• Câu hỏi: Rút gọn mệnh đề quan hệ

  Hoàng Anh
  Được hỏi bởi Hoàng Anh, vào ngày 02/09/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • ad ơi trong phần từ vựng cần biết của câu này, có câu '' She seems remarkably energetic for a woman her age'' , vì sao không có '' at'' , tức là '' .... for a woman AT her age'' ạ
  em cảm ơn ad

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Câu bạn hỏi thật ra là dùng rút gọn mệnh đề quan hệ, lẽ ra là "for a woman who is her age". Bạn cứ nhớ là nếu có 2 cụm danh từ đứng ngay kế nhau thì khả năng cao câu đang dùng rút gọn MĐQH nha. Ngoài ra, nếu có "at" ở đây thì nghĩa câu vẫn không đổi.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này