• Câu hỏi: Động từ to make

  Trương Văn Lâm
  Được hỏi bởi Trương Văn Lâm, vào ngày 04/11/2019
 • Xin hỏi AD,

  Trong quá trình học trên TAMN liên quan đến đồng từ to make mình thấy nhiều chổ có hướng dẫn khác nhau:
  1> Make + tân ngữ + tính từ
  2> Make + tân ngữ (người/vật) + động từ nguyên mẫu.
  Nhờ AD hướng dẫn cụ thể hơn về các trường hợp này, trường hợp nào thì áp dụng tính từ, trường hợp nào thì sd động tự nguyên mẫu, ...? Cảm ơn AD

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Việc đó là tùy vào ý câu mà bạn đang cần tìm/muốn nói thôi. "Make + tân ngữ + adj" là một cấu trúc riêng của động từ "make", nghĩa là "làm cho + ai đó/cái gì đó + như thế nào đó". VD:
  This song makes me happy. => Bài hát này làm tôi vui.

  Trường hợp còn lại là do "make" là một động từ khởi phát. Bạn có thể tham khảo thêm trong bài này, nhưng cách dùng chung của những động từ khởi phát là theo dạng cấu trúc "làm/cho ai đó làm việc gì đó". Vậy nên "make + tân ngữ + động từ nguyên mẫu" sẽ có nghĩa là "làm + ai đó/cái gì đó + làm chuyện gì đó". VD:
  The boy's mother makes him study everyday. => Mẹ của đứa trẻ bắt nó học mỗi ngày.

  Khi làm bài thực tế, bạn dựa vào nghĩa câu hoặc câu được cho sẵn mà quyết định xem câu dùng cấu trúc này, và chọn đáp án đúng nha.

  Trân trọng,
  Tiếng Anh Mỗi Ngày Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này