• Câu hỏi: Động từ nối

  Nguyễn Hà
  Được hỏi bởi Nguyễn Hà, vào ngày 03/08/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Cho mình hỏi Câu này là thì tiếp diễn đúng không? Hành động của Sally đang nhìn xuống?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Từ "down" ở đây thật ra là một tính từ có nghĩa là "buồn bã". Nghĩa bạn đang nghĩ đến là trạng từ (xuống).

  Đây đúng là một câu thì hiện tại tiếp diễn, nhưng "looking" đang dùng với nghĩa là "trông có vẻ...", chứ không phải là "nhìn". Ở đây đang dùng "looking" ở dạng động từ nối, theo sau là tính từ, để nói là "trông có vẻ như thế nào đó", nên đi chung với "down" sẽ thành "trông buồn bã" nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này