• Câu hỏi: Từ hạn định

  Diệu Linh
  Được hỏi bởi Diệu Linh, vào ngày 14/03/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Từ hạn định là gì ạ

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Từ hạn định (determiners) là những từ đứng trước một danh từ hoặc một cụm danh từ để xác định danh từ hay cụm danh từ đó. Một số từ hạn định có thể được sử dụng rất phổ biến và quen thuộc nhưng ít người chú ý tên gọi của nó như: a, an, the (mạo từ); this, that... (từ hạn định chỉ định)...

  Bạn hãy xem bài viết cụ thể "Các Từ Hạn Định Trong Tiếng Anh" để hiểu rõ từng loại của nó nhé.

 • Sang
  Trả lời bởi: Sang (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này