• Câu hỏi: Từ hạn định và Danh từ (không) đếm được

  Hoàng Anh
  Được hỏi bởi Hoàng Anh, vào ngày 03/09/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • ad ơi câu 3, effect ( ảnh hưởng) có cả dạng danh từ không đếm được và dạng danh từ số nhiều sao ạ
  em cảm ơn ad

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Đúng rồi nha. "Effect" ở nghĩa không đếm được như C chỉ các hậu quả, hiệu ứng nói chung; còn nghĩa đếm được như D ám chỉ những hậu quả, hiệu ứng này đếm được, và ta đang muốn nói đến một số lượng nhất định của chúng. Điều này cũng áp dụng với các danh từ có cả nghĩa đếm được và không đếm được khác.

  Ở đây ta chọn "effect" (không đếm được) là vì trước đó có từ hạn định "little", dùng cho loại danh từ này. Để dùng cho danh từ đếm được, ta có từ hạn định "few".

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này