• Câu hỏi: Thì Quá khứ Hoàn thành và "before/after"

  Hoàng Anh
  Được hỏi bởi Hoàng Anh, vào ngày 22/08/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Ad ơi vì sao mình không dùng thì quá khứ hoàn thành ( had built up) ạ
  Em cảm ơn ad

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Bạn nhớ rằng thì quá khứ hoàn thành dùng để ám chỉ một hành động diễn ra trước một hành động khác trong quá khứ.

  Khi này, nếu trong câu đã có những liên từ phụ thuộc chỉ thời gian như "before/after", bản thân những liên từ này đã cho ta biết hành động nào diễn ra trước rồi, nên ta không cần dùng thì QKHT nữa trong trường hợp đặc biệt này.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này