• Câu hỏi: Sau "must" là gì?

  Trung
  Được hỏi bởi Trung, vào ngày 21/03/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • hi ad, mình nhớ có bài học nói sau Must thì chia Verb ở thì nguyên dạng mà nhỉ

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Trong câu này động từ nguyên mẫu của chúng ta là "be" (thuộc động từ "to be") nha bạn. Sau "must be" lúc này có thể là V3/ed (ở dạng bị động như: must be bought, must be seen...) hoặc tính từ (must be beautiful, must be nice...)

  Lúc này, ta thấy sau "be" đã có một tính từ "visible" nên sẽ không điền thêm động từ vào chỗ trống được. Vậy trong trường hợp này ta chỉ có thể điền một trạng ngữ để bổ nghĩa cho tính từ. Do đó, ta phải chọn"trạng từ "clearly".

  Ta có thể thử bỏ chỗ trống thì thấy câu vẫn tròn nghĩa, do đó chỉ có thể điền trạng từ vào đây.

 • Sang
  Trả lời bởi: Sang (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này