• Câu hỏi: Thì hiện tại đơn

  Nguyễn Hà
  Được hỏi bởi Nguyễn Hà, vào ngày 30/07/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Câu hỏi và câu trả lời khác thì, câu này có đúng không?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Trường hợp này nếu dịch nghĩa câu ra thì sẽ dễ hiểu hơn.

  Câu hỏi là "Bạn đã nói chuyện với Anne hôm nay?", dùng thì quá khứ đơn ám chỉ việc này đã xảy ra trước đó trong ngày.
  Câu trả lời lại dùng thì hiện tại đơn, là "Cô ấy đúng là nói nhiều thật", ám chỉ rằng người nói có lẽ nói chuyện với cô ấy hằng ngày, nên tất nhiên hôm nay cũng đã nói chuyện với Anne.

  Đây là một trong những cách dùng của thì Hiện tại đơn, chỉ một hành động xảy ra thường xuyên, lặp đi lặp lại nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này