• Câu hỏi: Cách nhận biết mệnh đề quan hệ rút gọn trong câu

  Nguyễn Thị Thu Yến

  Được hỏi bởi Nguyễn Thị Thu Yến, vào ngày 20/11/2019

 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Ad ơi mình tưởng câu này là MDQH rút gon, which is surrounded ạ?ad giải thích tại sao k phải là MDQH với ạ?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Nếu mình xem câu này là một câu MĐQH rút gọn thì ý bạn là câu MĐQH đầy đủ sẽ là:
  "Seating in the Bogor Stadium which is completely surrounded the field so that all visitors are afforded excellent views of events."

  Khi này, ta có thể xem nó như một MĐQH bị động. Tuy nhiên, động từ "be + V3/ed" ở đây (is surrounded) lại nằm ngay kế "the field" mà không có "by" ở giữa chúng. Vậy thì khi đọc vào, đoạn này đã không có nghĩa, và cũng không đúng về mặt ngữ pháp rồi nha.

  Bây giờ ta có câu gốc là:
  "Seating in the Bogor Stadium completely surrounds the field so that all visitors are afforded excellent views of events."

  Câu này thật ra là một câu ghép hai mệnh đề lại bằng liên từ phụ thuộc "so that". Chủ ngữ của mỗi mệnh đề sẽ là phần được gạch dưới, và do mỗi mệnh đề là riêng, chúng phải có một động từ chính. Mệnh đề thứ hai có "all visitors" là chủ ngữ và động từ chính là "are afforded". Tương tự, chỗ trống trong mệnh đề đầu tiên phải là một động từ chính chia theo chủ ngữ, chứ không thể có đại từ quan hệ hay gì khác vào được, nên ta chọn "surrounds" theo chủ ngữ của mệnh đề và theo thì của câu là ở hiện tại đơn nha.

  Trân trọng,
  TAMN Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

 • 1

  Bạn còn những thắc mắc khác về tiếng Anh?

  Tìm kiếm một câu hỏi có sẵn ở Tiếng Anh Mỗi Ngày

 • 2

  Bạn đang muốn học và phát triển trình độ tiếng Anh của mình?

  Nếu bạn đang thật sự muốn học tiếng Anh online, bạn sẽ quan tâm đến Chương trình Học tiếng Anh PRO của Tiếng Anh Mỗi Ngày.

  Chương trình này sẽ giúp bạn phát triển những gì cần thiết nhất để giỏi tiếng Anh.

  Xem mô tả chi tiết về Học tiếng Anh PRO