Từ hạn định

 

 

Chức năng của từ hạn định (Determiners)

Bài học này nói về chức năng cụ thể của từng loại từ hạn định.

Bạn cũng có thể học thêm về chức năng tổng quát của tất cả các từ hạn định trong tiếng Anh trong bài học Chức năng của từ hạn định nữa nhé!

 

1. Mạo từ (Articles)

✅ Tóm tắt:

  Danh từ số ít Danh từ số nhiều Danh từ không đếm được
Nếu danh từ là không xác định Mạo từ a hoặc an
 • a cat
 • a student

(không dùng mạo từ)

 • cats
 • students

(không dùng mạo từ)

 • water
 • paper
Nếu danh từ là xác định

Mạo từ the

 • the cat
 • the student

Mạo từ the

 • the cats
 • the students

Mạo từ the

 • the water
 • the paper

 

Mạo từ là một trong những loại từ hạn định phổ biến nhất trong tiếng Anh.

Việc chọn lựa mạo từ cho danh từ phụ thuộc vào việc danh từ đó có "xác định" hay không, và danh từ đó thuộc loại số ít, số nhiều, hay không đếm được.

 

Trường hợp danh từ không xác định

💡 Danh từ không xác định có nghĩa là khi người nghe và người nói chưa biết gì về đối tượng được nói đến hoặc chỉ biết một cách chung chung.

Ví dụ:

 • a cat → một con mèo nói chung chung, người nghe hoặc người nói chưa biết gì về con mèo này.
 • students → các học sinh nói chung chung, người nghe hoặc người nói chưa biết gì về những người học sinh này.

a cat   students

 

Khi danh từ không xác định, chúng ta dùng mạo từ như sau:

 • Danh từ số ít: dùng mạo từ a hoặc an
  Ví dụ: a cat, an apple

 • Danh từ số nhiều: không dùng mạo từ
  Ví dụ: students, phones

 • Danh từ không đếm được: không dùng mạo từ
  Ví dụ: water, paper

 

Vậy với trường hợp danh từ số ít, khi nào dùng a, khi nào dùng an?

Dùng "an" khi danh từ bắt đầu bằng âm nguyên âm, còn dùng "a" khi danh từ bắt đầu bằng âm phụ âm:

 • apple bắt đầu bằng nguyên âm /æ/ → an apple
 • bottle bắt đầu bằng phụ âm /b/ → a bottle

Lưu ý là chúng ta phải xét đến âm phát ra thực sự khi nói chứ không phải khi viết:

 • hour (giờ), khi viết thì bắt đầu bằng chữ cái phụ âm h, nhưng khi nói thì h không được phát âm mà bắt đầu bằng nguyên âm /aʊ/ (/ˈaʊər/) → an hour
 • uniform (đồng phục), khi viết thì bắt đầu bằng chữ cái nguyên âm u, nhưng khi nói thì từ này bắt đầu bằng phụ âm /j/ (/juːnɪfɔːrm/) → a uniform

 

Trường hợp danh từ xác định

💡 Ngược lại với danh từ không xác định, danh từ xác định có nghĩa là khi người nghe và người nói đã biết gì đó về đối tượng được nói đến hoặc đã nói đến trong cuộc trò chuyện.

Ví dụ:

 • the cat → con mèo, đã được biết đến hoặc đã được nói đến trong cuộc trò chuyện
 • the students → các học sinh, đã được biết đến hoặc đã được nói đến trong cuộc trò chuyện
 • the water → nước, đã được biết đến hoặc đã được nói đến trong cuộc trò chuyện

Khi danh từ xác định, chúng ta dùng mạo từ the cho cả 3 loại danh từ: danh từ số ít, danh từ số nhiều, danh từ không đếm được.

 

2. Từ hạn định chỉ định (Demonstrative Determiners)

✅ Tóm tắt:

  Danh từ số ít Danh từ số nhiều Danh từ không đếm được
Gần người nói this
này
these
này

this
này

Xa người nói

that
đó, kia

those
đó, kia

that
đó, kia

 

💡 Từ hạn định chỉ định dùng để chỉ sự xa hay gần người nói.

Gồm 4 từ: this, that, these, those

 

Ví dụ:

 • I like this color.
  Tôi thích màu này.

 • That girl looks so cute.
  Bé gái đó trông thật dễ thương.

 • These books belong to me.
  Những quyển sách này thuộc về tôi.

 • Can you see those buildings?
  Bạn có thấy những tòa nhà đó không?

 • This tea tastes good.
  Trà này ngon.

 • I don't like that advice.
  Tôi không thích lời khuyên đó.

This tea tastes good.    
This tea tastes good.    

 

3. Từ hạn định sở hữu / Tính từ sở hữu (Possessive Determiners)

💡 Từ hạn định sở hữu, hay còn gọi là Tính từ sở hữu, được dùng để chỉ việc ai đó đang "sở hữu" một thứ gì đó.

Gồm 7 từ: my, your, his, her, its, our, their tương ứng với các đại từ nhân xưng I, you, he, she, it, we, they.

Ví dụ:

 • We sold our house last week.
  Chúng tôi đã bán căn nhà của chúng tôi vào tuần trước.

 • Your book is currently at my room.
  Quyển sách của bạn hiện đang ở phòng của tôi.

 • Her dress is very expensive.
  Chiếc đầm của cô ấy rất đắt tiền.

We sold our house last week.
We sold our house last week.

 

⚠️ Lưu ý:

 • Không nhằm lẫn Từ hạn định sở hữu, hay còn gọi là Tính từ sở hữu, với Đại từ sở hữu.

  • Ví dụ: my (tính từ sở hữu) >< mine (đại từ sở hữu)

 • Phân biệt ITS (của nó) với IT'S (= IT + IS):

  • The cat licks its fur. → Con mèo liếm lông của nó.

  • It's raining. = It is raining. → Trời đang mưa.

  • Look at the train! It's coming. = It is comming → Nhìn tàu hỏa kìa! đang tiến đến.