Giới từ trong tiếng Anh có nhiều loại, và một trong số đó là giới từ đơn.

Giới từ đơn là những giới từ chỉ bao gồm 1 từ. Vì số lượng giới từ đơn trong tiếng Anh rất nhiều nên bài học chỉ xin giới thiệu với bạn các giới từ đơn phổ biến và hữu dụng nhất trong tiếng Anh.

 

1. Giới từ chỉ thời gian

Ba giới từ at, in, on cùng có nghĩa là "vào, tại" thời điểm nào đó, nhưng tuỳ vào loại thời điểm mà chúng ta dùng at, in, on khác nhau:

 • at dùng cho thời gian xác định (như mấy giờ, hay thời gian cụ thể như giờ trưa)
 • in dùng cho năm, tháng, thế kỷ và một khoảng thời gian dài
 • on dùng cho thứ và ngày

Ví dụ:

AT IN ON
 • at 3 o'clock
  vào lúc 3 giờ
 • at night
  vào buổi tối
 • at dinnertime
  vào bữa ăn tối
 • at sunrise
  vào lúc mặt trời mọc
 • at the moment
  tại thời điểm hiện tại
 • at Christmas
  vào khoảng thời gian Giáng Sinh
 • in May
  vào tháng 5
 • in 1991 / in the 1990s
  vào năm 1991 / vào thập niên 1990
 • in the summer
  vào mùa hè
 • in the past / in the future
  trong quá khứ / trong tương lai
 • in the next century
  vào thế kỷ sau
 • in the Ice Age
  vào Kỷ Băng Hà
 • on Sunday
  vào ngày chủ nhật
 • on March 6th
  vào ngày 6 tháng 3
 • on December 25th, 2010
  vào ngày 25 tháng 12 năm 2010
 • on Christmas Day
  vào ngày Giáng Sinh
 • on my birthday
  vào ngày sinh nhật của tôi
 • on New Year's Eve
  vào ngày giao thừa

 

Ngoài ra có còn một số giới từ chỉ thời gian quan trọng khác như:

 • before + thời điểm = trước thời điểm
  • ​before 7 PM = trước 7 giờ tối
 • after + thời điểm = sau thời điểm
  • ​after Monday = sau Thứ Hai
 • in + khoảng thời gian = sau khoảng thời gian
  • ​in two days = sau 2 ngày nữa
 • khoảng thời gian + ago = khoảng thời gian trước
  • five years ago = 5 năm trước
 • between + khoảng thời gian = trong khoảng thời gian
  • between July and December = trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 12
 • during + khoảng thời gian = trong suốt khoảng thời gian
  • ​during my childhood = trong suốt thời thơ ấu của tôi
 • by + thời điểm = trước thời điểm / trễ nhất là thời điểm
  • ​by Monday = trước Thứ Hai / trễ nhất là Thứ Hai
 • over + khoảng thời gian = trong suốt khoảng thời gian (thường là khoảng thời gian trong tương lai)
  • over the next three years = trong suốt 3 năm tới

There will be human on Mars in the future.

There will be human on Mars in the future.

 

2. Giới từ chỉ nơi chốn

Ba giới từ at, in, on cùng có nghĩa là "ở, tại" nơi nào đó, nhưng tuỳ vào loại nơi chốn mà chúng ta dùng at, in, on khác nhau:

 • at : ở tại, dùng cho địa chỉ / nơi chốn cụ thể
 • on : ở trên dùng cho bề mặt
 • in : ở trong, dùng cho một khu vực được xem là khép kín

Ví dụ:

AT IN ON
 • at the corner
  tại góc đường
 • at the bus stop
  tại trạm xe buýt
 • at the door
  tại (khu vực) cửa
 • at 55 Cao Thang Street
  tại số 55 đường Cao Thắng
 • at the entrance
  ở lối vào
 • at the crossroads
  tại giao lộ
 • at the front desk
  tại bàn lễ tân
 • in the garden
  ở trong vườn
 • in London
  ở London
 • in England
  ở nước Anh
 • in my wallet
  ở trong ví của tôi
 • in the box
  ở trong cái hộp
 • in the building
  ở trong toà nhà
 • in the car
  ở trong chiếc xe
 • on the table
  ở trên bán
 • on the page
  ở trên trang giấy
 • on the door
  ở trên cánh cửa
 • on Cao Thang Street
  ở đường Cao Thắng
 • on the box
  ở trên cái hộp
 • on the wall
  ở trên tường
 • on the menu
  ở trên thực đơn

 

Ngoài ra còn có một số giới từ chỉ nơi chốn quan trọng khác là:

 • above = ở bên trên
 • below = ở bên dưới
 • under = dưới
 • behind = sau
 • in front of = trước
 • between = giữa
 • next to = ngay cạnh
 • by = bên cạnh
 • near = gần

Giới từ trong tiếng Anh