• Câu hỏi: Danh động từ V-ing làm chủ ngữ chia động từ dạng nào?

  Thành
  Được hỏi bởi Thành, vào ngày 09/03/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • tại sao có s ở precautions mà vẫn là danh từ số ít vậy ạ. Em cảm ơn nhiều ạ

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Như phần giải thích nói, động từ "helps" đang được chia theo chủ ngữ "following", là một danh động từ V-ing, luôn được chia động từ số ít cho. Cụm danh từ "safety precautions" đóng vai trò là tân ngữ cho "following" (vì bản chất nó là một ngoại động từ), nhưng nó không ảnh hưởng gì đến động từ của câu cả.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này