• Câu hỏi: Nếu chọn D là V_ing làm N thì sau V_ing phải có tân ngữ theo kèm chứ ad?...

  Quý An
  Được hỏi bởi Quý An, vào ngày 02/11/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Nếu chọn D là V_ing làm N thì sau V_ing phải có tân ngữ theo kèm chứ ad?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Đúng như bạn nói thì danh động từ Ving là những động từ đóng vai trò là danh từ, nhưng bạn nhớ rằng động từ được chia thành nội và ngoại động từ, và chỉ có ngoại động từ mới cần có tân ngữ theo sau thôi.

  Ngoài ra, "marketing" cũng có thể được xem là một khái niệm của riêng nó rồi, nên nó không cần có tân ngữ nha.

  Trân trọng,
  Tiếng Anh Mỗi Ngày Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này