trần Sỹ Tuấn 

Sau quá trình ôn tập 2 tháng, bạn Tuấn đã tăng từ 450 điểm lên 530 điểm. Và hiện tại bạn vẫn đang tiếp tục học để cải thiện điểm số của mình.

 

21. Kết quả của Mr. Trần Văn Thông

Sau quá trình ôn tập, anh Thông đã thi đạt 530 điểm. Và hiện tại anh Thông vẫn đang tiếp tục học để cải thiện điểm số của mình.

 

20. Kết quả của Mr. Nguyễn Mạnh Hà

Sau quá trình ôn tập 4 tháng, anh Hà đã thi đạt 665 điểm. Và hiện tại anh Hà vẫn đang tiếp tục học để cải thiện điểm số của mình.

 

19. Kết quả của Ms. Đỗ Thùy Ni

Sau quá trình ôn tập 4 tháng bạn Ni đã tăng từ mốc 215 điểm và thi đạt 485 điểm. Hiện tại Ni vẫn đang theo học để cải thiện điểm số của mình.

 

18. Kết quả của Mr. Trần Thanh Tuấn

Sau 3 tháng học tập anh Tuấn đã tăng từ 500 lên 620 TOEIC. Hiện anh Tuấn vẫn đang tiếp tục học để cải thiện điểm số của mình.

 

17. Kết quả của Ms. Trần Thị Thùy Dung

Sau thời gian ôn tập bạn Dung đã thi đạt 475 điểm và hiện đang tiếp tục ôn luyện để tăng điểm.

 

16. Kết quả của Ms. Mai Ngọc Huyền

Sau quá trình ôn tập bạn Ngọc Huyền đã đạt 795 điểm khi thi thật. 

 

15. Kết quả của Ms. Nguyễn Thị Thùy

Sau quá trình ôn tập 1 tháng, bạn Thùy đã tăng từ 500 điểm lên 650 điểm khi thi thật. Hiện tại Thùy vẫn tiếp tục tham gia khóa học để nâng cao điểm số.

 

14. Kết quả của Ms. Trần Ngọc Hương Liên

Sau quá trình ôn tập 3 tháng, bạn Hương Liên đã tăng từ 500 điểm ban đầu lên 670 điểm khi thi thật. 

 

13. Kết quả của Mr. Ngô Trọng Đạt

Sau quá trình ôn tập 1 tháng, bạn Trọng Đạt đã tăng từ 700 điểm và đạt 815 điểm khi thi thật. 

 

12. Kết quả của Mr. Mã Minh Quân

Sau quá trình ôn tập 1 tháng, bạn Minh Quân đã tăng từ 730 điểm và đi thi đạt 895 điểm như mong đợi. 

 

11. Kết quả của Ms. Lộc Thị Minh Hiền

Chị Hiền đã thi đạt 625 điểm như mong đợi. Hiện tại chị Hiền vẫn đang tiếp tục học để tiếp tục cải thiện điểm số của mình.

 

10. Kết quả của Ms. Ngô Phương Anh

Sau 6 tháng ôn tập, chị Phương Anh đã tăng từ 490 điểm lên 860 điểm. 

 

9. Kết quả của Ms. Lê Thị Thúy Nga

Sau 1 tháng ôn tập, bạn Nga đã tăng từ 550 điểm lên 640 điểm như mong đợi.

 

8. Kết quả của Mr. Hồ Nguyễn Xuân Thanh

Sau thời gian ôn tập, anh Xuân Thanh đã tăng từ 330 điểm lên 435 điểm. Hiện anh vẫn đang tiếp tục đăng ký khóa học để cải thiện điểm trên.

 

7. Kết quả của Mr. Nguyễn Thành Nhân

Sau 3 tháng ôn tập, anh Thành Nhân đã tăng từ 500 điểm lên 685 điểm như mong đợi. Hiện tại anh vẫn đang tiếp tục đăng ký khóa học để cải thiện điểm với mục tiêu cao hơn nữa nha.

 

6. Kết quả của Mr. Vũ Hồng Hải

Sau 1 tháng ôn tập, anh Hồng Hải đã đạt được 530 điểm khi thi thật. Không dừng lại ở đó, anh Hải vẫn đang tiếp tục đăng ký khóa học để cải thiện điểm.

 

5. Kết quả của Mr. Nguyễn Vĩnh Hiệp

Bạn Vĩnh Hiệp sau khi học trong vòng 6 tháng đã tăng từ 0 điểm lên 480 điểm. Hiện tại bạn vẫn đang tiếp tục đăng ký khóa học để cải thiện điểm.

 

4Kết quả của Mr. Cường

Sau 3 tháng ôn tập, anh Cường đã tăng từ 450 điểm lên 700 điểm trên lộ trình học của Tiếng Anh Mỗi Ngày. Nhưng điểm thi thật sự của anh đã vượt ngoài mong đợi là 770 điểm.

 

3. Kết quả của Ms. Nguyễn Thị Mai

Chị Hiền sau khi học đã tăng từ 350 điểm lên 555 điểm hiện tại. Chị vẫn đang tiếp tục đăng ký khóa học để cải thiện.

 

2. Kết quả của Ms. Nguyễn Thị Mai

Sau 2 tháng học tập, điểm của bạn Mai đã tăng từ 440 lên 650 điểm. Hiện tại bạn vẫn đang học tiếp để hướng đến mục tiêu cao hơn! 

 

1. Kết quả của Ms. Trần Ngọc Thúy An

Sau 1 tháng ôn tập, chị Thúy An đã tăng từ 500 điểm lên 650 điểm như mong đợi. Chị vẫn đang tiếp tục đăng ký khóa học để cải thiện điểm.

 

Kết quả của Học viên vào Quý I Năm 2019

 

16Kết quả của Mr. Đái Quốc Triều

Sau 3 tháng ôn tập, anh Triều đã tăng từ 450 điểm lên 525 điểm như mong đợi. Anh vẫn đang tiếp tục học để cải thiện điểm trên TAMN.

 

15. Kết quả của Ms. Đoàn Lê Hải Yến

Chị Yến là học viên từ nước ngoài của TAMN, chị ôn thi online và thi TOEIC tại nước Nhật.

Xuất phát điểm của chị Yến từ 200. Sau 4 tháng học lại từ đầu (tài khoản luyện thi pro) + tập trung học từ vựng (30 từ/ 1 ngày). Chị đã đạt được kết quả 710 điểm ngoài mong đợi.

 

14. Kết quả của Ms. Nguyễn Thị Thùy Dương

Sau 3 tháng ôn tập, bạn Dương đã đạt 710 điểm. 
 

 

13. Kết quả của Mr. Ngô Đà Giang

Sau 1 tháng ôn tập, anh Giang đã đạt 620 điểm. 

 

12. Kết quả của Mr. Đặng Hùng Lâm

Điểm ban đầu của anh Lâm là 700 và sau 1 tháng ôn tập anh đã đạt 920 điểm. Đây là mốc điểm mà rất nhiều bạn luyện thi TOEIC mong ước đạt được.

 

11. Kết quả của Ms. Nguyễn Thị Hồng Ngọc

Điểm ban đầu của bạn Ngọc là 370 và sau 3 tháng ôn tập bạn đã đạt 650 điểm. 

 

10. Kết quả của Ms. Triệu Thị Thanh

Điểm ban đầu của bạn Thanh là 350 và sau gần 3 tháng ôn tập, bạn đã đạt 500 điểm. 

 

9. Kết quả của Mr. Đào Văn Hùng

Điểm ban đầu của bạn Hùng là 760 và sau 1 tháng ôn tập bạn đã đạt 830 điểm. Tăng 70 điểm so với trình độ ban đầu.

 

8. Kết quả của Ms. Bùi Thị Hồng Vân

Điểm ban đầu của chị Vân là 400 điểm, sau khoảng thời gian gần 3 tháng ôn tập thì chị đạt 645 điểm.

 

 

7. Kết quả của Ms. Trần Thị Anh Thư

Xuất phát điểm của chị Thư là 460 điểm nhưng sau 2 tháng luyện tập chị đã thi đạt điểm mong đợi là 635 điểm.

 

6. Kết quả của Mr. Tiến Đức

Bạn Tiến Đức đã đạt 665 điểm trong kì thi Toeic.

 

5. Kết quả của Mr. Hồ Thành Đạt

Điểm ban đầu của bạn Đạt là 150 điểm và sau 3 tháng bạn đã đạt 620 điểm 💪 

 

4. Kết quả của Ms. An Thùy Lan

Điểm ban đầu của chị Lan là 470 điểm và sau hơn 2 tháng chị đã đạt 610 điểm 💪 

 

3. Kết quả của Mr. Tô Hoàng Cường

Điểm ban đầu của anh Cường là 360 điểm và sau 3 tháng anh đã đạt 655 điểm 💪

 

2. Kết quả của Ms. Bùi Thị Hải Ngọc

Điểm ban đầu của Ms. Hải Ngọc là 750 và sau 1 tháng anh đã đạt 850 điểm!
Ms. Hải Ngọc nói đề luyện trên Tiếng Anh Mỗi Ngày khá sát với đề thi thật, độ khó thì tương đương như nhau :)

 

1. Kết quả của Ms. Vũ Thu Trúc

Ms. Trúc đã luyện trong vòng 1 tháng rồi đi thi, Ms đã đạt 700 điểm. 

Review của học viên ngày 11/02/2019

 

 

Kết quả của Học viên vào Quý IV Năm 2018

 

22. Kết quả của Mr. Ha Tan Duc

Điểm ban đầu của anh là 490 và sau 3 tháng anh đã đạt 675 điểm!
Theo anh nhận xét thì: "Học ở Tiếng Anh Mỗi Ngày lên điểm rất nhanh. Thực sự, cho đến giờ theo cá nhân mình nghĩ chưa thấy trang nào luyện thi tốt như Tiếng Anh Mỗi Ngày."

 

21. Kết quả của Mr. Mai Quang Hưng

Điểm ban đầu của anh là 370 và sau 3 tháng, anh đã đạt 635 điểm! Anh nói anh muốn chinh phục số điểm cao hơn nữa, anh đang tiếp tục học với TAMN.


 

20. Kết quả của Ms. Trần Thị Nhật Hồng

Điểm xuất phát ban đầu của chị Hồng là 670 và sau 1 tháng ôn tập, chị đã đạt 850 điểm.
Theo chị đánh giá thì: "Giao diện trang Tiếng Anh Mỗi Ngày trực quan, dễ hiểu. Thuận tiện cho những người tự luyện theo lộ trình nhất định."

 

19. Kết quả của Ms. Quế Trâm

Điểm xuất phát ban đầu của bạn Trâm là 420 điểm và sau 2 tháng ôn tập, bạn đã đạt 565 điểm 💪

 

18. Kết quả của Ms. Anh Nguyên 

Điểm ban đầu của bạn Nguyên là 610 và bạn chỉ tập trung ôn luyện trong vòng 2 tháng rồi đi thi. Kết quả là bạn đã đạt 850 điểm 😍. 

 

17. Kết quả của Mr. Nguyen Y Thang

Điểm xuất phát của bạn là 400 điểm và sau 3 tháng ôn tập, bạn đã đạt 570 điểm 💪

 

16.  Kết quả của Mr. Hoàng Trúc Tân

Bạn Tân có Target là 400, khi bắt đầu học với TAMN bạn ở mốc 510, mặc dù chưa kết thúc khóa học nhưng bạn đã đi thi và vượt mục tiêu.
Bạn đang ở cột mốc 530-550, bạn thi được 555 khá sát với điểm dự đoán.

 

15.  Kết quả của Mr. Tuyên

Điểm ban đầu của anh Tuyên là 550 và sau 4 tháng, anh đã đạt 725 điểm. Anh vẫn đang có dự định ôn luyện tiếp để nâng điểm trong tương lại.

 

14. Kết quả của Ms. Xuân 

Điểm ban đầu của chị là 680 và sau hơn 1 tháng ôn tập, chị đã đạt 770 điểm! Ms.Xuân thuộc thế hệ 6x nhưng chị không hề thua các bạn trẻ đâu ạ. 

 

13. Kết quả của Ms. Nguyễn Thị Ngọc Diễm

Điểm ban đầu của bạn Diễm là 450 và bạn chỉ tập trung ôn luyện trong vòng 3 tháng rồi đi thi. Mặc dù điểm đánh giá khi học trên hệ thống sau 3 tháng của bạn là 750 điểm nhưng điểm thi thật của bạn đã đạt đến 825 điểm. 

 

12. Kết quả của Ms. Uyên

Điểm ban đầu của chị Uyên là 600 điểm, mặc dù bận rộn công việc nên không có nhiều thời gian ôn luyện nhưng sau 5 tháng ôn tập thì chị Uyên cũng đã thi đạt 745 điểm 💪

 

11. Kết quả của Mr. Vũ Đình Phú

Điểm ban đầu của anh Phú là 450, mặc dù không dành nhiều thời gian vì bận công việc nhưng sau sau hơn 5 tháng ôn tập anh cũng đã đạt 600 điểm như mong đợi!

 

10. Kết quả của Mr. Nguyễn Huy Hiếu

Điểm ban đầu của anh Hiếu là 440 và sau 4 tháng, anh đã đạt 705 điểm. Tăng 265 điểm so với trình độ ban đầu 💪

 

9. Kết quả của Ms. Bùi Hoàng Bích Uyên 

Điểm ban đầu của bạn Uyên là 600 và sau 2 tháng, Uyên đã đạt 765 điểm. Bạn đã tăng được 165 điểm so với trình độ ban đầu 💪

 

8. Kết quả của Mr. Lợi

Điểm ban đầu của bạn Lợi là 625 và sau 1 tháng, bạn đã đạt 775 điểm. Chỉ trong vòng 1 tháng thôi bạn đã tăng lên 150 điểm 

 

7. Kết quả của Ms. Nguyễn Thị Thanh Trà

Điểm ban đầu của bạn Trà là 650 và sau 3 tháng, bạn đã đạt 760 điểm. 💪
Bạn Trà đánh giá: "Tiếng Anh Mỗi Ngày là một phần mềm hay. Luyện nghe lên ầm ầm luôn =))) tăng liền tù tì 100 trong vòng 3 tháng. Có hôm làm chán luyện nghe lại lê la qua làm mấy đề thi thử 😙😙 Nói chung là rất cảm ơn Tiếng Anh Mỗi Ngày ❤❤❤❤"

 

6. Kết quả của Mr. Trần Ngọc Đoan

Điểm ban đầu của anh Đoan là 320 điểm và sau hơn 3 tháng ôn tập, anh đã đạt 645 điểm 💪 

 

5. Kết quả của Mr. Võ Quang Vũ

Điểm ban đầu của anh Vũ là 480 điểm và sau hơn 2 tháng, anh đã đạt 640 điểm.

 

4. Kết quả của Mr. Nguyễn Văn Nghị

Điểm ban đầu của anh Nghị là 630 điểm và sau 1 tháng, anh đã đạt 680 điểm 💪 

 

3. Kết quả của Mr. Ngô Quyết Tiến

Điểm ban đầu của anh Tiến là 400 điểm và sau hơn 3 tháng, anh đã đạt 665 điểm 💪 

 

2. Kết quả của Mr. Quốc Triều

Điểm ban đầu của anh Triều là 270 điểm và sau hơn 3 tháng ôn tập, anh đã đạt 495 điểm 

 

1. Kết quả của Mr. Võ Văn Hoàng

Điểm ban đầu của anh Hoàng là 400 điểm và sau hơn 2 tháng, anh đã đạt 535 điểm 💪

 

 heart Đội ngũ Tiếng Anh Mỗi Ngày team luôn cố gắng không ngừng nâng cao chất lượng chương trình cũng như dịch vụ để giúp bạn học hiệu quả hơn. Những chia sẻ, nhận xét của các bạn là nguồn động lực và đóng góp quan trọng để Tiếng Anh Mỗi Ngày phát triển như ngày hôm nay.

Xem thêm đánh giá của học viên trên Tiếng Anh Mỗi Ngày Fanpage