• Câu hỏi: Cấu trúc của động từ

  Ba Gà
  Được hỏi bởi Ba Gà, vào ngày 11/03/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • cách nhận biết cấu trúc trong trường hợp không thuộc cấu trúc này

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Như bạn thấy thì sau động từ "discontinue" có thể là một danh từ hoặc danh động từ V-ing (vì nó là một ngoại động từ). Một số động từ sẽ có cấu trúc riêng của nó, và ta dùng nó tùy vào ý câu ta đang muốn nói.

  Do mỗi động từ có cấu trúc của riêng nó nên trong quá trình học bạn sẽ dần tiếp xúc với chúng và sau đó bạn sẽ có thể dễ dàng nhận biết được chúng nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này