Như ở bài học Vị Trí và Chức Năng của Trạng Từ đã nhắc đến, trạng từ có thể phân loại thành một số loại khác nhau dựa trên chức năng của chúng.

Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 2 loại phổ biến nhất: trạng từ chỉ cách thứctrạng từ chỉ mức độ.

 

1. Trạng từ chỉ cách thức (Adverbs of Manner)

Trạng từ chỉ cách thức là gì?

💡 Trạng từ chỉ cách thức được dùng để diễn tả cách thức một hành động được thực hiện như thế nào.

Loại trạng từ này thường được dùng để bổ nghĩa cho động từ.

Ví dụ:

 • Mandy drives carefully. = Mandy lái xe cẩn thận.
  →Trạng từ carefully bổ nghĩa cho động từ drives.

 • John plays the piano beautifully. = John chơi đàn piano hay.
  →Trạng từ beautifully bổ nghĩa cho động từ plays.

Vị trí của trạng từ chỉ cách thức

Trạng từ chỉ cách thức thường bổ nghĩa cho động từ và nó có thể đứng ở các vị trí sau:

 • Sau động từ và nếu động từ có tân ngữ thì sau cả tân ngữ (phổ biến nhất):

  • He doesn't know how to write properly. → đứng sau động từ write

  • He doesn't know how to speak Korean properly. → đứng sau tân ngữ Korean

 • Trước động từ, nếu tân ngữ dài hoặc muốn gây chú ý đến trạng từ:

  • He slowly drove his newly bought car to her house. → đứng giữa chủ ngữ he và động từ drove

  • Things are slowly getting better.
   Chú ý: slowly đứng trước getting nhưng đứng sau trợ động từ are.

 • Trước chủ ngữ:

  • Slowly things began to improve. → đứng trước chủ ngữ things

 • Lưu ý: Một số trạng từ well, badly, hard, fast luôn luôn nằm sau vị ngữ

  • He did the test well.

John plays the piano beautifully.

John plays the piano beautifully.

 

2. Trạng từ chỉ mức độ (Adverbs of Degree)

Trạng từ chỉ mức độ là gì?

💡 Trạng từ chỉ mức độ được dùng để diễn tả mức độ nhiều hay ít của từ mà nó bổ nghĩa. 

Loại trạng từ này thường được dùng để bổ nghĩa cho tính từ hoặc trạng từ, ít khi bổ nghĩa cho động từ.

Ví dụ:

 • It all happened pretty quickly. = Mọi chuyện đã xảy ra khá nhanh.
  → Trạng từ pretty bổ nghĩa cho trạng từ quickly.

 • She was quite surprised they came. = Cô ấy rất bất ngờ vì họ đã đến.
  → Trạng từ quite bổ nghĩa cho tính từ surprised.

Vị trí của trạng từ chỉ mức độ

Trạng từ chỉ mức độ thường đứng ngay trước từ mà nó bổ nghĩa.

 • It all happened pretty quickly. → bổ nghĩa cho trạng từ quickly

 • She was quite surprised they came. → bổ nghĩa cho tính từ surprised

Riêng với trường hợp enough:

 • Nếu bổ nghĩa cho danh từ thì đứng ngay trước danh từ:

  • I have enough food for all of us. → bổ nghĩa cho danh từ food

 • Nếu bổ nghĩa cho các từ loại khác thì đứng ngay sau từ đó:

  • This house isn't big enough for us. → bổ nghĩa cho tính từ big

I have enough food for all of us.​

I have enough food for all of us.​

 

Một số trạng từ chỉ mức độ thường gặp

 • absolutely, completely, perfectly, totally: hoàn toàn
 • extremely, utterly: cực kỳ
 • too: quá
 • quite, really, very: rất
 • fairly, pretty, rather, relatively, somewhat: khá, tương đối
 • a (little) bit, slightly: hơi, một chút
 • enough: đủ

 

3. Tổng kết


📝 Ghi nhớ:

 • Trạng từ chỉ cách thức được dùng để diễn tả cách thức một hành động được thực hiện như thế nào.

 • Trạng từ chỉ cách thức thường bổ nghĩa cho động từ và có thể đứng ở các vị trí sau:

  • Sau động từ

  • Trước động từ

  • Trước chủ ngữ

 • Trạng từ chỉ mức độ được dùng để diễn tả mức độ nhiều hay ít của từ mà nó bổ nghĩa. 

 • Trạng từ chỉ mức độ thường được dùng để bổ nghĩa cho tính từ hoặc trạng từ và thường đứng ngay trước từ mà nó bổ nghĩa, trừ trường hợp ngoại lệ enough.

 


 

Trạng từ trong tiếng Anh có nhiều loại. Bạn có thể học chi tiết về từng loại trong các bài học dưới đây: