Như ở bài học Vị Trí và Chức Năng của Trạng Từ đã nhắc đến, trạng từ có thể phân loại thành một số loại khác nhau dựa trên chức năng của chúng.

Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 2 loại phổ biến nhất: trạng từ chỉ cách thứctrạng từ chỉ mức độ.

 

1. Trạng từ chỉ cách thức (Adverbs of Manner)

Trạng từ chỉ cách thức là gì?

💡 Trạng từ chỉ cách thức được dùng để diễn tả cách thức một hành động được thực hiện như thế nào.

Loại trạng từ này thường được dùng để bổ nghĩa cho động từ.

Ví dụ:

 • Mandy drives carefully. = Mandy lái xe cẩn thận.
  →Trạng từ carefully bổ nghĩa cho động từ drives.

 • John plays the piano beautifully. = John chơi đàn piano hay.
  →Trạng từ beautifully bổ nghĩa cho động từ plays.

Vị trí của trạng từ chỉ cách thức

Trạng từ chỉ cách thức thường bổ nghĩa cho động từ và nó có thể đứng ở các vị trí sau:

 • Sau động từ và nếu động từ có tân ngữ thì sau cả tân ngữ (phổ biến nhất):

  • He doesn't know how to write properly. → đứng sau động từ write

  • He doesn't know how to speak Korean properly. → đứng sau tân ngữ Korean

 • Trước động từ, nếu tân ngữ dài hoặc muốn gây chú ý đến trạng từ:

  • He slowly drove his newly bought car to her house. → đứng giữa chủ ngữ he và động từ drove

  • Things are slowly getting better.
   Chú ý: slowly đứng trước getting nhưng đứng sau trợ động từ are.

 • Trước chủ ngữ:

  • Slowly things began to improve. → đứng trước chủ ngữ things

 • Lưu ý: Một số trạng từ well, badly, hard, fast luôn luôn nằm sau vị ngữ

  • He did the test well.

John plays the piano beautifully.

John plays the piano beautifully.