• Câu hỏi: Đã có unless mà lại dùng liền otherwise ngay sau sao. Bạn giải thích kỹ phần này giúp mình nh...

  Nguyễn Nam
  Được hỏi bởi Nguyễn Nam, vào ngày 29/09/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Đã có unless mà lại dùng liền otherwise ngay sau sao. Bạn giải thích kỹ phần này giúp mình nh

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Như phần giải thích nói, "otherwise" là một trạng từ, nên nó có thể được dùng để bổ nghĩa cho một động từ hoặc tính từ. Tuy ta thường đặt nó ở đầu câu hoặc cuối câu, nó vẫn có thể đứng trước một động từ/tính từ như mọi trạng từ khác.

  "Unless" chỉ là một liên từ, nên sau nó có thể là bất kì loại từ nào. Trong trường hợp này thì đó là cụm tính từ "otherwise stated", với trạng từ "otherwise" bổ nghĩa cho tính từ dạng Ved "stated" nha.

  Trân trọng,
  Tiếng Anh Mỗi Ngày Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này