• Câu hỏi: Have difficult (in) V-ing

  Hoàng Anh
  Được hỏi bởi Hoàng Anh, vào ngày 28/11/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • ad ơi cũng có cấu trúc '' have difficulty IN doing sth" = gặp khó khăn khi làm việc gì đó. đúng không ạ
  em cảm ơn ad

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Giới từ "in" không bắt buộc có vì không thay đổi nghĩa gì hết nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này