• Câu hỏi: câu này nếu viết đầy đủ là: it has given the recent .... phải ko ad?...

  Quậy
  Được hỏi bởi Quậy, vào ngày 03/11/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • câu này nếu viết đầy đủ là:
  it has given the recent .... phải ko ad?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  "Given" ở đây không phải là một Ved/V3, và mệnh đề đầu không phải là một câu bị động được rút gọn nha. "Given" ở đây thật ra là một giới từ có nghĩa là "do, xét theo (một việc gì đó)", nên mới có cụm danh từ "the recent heavy rain and the predicted upcoming storm" sau nó.

  Trân trọng,
  Tiếng Anh Mỗi Ngày Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này