3 thì đơn tiềng Anh

 

Bài học này sẽ đi vào chi tiết về 3 thì động từ trong tiếng Anh: Thì Hiện Tại Đơn, Thì Quá Khứ Đơn, Thì Tương Lai Đơn.

Nếu bạn chỉ muốn ôn lại nhanh, bạn có thể nhấn vào đây để đến bảng tóm tắt kiến thức.
Nếu bạn muốn học chi tiết về từng thì, hãy đọc tiếp ngay dưới đây nhé!

 

 

1. Thì hiện tại đơn (Present Simple)

Thì hiện tại đơn được dùng để làm gì?

Thì hiện tại đơn được dùng để diễn tả các hành động sau:

 • Một hành động mang tính thường xuyên, lặp đi lặp lại:

  • She often goes to school early. = Cô ấy thường đi học sớm.

  • I always brush my teeth before I go to bed. = Tôi luôn luôn đánh răng trước khi đi ngủ.

  • We go to the cinema once a month. = Chúng tôi đi xem phim mỗi tháng một lần.

  • It rains a lot here in the summer. = Ở nơi này vào mùa hè mưa rất nhiều.

 • Một sự thật hiển nhiên:

  • The earth goes around the sun. = Trái đất quay xung quanh mặt trời.

  • Water boils at 100 degrees Celcius. = Nước sôi ở nhiệt độ 100 độ C.

 • Một trạng thái ở hiện tại:

  • Tom is home. = Tom ở nhà.

  • Wendy is a singer. = Wendy là ca sỹ.

 • Nghĩa tương lai: các chương trình, kế hoạch được sắp xếp sẵn, lên lịch sẵn:

  • The plane arrives at 18.00 tomorrow. = Máy bay sẽ đến lúc 18h ngày mai.

  • The film begins at 8pm. = Bộ phim sẽ bắt đầu lúc 8 giờ tối.

Lưu ý: Thì hiện tại đơn chỉ dùng trong các trường hợp trên.
Thì hiện tại đơn KHÔNG được dùng để diễn tả một hành động đang xảy ra tại thời điểm hiện tại. Chúng ta cần dùng thì hiện tại tiếp diễn để nói về những hành động như vậy.

 

She often goes to school early.

She often goes to school early.

Công thức thì hiện tại đơn

 • Nếu chủ ngữ ở ngôi thứ ba số nhiều, ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai (tương ứng với they, I, we, you): dùng động từ nguyên mẫu

  • I always brush my teeth before I go to bed. = Tôi luôn luôn đánh răng trước khi đi ngủ.

  • Jane and Tom go to the cinema once a month. = Jane và Tom đi xem phim mỗi tháng một lần.

 • Nếu chủ ngữ ở ngôi thứ ba số ít (tương ứng với he, she, it): dùng động từ thêm đuôi -s hoặc -es:

  • The film begins at 8pm. = Bộ phim sẽ bắt đầu lúc 8 giờ tối.
   (begin→ begins)

  • My son watches football every night. = Con trai tôi xem đá bóng mỗi tối.
   (watch → watches)

  • Trường hợp động từ have: She has a big house. = Cô ấy có một căn nhà lớn.
   (have → has)

 • Riêng với động từ to be:

  • Ngôi thứ nhất số ít: biến đổi thành am
   I am a student. = Tôi là sinh viên.

  • Ngôi thứ ba số ít: biến đổi thành is
   Jim is Canadian. = Jim là người Canada.

  • Các ngôi còn lại: biến đổi thành are
   They are here. = Họ ở đây.

I always brush my teeth before I go to bed.

I always brush my teeth before I go to bed.

Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn

Vì hiện tại đơn thường được dùng để diễn tả các hành động xảy ra lặp đi lặp lại, nên trong câu thường có các từ chỉ hành động xảy ra thường xuyên đến mức nào:

 • always = luôn luôn
 • usually = thường xuyên
 • often = thường
 • sometimes = thỉnh thoảng
 • every _____ 
  ví dụ: every day (mỗi ngày), every week (mỗi tuần)
 • once a _____
  ví dụ: once a month (mỗi tháng một lần), once a day (mỗi ngày một lần)
 • ...

Nếu bạn muốn tìm hiểu chi tiết hơn về thì hiện tại đơn, bạn có thể học tại đây: Thì Hiện Tại Đơn.

 

2. Thì quá khứ đơn (Past Simple)

Thì quá khứ đơn được dùng để làm gì?

Thì quá khứ đơn được dùng để diễn tả các hành động sau:

 • Một hành động xảy ra và chấm dứt tại một thời điểm trong quá khứ:

  • I graduated from high school in 2010. = Tôi tốt nghiệp THPT năm 2010.

  • Kim lived in Japan when she was a child. = Kim sống ở Nhật lúc còn nhỏ.

 • Một hành động lặp đi lặp lại trong quá khứ:

  • He often came to class late. = Anh ấy hay đến lớp trễ (trong quá khứ).

 • Một trạng thái trong quá khứ:

  • The apple was on the table before. = Lúc nãy quả táo ở trên bàn.

  • The kids were home yesterday. = Bọn trẻ ở nhà hôm qua.

>> Bạn có thể học thêm về sự khác biệt của thì quá khứ đơn và thì hiện tại hoàn thành ở bài học Phân biệt các thì trong tiếng Anh dễ nhầm lẫn

Lưu ý:

Thì quá khứ đơn thường được dịch sang tiếng Việt có từ "đã". Tuy nhiên, trong một số trường hợp không dịch thành "đã" nhưng vẫn dùng thì quá khứ đơn.

Ví dụ ngay ở câu trên: I graduated from high school in 2010. = Tôi tốt nghiệp THPT năm 2010.

Trong tiếng Việt, chúng ta không cần nói "đã tốt nghiệp" vì chúng ta ngầm hiểu sự việc đã xảy ra trong quá khứ, nhưng trong tiếng Anh chúng ta bắt buộc phải dùng thì quá khứ đơn "graduated", nếu không câu này sẽ sai ngữ pháp.

 

I graduated from high school in 2010.

I graduated from high school in 2010.

Công thức thì quá khứ đơn

 • Với các động từ thường: dùng động từ thêm đuôi -ed

  • I graduated from university in 2010. = Tôi tốt nghiệp đại học năm 2010.
   (graduate → graduated)

  • They wanted to buy a house. = Họ đã muốn mua nhà.
   (want → wanted)

 • Với các động từ bất quy tắc: dùng dạng động từ V2

  • Sam fell from the tree and broke his leg. = Sam ngã từ trên cây và gãy chân.
   (fall → fell ; break → broke)

  • He came to class late yesterday. = Anh ấy đến lớp trễ hôm qua.
   (come → came)

 • Riêng với động từ to be:

  • Ngôi thứ nhất số ít và ngôi thứ ba số ít: biến đổi thành was

   • I was very happy when I got the results. = Tôi đã rất vui khi nhận được kết quả.

   • The child was at his grandparent's house. = Đứa bé đã ở nhà ông bà của nó.

  • Các ngôi còn lại: biến đổi thành were

   • The kids were home yesterday. = Bọn trẻ ở nhà hôm qua.

   • You were 1 year old when you walked for the first time. = Con được 1 tuổi lúc con mới biết đi.

Sam fell from the tree and broke his leg.

Sam fell from the tree and broke his leg.

Dấu hiệu nhận biết thì quá khứ đơn

Vì thì quá khứ đơn thường được dùng để diễn tả một hành động xảy ra và chấm dứt tại một thời điểm trong quá khứ, nên trong câu thường nhắc đến thời điểm trong quá khứ đó:

 • yesterday = hôm qua
 • in the past = trong quá khứ
 • before = trước đây
 • last ______
  ví dụ: last week (tuần trước), last year (năm ngoái)
 • ______ ago
  ví dụ: two minutes ago (2 phút trước), a month ago (1 tháng trước) 
 • ...

 

3. Thì tương lai đơn (Future Simple)

Thì tương lai đơn được dùng để làm gì?

Thì tương lai đơn được dùng để diễn tả các hành động sau:

 • Một hành động được dự đoán sẽ xảy ra trong tương lai:

  • I think it will rain tonight. = Tôi nghĩ tối nay trời sẽ mưa.

  • You will be in time if you hurry. = Bạn sẽ đến kịp nếu bạn khẩn trương lên.

 • Một quyết định được đưa ra ngay tại thời điểm nói:

  • I will pay for the dinner. = Tôi sẽ trả tiền ăn tối.

  • I will call Jane now. = Tôi sẽ gọi cho Jane ngay.

 • Thể hiện hứa làm gì đó, đồng ý làm gì đó, giúp đỡ người khác làm gì đó...

  • I will check this letter for you. = Tôi sẽ kiểm tra lá thư này cho bạn.

  • He will not lend me any money. = Anh ấy nhất định không cho tôi mượn tiền.

  • I will not do that again. = Tôi sẽ không làm điều đó nữa.

>> Bạn có thể học thêm về sự khác biệt của 3 thì động từ nói về hành động trong tương lai ở bài học Phân biệt các thì trong tiếng Anh dễ nhầm lẫn

I will call Jane now.

I will call Jane now.

Công thức thì tương lai đơn

will + động từ nguyên mẫu

 • You will be in time if you hurry. = Bạn sẽ đến kịp nếu bạn khẩn trương lên.

 • She will pay for the dinner. = Cô ấy sẽ trả tiền ăn tối.

Dấu hiệu nhận biết thì tương lai đơn

Vì thì tương lai đơn thường dùng diễn tả một hành động được dự đoán sẽ xảy ra trong tương lai, nên trong câu sẽ có thể nhắc đến thời điểm trong tương lai đó:

 • tomorrow = ngày mai
 • in the future = trong tương lai
 • later = sau này
 • soon = sắp
 • next ______
  ví dụ: next week (tuần sau), next year (năm sau)
 • in _____
  ví dụ: in two minutes (sau 2 phút nữa), in a month (sau 1 tháng nữa) 
 • ...